Trang chủLịch phát sóng hằng tuầnLịch phát sóng chương trình phát thanh

  Lịch phát sóng chương trình phát thanh

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 09.2023(TỪ 18.9.2023 – 24.9.2023)

  Thứ Hai ngày 18.9.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 09.2023(TỪ 11.9.2023 – 17.9.2023)

  Thứ Hai ngày 11.9.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 09.2023(TỪ 4.9.2023 – 10.9.2023)

  Thứ Hai ngày 4.9.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 08.2023(TỪ 28.8.2023 – 3.9.2023)

  Thứ Hai ngày 28.8.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 08.2023(TỪ 21.8.2023 – 27.8.2023)

  Thứ Hai ngày 21.8.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 08.2023(TỪ 14.8.2023 – 20.8.2023)

  Thứ Hai ngày 14.8.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 08.2023(TỪ 7.8.2023 – 13.8.2023)

  Thứ Hai ngày 7.8.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 08.2023 (TỪ 31.7.2023 – 6.8.2023)

  Thứ Hai ngày 31.7.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 07.2023 (TỪ 24.7.2023 – 30.7.2023)

  Thứ Hai ngày 24.7.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 07.2023 (TỪ 17.7.2023 – 23.7.2023)

  Thứ Hai ngày 17.7.2023 5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 07.2023 (TỪ 10.7.2023 – 16.7.2023)

  Thứ Hai ngày 10.7.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 07.2023 (TỪ 3.7.2023 – 9.7.2023)

  Thứ Hai ngày 3.7.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 06.2023 (TỪ 26.6.2023 – 2.7.2023)

  Thứ Hai ngày 26.6.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 06.2023 (TỪ 19.6.2023 – 25.6.2023)

  Thứ Hai ngày 19.6.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 06.2023 (TỪ 12.6.2023 – 18.6.2023)

  Thứ Hai ngày 12.6.2023 5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 05.2023 (TỪ 5.6.2023 – 11.6.2023)

  Thứ Hai ngày 5.6.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 05.2023 (TỪ 29.5.2023 – 4.6.2023)

  Thứ Hai ngày 29.5.2023 5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 05.2023 (TỪ 22.5.2023 – 28.5.2023)

  Thứ Hai ngày 22.5.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...
  spot_img

  TIN MỚI

  spot_img
  spot_img