thoisu1chuyedevannghechuyenmucthethaodanTocMN

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 27-3 ĐẾN 2-4-2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM

 


Thứ hai ngày 27/3/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Giáo dục Quảng Nam
6h50: Phóng sự: Trở lại để dựng xây
7h10: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc – tập 5
8h00: Sắc màu cuộc sống: Lễ hội cầu ngư làng biển Phương Tân
8h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Game show Học trò xứ Quảng
10h20: Sân khấu: Mẹ chồng, nàng dâu
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 1
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Thám quan kỳ án – tập 9
13h20: Bạn có biết: Nghệ thuật trang trí giỏ hoa
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Bay cao ước mơ tuổi thơ
14h45: Tạp chí văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 1
15h50: Giáo dục Quảng Nam
16h05: Ca nhạc: Lời quê
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Phóng sự: Khu Kinh tế mở Chu Lai – hành trình tìm mô hình mở
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ

18h25: Tuyên truyền Luật Thống kê, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Phóng sự: Xuất khẩu lao động – hướng đi triển vọng
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 9
21h00: Game show: Hóa đơn may mắn
21h45: Pháp luật và đời sống: Tam Kỳ với công tác đảm bảo trật tự đô thị
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đồng chí Võ Chí Công – người Cộng sản tài trí kiên cường


Thứ ba ngày 28/3/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Phóng sự: Xuất khẩu lao động – hướng đi triển vọng
7h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
7h15: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc – tập 6
8h00: Pháp luật và đời sống: Tam Kỳ với công tác đảm bảo trật tự đô thị
8h15: Sắc màu cuộc sống: Lễ hội cầu ngư làng biển Phương Tân
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Kết nối những mảnh đời
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc: Bến đợi
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 9
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 2

12h30: Game show: Hóa đơn may mắn
13h20: Bạn có biết: Nghệ thuật trang trí giỏ hoa quả
13h35: Ca nhạc quốc tế: Sự trở lại của những ngôi sao
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h40: Tài nguyên và môi trường
14h50: Phóng sự: Xuất khẩu lao động – hướng đi triển vọng
15h00: Game show Học trò xứ Quảng
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Phụ nữ Quảng Nam
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 10
21h00: Game show: Một bước để chiến thắng
21h45: Phóng sự: Giáo dục Quảng Nam – 20 năm trưởng thành trên vùng đất học
22h00: Văn hóa xã hội: Văn hóa ẩm thực Hội An dưới góc nhìn của du khách
22h15: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h30: Thể thao trong ngày
22h35: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Bàu Bính


Thứ tư ngày 29/3/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Phụ nữ Quảng Nam
6h50: Phóng sự: Giáo dục Quảng Nam – 20 năm trưởng thành trên vùng đất học
7h05: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
7h20: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc – tập 7
8h05: Văn hóa xã hội: Văn hóa ẩm thực Hội An dưới góc nhìn của du khách
8h20: Bạn có biết: Nghệ thuật trang trí giỏ hoa quả
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Bác Tôn – người con của Nam Bộ thành đồng – tập 1
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Dân ca nhạc cổ: Một thời để nhớ
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 10
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 3
12h30: Game show: Một bước để chiến thắng
13h20: Tài nguyên và môi trường
13h35: Ca nhạc: Bến đợi
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Phụ nữ Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 3
15h50: Văn hóa xã hội: Văn hóa ẩm thực Hội An dưới góc nhìn của du khách
16h05: Ca nhạc quốc tế: Sự trở lại của những ngôi sao
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Bên mái trường yêu thương
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Kết nối những mảnh đời
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Phóng sự: Hội An – thành phố du lịch không khói thuốc lá
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 11
21h00: Game show: Trẻ em luôn đúng
21h45: Xây dựng HTCTCS: Phát triển giao thông nông thôn Quảng Nam: từ nghị quyết đến thực tiễn
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hòn Tàu – nơi viết lời huyền thoại


Thứ năm ngày 30/3/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Phóng sự: Hội An – thành phố du lịch không khói thuốc lá
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Văn hóa xã hội: Văn hóa ẩm thực Hội An dưới góc nhìn của du khách
7h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng trời bình yên – tập 1
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng HTCTCS: Phát triển giao thông nông thôn Quảng Nam: từ nghị quyết đến thực tiễn
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Bác Tôn – người con của Nam Bộ thành đồng – tập 2
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc: Giấc mơ
10h00: Phóng sự: Giáo dục Quảng Nam – 20 năm trưởng thành trên vùng đất học
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 11
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 4
12h25: Game show: Trẻ em luôn đúng
13h15: Kết nối những mảnh đời

13h30: Dân ca nhạc cổ: Một thời để nhớ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Bên mái trường yêu thương
14h45: Văn hóa xã hội: Văn hóa ẩm thực Hội An dưới góc nhìn của du khách
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 4
15h50: Xây dựng HTCTCS: Phát triển giao thông nông thôn Quảng Nam: từ nghị quyết đến thực tiễn
16h05: Ca nhạc: Bến đợi
16h30: Tạp chí thiếu nhi
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Phóng sự: Xuất khẩu lao động – hướng đi triển vọng
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h50: Phóng sự: Nhà hàng, khách sạn không khói thuốc
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 12
21h00: Game show Bạn có bình thường
21h45: Pháp luật và đời sống: Thành phố Tam Kỳ với công tác đảm bảo trật tự đô thị
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mười Chấp

