thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 27-3 ĐẾN 2-4-2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM

 


Thứ hai ngày 27/3/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Giáo dục Quảng Nam
6h50: Phóng sự: Trở lại để dựng xây
7h10: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc – tập 5
8h00: Sắc màu cuộc sống: Lễ hội cầu ngư làng biển Phương Tân
8h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Game show Học trò xứ Quảng
10h20: Sân khấu: Mẹ chồng, nàng dâu
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 1
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Thám quan kỳ án – tập 9
13h20: Bạn có biết: Nghệ thuật trang trí giỏ hoa
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Bay cao ước mơ tuổi thơ
14h45: Tạp chí văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 1
15h50: Giáo dục Quảng Nam
16h05: Ca nhạc: Lời quê
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Phóng sự: Khu Kinh tế mở Chu Lai – hành trình tìm mô hình mở
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ

18h25: Tuyên truyền Luật Thống kê, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Phóng sự: Xuất khẩu lao động – hướng đi triển vọng
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 9
21h00: Game show: Hóa đơn may mắn
21h45: Pháp luật và đời sống: Tam Kỳ với công tác đảm bảo trật tự đô thị
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đồng chí Võ Chí Công – người Cộng sản tài trí kiên cường


Thứ ba ngày 28/3/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Phóng sự: Xuất khẩu lao động – hướng đi triển vọng
7h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
7h15: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc – tập 6
8h00: Pháp luật và đời sống: Tam Kỳ với công tác đảm bảo trật tự đô thị
8h15: Sắc màu cuộc sống: Lễ hội cầu ngư làng biển Phương Tân
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Kết nối những mảnh đời
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc: Bến đợi
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 9
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 2

12h30: Game show: Hóa đơn may mắn
13h20: Bạn có biết: Nghệ thuật trang trí giỏ hoa quả
13h35: Ca nhạc quốc tế: Sự trở lại của những ngôi sao
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h40: Tài nguyên và môi trường
14h50: Phóng sự: Xuất khẩu lao động – hướng đi triển vọng
15h00: Game show Học trò xứ Quảng
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Phụ nữ Quảng Nam
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 10
21h00: Game show: Một bước để chiến thắng
21h45: Phóng sự: Giáo dục Quảng Nam – 20 năm trưởng thành trên vùng đất học
22h00: Văn hóa xã hội: Văn hóa ẩm thực Hội An dưới góc nhìn của du khách
22h15: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h30: Thể thao trong ngày
22h35: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Bàu Bính


Thứ tư ngày 29/3/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Phụ nữ Quảng Nam
6h50: Phóng sự: Giáo dục Quảng Nam – 20 năm trưởng thành trên vùng đất học
7h05: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
7h20: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc – tập 7
8h05: Văn hóa xã hội: Văn hóa ẩm thực Hội An dưới góc nhìn của du khách
8h20: Bạn có biết: Nghệ thuật trang trí giỏ hoa quả
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Bác Tôn – người con của Nam Bộ thành đồng – tập 1
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Dân ca nhạc cổ: Một thời để nhớ
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 10
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 3
12h30: Game show: Một bước để chiến thắng
13h20: Tài nguyên và môi trường
13h35: Ca nhạc: Bến đợi
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Phụ nữ Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 3
15h50: Văn hóa xã hội: Văn hóa ẩm thực Hội An dưới góc nhìn của du khách
16h05: Ca nhạc quốc tế: Sự trở lại của những ngôi sao
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Bên mái trường yêu thương
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Kết nối những mảnh đời
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Phóng sự: Hội An – thành phố du lịch không khói thuốc lá
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 11
21h00: Game show: Trẻ em luôn đúng
21h45: Xây dựng HTCTCS: Phát triển giao thông nông thôn Quảng Nam: từ nghị quyết đến thực tiễn
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hòn Tàu – nơi viết lời huyền thoại


Thứ năm ngày 30/3/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Phóng sự: Hội An – thành phố du lịch không khói thuốc lá
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Văn hóa xã hội: Văn hóa ẩm thực Hội An dưới góc nhìn của du khách
7h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng trời bình yên – tập 1
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng HTCTCS: Phát triển giao thông nông thôn Quảng Nam: từ nghị quyết đến thực tiễn
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Bác Tôn – người con của Nam Bộ thành đồng – tập 2
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc: Giấc mơ
10h00: Phóng sự: Giáo dục Quảng Nam – 20 năm trưởng thành trên vùng đất học
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 11
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 4
12h25: Game show: Trẻ em luôn đúng
13h15: Kết nối những mảnh đời

13h30: Dân ca nhạc cổ: Một thời để nhớ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Bên mái trường yêu thương
14h45: Văn hóa xã hội: Văn hóa ẩm thực Hội An dưới góc nhìn của du khách
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 4
15h50: Xây dựng HTCTCS: Phát triển giao thông nông thôn Quảng Nam: từ nghị quyết đến thực tiễn
16h05: Ca nhạc: Bến đợi
16h30: Tạp chí thiếu nhi
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Phóng sự: Xuất khẩu lao động – hướng đi triển vọng
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h50: Phóng sự: Nhà hàng, khách sạn không khói thuốc
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 12
21h00: Game show Bạn có bình thường
21h45: Pháp luật và đời sống: Thành phố Tam Kỳ với công tác đảm bảo trật tự đô thị
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mười Chấp

Thứ sáu ngày 31/3/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Phóng sự: Nhà hàng, khách sạn không khói thuốc
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Kết nối những mảnh đời
7h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng trời bình yên – tập 2
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Văn hóa xã hội: Văn hóa ẩm thực Hội An dưới góc nhìn của du khách
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Ánh sáng từ tâm
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Giai điệu vượt thời gian: Phan Văn Minh trải lòng cùng “Đôi mắt sông Hoài”
10h00: Sắc màu cuộc sống: Lễ hội cầu ngư ở làng biển Phương Tân
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 12
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 5
12h30: Game show: Bạn có bình thường
13h20: Phóng sự: Giáo dục Quảng Nam – 20 năm trưởng thành trên vùng đất học
13h35: Ca nhạc: Giấc mơ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Pháp luật và đời sống: Thành phố Tam Kỳ với công tác đảm bảo trật tự đô thị
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 5
15h50: Văn hóa xã hội: Văn hóa ẩm thực Hội An dưới góc nhìn của du khách
16h05: Dân ca nhạc cổ: Một thời để nhớ
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Xây dựng HTCTCS: Phát triển giao thông nông thôn Quảng Nam: từ nghị quyết đến thực tiễn

17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Tạp chí Văn hóa thế giới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Phóng sự: Bệnh viện đa khoa Minh Thiện: nơi ươm mầm hạnh phúc
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 13
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Thám qua kỳ án – tập 9
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Anh Trỗi
Thứ bảy ngày 01/4/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Phóng sự: Khu Kinh tế mở Chu Lai – hành trình tìm mô hình mở
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung
7h00: Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam năm 2017
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Những thanh âm biến mất
9h30: Ca nhạc: Giai điệu một miền quê
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 13
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 6
12h30: Phim truyện Việt Nam: Thám quan kỳ án – tập 9

13h20: Phóng sự: Khu Kinh tế mở Chu Lai – hành trình tìm mô hình mở
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Phan Văn Minh trải lòng cùng “Đôi mắt sông Hoài”
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Khách mời trường quay: Văn nghệ sĩ đồng hành xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Giấc mơ
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Kiến thức cuộc sống: Gánh hàng rong ở Hội An
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Cải cách hành chính
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 14
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Thám qua kỳ án – tập 10
21h45: Phóng sự: Bệnh viện đa khoa Minh Thiện: nơi ươm mầm hạnh phúc
22h05: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h20: Thể thao trong ngày
22h25: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thứ
Chủ nhật ngày 02/4/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường

6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Cải cách hành chính
6h50: Xây dựng nông thôn mới
7h05: Phóng sự: Bệnh viện đa khoa Minh Thiện: nơi ươm mầm hạnh phúc
7h30: Khách mời trường quay: Văn nghệ sĩ đồng hành xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Tạp chí Văn hóa thế giới
9h10: Phim tài liệu: Huế xưa qua ảnh
9h30: Nhịp cầu âm nhạc
10h00: Kiến thức cuộc sống: Gánh hàng rong ở Hội An
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 14
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 7
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Thám quan kỳ án – tập 10
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc: Giai điệu một miền quê
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Cải cách hành chính
15h00: Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam năm 2017
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Kiến thức cuộc sống: Gánh hàng rong ở Hội An
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Tạp chí Văn hóa thế giới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
20h00: THTT chương trình nghệ thuật “Bài thơ quê lụa”

21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Thám quan kỳ án – tập 11
22h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h30: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h45: Thể thao trong ngày
22h50: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h55: Phim tài liệu: Người Ca Dong tin Đảng

 


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

nong dan copy

chuyendoimang

 

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

caiCachHanhChinh

PhBienGDPL

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ sáu ngày 20/7/2018


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - tập 10
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h50: Chuyên đề tiếng Anh
7h00: Trang địa phương: huyện Nông Sơn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Nợ ân tình – tập 13
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Dân tộc và miền núi
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Khát vọng xanh – tập 2
9h45: Chuyên mục Tòa án
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Những giai điệu miền quê
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tần nương thất – tập 3
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Nợ ân tình – tập 14
12h20: Phim truyện Mỹ: Vô gian đạo – phần 1, tập 1
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Vai trò công tác kiểm tra, giám sát

13h35: Ca nhạc: Duyên quê
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - tập 10
14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Nợ ân tình – tập 14
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: Mượt mà câu hát dân ca
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - tập 11
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Mối tình sau song sắt – tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Nam Giang
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Cải cách hành chính
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tần nương thất – tập 4
20h55: Phim truyện Mỹ: Vô gian đạo – phần 1, tập 2
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Săn cá niên

Dành cho quảng cáo

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

  

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter