Bản tin nguy hiểm

  TIN CUỐI CÙNG VỀ ĐỢT NẮNG NÓNGTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

  Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 5 năm 2024, do ảnh hưởng của rãnh thấp nối với áp...

  THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

  Tin 08h00 ngày 20/5/2024:1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng,...

  THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

  Tin 14h00 ngày 18/5/2024:Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh chưa xảy ra nắng nóng.Dự báo...

  TIN CẢNH BÁO NẮNG NÓNG TẠI

  CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAMHiện nay (17/5), vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở...

  THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

  Tin 08h00 ngày 13/5/2024:1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng....

  THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

  Tin 20h00 ngày 11/5/2024:Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng nhẹ...

  THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

  Tin 14h00 ngày 11/5/2024:Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng nhẹ...

  THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

  Tin 08h00 ngày 04/5/2024:1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng...

  THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

  Tin 20h00 ngày 02/5/2024:Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng, có...

  THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

  Tin 14h00 ngày 02/5/2024:1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng....

  THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

  Tin 08h00 ngày 02/5/2024:1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng...

  THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

  Tin 14h00 ngày 01/5/2024:Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng gay...

  THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

  Tin 08h00 ngày 01/5/2024:Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng gay...

  THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

  Tin 20h00 ngày 29/4/2024:Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng gay...

  THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

  Tin 14h00 ngày 29/4/2024:Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng gay...
  spot_img

  TIN MỚI