Trang chủLịch phát sóng hằng tuầnLịch phát sóng chương trình phát thanh

Lịch phát sóng chương trình phát thanh

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 6.2024 (TỪ 10.6.2024 – 16.6.2024)

Thứ Hai ngày 10.6.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 6.2024 (TỪ 3.6.2024 – 9.6.2024)

Thứ Hai ngày 3.6.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 5.2024 (TỪ 27.5.2024 – 2.6.2024)

Thứ Hai ngày 27.5.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 5.2024 (TỪ 20.5.2024 – 26.5.2024)

Thứ Hai ngày 20.5.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 5.2024 (TỪ 13.5.2024 – 19.5.2024)

Thứ Hai ngày 13.5.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 5.2024 (TỪ 6.5.2024 – 12.5.2024)

Thứ Hai ngày 6.5.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 5.2024 (TỪ 29.4.2024 – 5.5.2024)

Thứ Hai ngày 29.4.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 4.2024 (TỪ 22.4.2024 – 28.4.2024)

Thứ Hai ngày 22.4.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 4.2024 (TỪ 15.4.2024 – 21.4.2024)

Thứ Hai ngày 15.4.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 4.2024 (TỪ 8.4.2024 – 14.4.2024)

Thứ Hai ngày 8.4.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 4.2024 (TỪ 1.4.2024 – 7.4.2024)

Thứ Hai ngày 1.4.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 3.2024 (TỪ 25.3.2024 – 31.3.2024)

Thứ Hai ngày 25.3.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 3.2024 (TỪ 18.3.2024 – 24.3.2024)

Thứ Hai ngày 18.3.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 3.2024 (TỪ 12.3.2024 – 17.3.2024)

Thứ Hai ngày 12.3.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 3.2024 (TỪ 4.3.2024 – 10.3.2024)

Thứ Hai ngày 4.3.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 2.2024 (TỪ 26.2.2024 – 3.3.2024)

Thứ Hai ngày 26.2.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 2.2024 (TỪ 19.2.2024 – 25.2.2024)

Thứ Hai ngày 19.2.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 2.2024 (TỪ 5.2.2024 – 8.2.2024)

Thứ Hai ngày 5.2.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...
spot_img

TIN MỚI

spot_img
spot_img