Thứ sáu ngày 31/3/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Phóng sự: Nhà hàng, khách sạn không khói thuốc
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Kết nối những mảnh đời
7h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng trời bình yên – tập 2
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Văn hóa xã hội: Văn hóa ẩm thực Hội An dưới góc nhìn của du khách
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Ánh sáng từ tâm
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Giai điệu vượt thời gian: Phan Văn Minh trải lòng cùng “Đôi mắt sông Hoài”
10h00: Sắc màu cuộc sống: Lễ hội cầu ngư ở làng biển Phương Tân
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 12
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 5
12h30: Game show: Bạn có bình thường
13h20: Phóng sự: Giáo dục Quảng Nam – 20 năm trưởng thành trên vùng đất học
13h35: Ca nhạc: Giấc mơ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Pháp luật và đời sống: Thành phố Tam Kỳ với công tác đảm bảo trật tự đô thị
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 5
15h50: Văn hóa xã hội: Văn hóa ẩm thực Hội An dưới góc nhìn của du khách
16h05: Dân ca nhạc cổ: Một thời để nhớ
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Xây dựng HTCTCS: Phát triển giao thông nông thôn Quảng Nam: từ nghị quyết đến thực tiễn

17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Tạp chí Văn hóa thế giới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Phóng sự: Bệnh viện đa khoa Minh Thiện: nơi ươm mầm hạnh phúc
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 13
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Thám qua kỳ án – tập 9
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Anh Trỗi
Thứ bảy ngày 01/4/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Phóng sự: Khu Kinh tế mở Chu Lai – hành trình tìm mô hình mở
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung
7h00: Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam năm 2017
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Những thanh âm biến mất
9h30: Ca nhạc: Giai điệu một miền quê
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 13
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 6
12h30: Phim truyện Việt Nam: Thám quan kỳ án – tập 9

13h20: Phóng sự: Khu Kinh tế mở Chu Lai – hành trình tìm mô hình mở
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Phan Văn Minh trải lòng cùng “Đôi mắt sông Hoài”
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Khách mời trường quay: Văn nghệ sĩ đồng hành xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Giấc mơ
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Kiến thức cuộc sống: Gánh hàng rong ở Hội An
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Cải cách hành chính
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 14
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Thám qua kỳ án – tập 10
21h45: Phóng sự: Bệnh viện đa khoa Minh Thiện: nơi ươm mầm hạnh phúc
22h05: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h20: Thể thao trong ngày
22h25: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thứ
Chủ nhật ngày 02/4/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường

6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Cải cách hành chính
6h50: Xây dựng nông thôn mới
7h05: Phóng sự: Bệnh viện đa khoa Minh Thiện: nơi ươm mầm hạnh phúc
7h30: Khách mời trường quay: Văn nghệ sĩ đồng hành xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Tạp chí Văn hóa thế giới
9h10: Phim tài liệu: Huế xưa qua ảnh
9h30: Nhịp cầu âm nhạc
10h00: Kiến thức cuộc sống: Gánh hàng rong ở Hội An
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 14
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 7
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Thám quan kỳ án – tập 10
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc: Giai điệu một miền quê
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Cải cách hành chính
15h00: Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam năm 2017
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Kiến thức cuộc sống: Gánh hàng rong ở Hội An
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Tạp chí Văn hóa thế giới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
20h00: THTT chương trình nghệ thuật “Bài thơ quê lụa”

21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Thám quan kỳ án – tập 11
22h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h30: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h45: Thể thao trong ngày
22h50: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h55: Phim tài liệu: Người Ca Dong tin Đảng

 


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

 

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

quangnamNgayMoi

caiCachHanhChinh

PhBienGDPL

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ tư ngày 20/9/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Tòa án
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h05: Sức khỏe cho mọi người
7h20: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 31
8h00: Đất và người xứ Quảng: Ươm tơ dệt lụa xứ Quảng

8h15: Kinh tế: HTX kiểu mới: nâng cao vai trò kinh tế tập thể
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 11, 12
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Dân ca nhạc cổ: Tâm tình quê hương
10h00: Kiến thức cuộc sống: Phương pháp dạy trẻ biết chia sẻ và yêu thương
10h15: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 6
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 32
12h20: Game show: Một bước để chiến thắng
13h10: Ca nhạc
13h20: Tài nguyên và môi trường
13h35: Ca nhạc: Miền cao yêu thương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
14h45: Chuyên mục Tòa án
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 32
15h50: Kinh tế: HTX kiểu mới: nâng cao vai trò kinh tế tập thể
16h05: Ca nhạc quốc tế: Nữ danh ca người người Úc Kylie Minogue
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Khúc hát em yêu
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: thành phố Hội An
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Truyền hình Quân khu 5
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
20h05: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 7
20h55: Game show: Tỏa sáng bất ngờ
21h45: Nhịp điệu cuộc sống: Chàng thủ lĩnh 9X

22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 13, 14

Dành cho quảng cáo

dai duong xanh

 

 

2thco

 

dam phu my

 

1vt

 

3vc

 

LO GO BQL KTMCL

 

BIDV

 

 

SangTaoPhanMem

 

thu upu 47

 

 disan2017  

htkhang 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter