Trang chủLịch phát sóng hằng tuầnLịch phát sóng chương trình phát thanh

  Lịch phát sóng chương trình phát thanh

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 2.2024 (TỪ 19.2.2024 – 25.2.2024)

  Thứ Hai ngày 19.2.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 2.2024 (TỪ 5.2.2024 – 8.2.2024)

  Thứ Hai ngày 5.2.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 1.2024 (TỪ 29.1.2024 – 4.2.2024)

  Thứ Hai ngày 29.1.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 1.2024 (TỪ 22.1.2024 – 28.1.2024)

  Thứ Hai ngày 22.1.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 1.2024 (TỪ 15.1.2024 – 21.1.2024)

  Thứ Hai ngày 15.1.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 1.2024 (TỪ 8.1.2024 – 14.1.2024)

  Thứ Hai ngày 8.1.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 1.2024 (TỪ 1.1.2024 – 7.1.2024)

  Thứ Hai ngày 1.1.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 12.2023 (TỪ 25.12.2023 – 31.12.2023)

  Thứ Hai ngày 25.12.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 12.2023 (TỪ 18.12.2023 – 24.12.2023)

  Thứ Hai ngày 18.12.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 12.2023 (TỪ 11.12.2023 – 17.12.2023)

  Thứ Hai ngày 11.12.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 12.2023 (TỪ 4.12.2023 – 10.12.2023)

  Thứ Hai ngày 4.12.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 11.2023 (TỪ 27.11.2023 – 3.12.2023)

  Thứ Hai ngày 27.11.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 11.2023 (TỪ 20.11.2023 – 26.11.2023)

  Thứ Hai ngày 20.11.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 11.2023 (TỪ 13.11.2023 – 19.11.2023)

  Thứ Hai ngày 13.11.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 11.2023 (TỪ 6.11.2023 – 12.11.2023)

  Thứ Hai ngày 6.11.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 10.2023 (TỪ 30.10.2023 – 05.11.2023)

  Thứ Hai ngày 30.10.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 10.2023 (TỪ 23.10.2023 – 29.10.2023)

  Thứ Hai ngày 23.10.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 09.2023 (TỪ 16.10.2023 – 22.10.2023)

  Thứ Hai ngày 16.10.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...
  spot_img

  TIN MỚI

  spot_img
  spot_img