Trang chủE-MagazineVững bước dưới cờ Đảng

Vững bước dưới cờ Đảng

Thực tiễn trong 94 năm kể từ ngày thành lập (28/3/1930), với sứ mệnh “tranh đấu bênh vực quyền lợi cộng sản cho thợ thuyền, dân cày và những người lao khổ”, Đảng bộ Quảng Nam đã lãnh đạo quân và dân tỉnh nhà lập nhiều chiến công hiển hách, để lại những dấu ấn, mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng, là nền tảng, động lực thúc đẩy quê hương “trung dũng, kiên cường” làm nên những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội rất đỗi tự hào.

Trung dũng, kiên cường

Sau gần hai tháng, kể từ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 28/3/1930, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam được thành lập tại Cây Thông Một, xã Cẩm Hà (nay là khối phố Tân Thanh, phường Tân An, TP.Hội An). Sau khi ra đời với chỉ hơn 80 đảng viên, nhưng nhờ sự chủ động, linh hoạt, tích cực tìm đường bắt mối, nên dù trải qua nhiều gian nan, phong trào cách mạng vẫn được giữ vững và ngày càng lớn mạnh. Nhờ nắm vững, quán triệt Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta, đồng thời trước đó Tỉnh ủy đã bắt nối được với Xứ ủy Trung Kỳ kịp thời nắm bắt chủ trương chỉ đạo cách mạng, nên tích cực xây dựng lực lượng chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Từ ngày 18 đến 26/8/1945, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn tỉnh một cách nhanh chóng, trọn vẹn trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, đưa Quảng Nam trở thành một trong 05 tỉnh giành chính quyền ở tỉnh lỵ sớm nhất cả nước.

9 năm kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954), với tinh thần thà chết chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ, Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh đã tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện. Giữ vững chiến trường, ra sức xây dựng các huyện vùng tự do và miền núi, đẩy mạnh phong trào du kích chiến tranh ở vùng bị tạm chiếm, bền bỉ chống các âm mưu chiêu an, lập tề, đánh thắng nhiều trận vang dội ở Gò Cà, Hải Vân, Gò Nổi, Bồ Bồ… phối hợp nhịp nhàng với chiến trường Điện Biên Phủ dẫn đến thắng lợi lớn lao của dân tộc, buộc địch phải ký hiệp định Giơnevơ năm 1954.

Hết chống Pháp đến chống Mỹ, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã quán triệt và vận dụng linh hoạt đường lối cách mạng do Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra, lãnh đạo nhân dân kiên trì bám trụ “một tấc không đi, một ly không rời”, vận dụng sáng tạo phương châm “hai chân, ba mũi giáp công” lập nên những chiến công vang dội. Tiêu biểu như chiến thắng Núi Thành đêm 25 rạng ngày 26/5/1965, góp phần làm nên một Quảng Nam “trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ”.

Lá cờ Quảng Nam trung dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ (ảnh trái), Tượng đài Chiến thắng Núi Thành (ảnh phải)

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, cùng với chiến dịch Buôn Ma Thuột, thắng lợi của chiến dịch Tiên Phước – Phước Lâm (10/3/1975) có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần giải phóng Tam Kỳ ngày 24/3/1975, từ đó trực tiếp uy hiếp quân địch ở Đà Nẵng, làm cho chúng hỗn loạn và tan rã. Ngày 29/3/1975, Đà Nẵng cũng được giải phóng.

Bộ đội ta tiến vào giải phóng thị xã Tam Kỳ (ngày 24/03/1975).

Bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng Quảng Nam

Sau ngày quê hương được giải phóng, Đảng bộ, quân và dân Quảng Nam bắt tay vào công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục sản xuất, từng bước ổn định đời sống Nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng. Trong điều kiện vô cùng khó khăn, phức tạp của những ngày đầu giải phóng, đặc biệt từ sau sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, Đảng bộ tỉnh đã kế thừa truyền thống cách mạng của quê hương, luôn trăn trở, tìm tòi những hướng đi mới, phát huy bản lĩnh và trí tuệ của mình để đề ra những chủ trương, quyết sách táo bạo, mang tính chất “đi trước đón đầu”, “xé rào” thể hiện tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” trước Đảng, trước Nhân dân. Thật vậy, kỳ tích trước tiên là công trình đại thủy nông Phú Ninh minh chứng hào hùng cho ý chí, lòng quyết tâm mãnh liệt đó. Những chủ trương, quyết sách ấy đã thể hiện trách nhiệm lớn lao của Đảng bộ trước nhu cầu bức thiết của Nhân dân, luôn lấy quyền lợi, cuộc sống ấm no hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất để phấn đấu, tiến lên. Dù bị ràng buộc bởi những cơ chế lỗi thời, xơ cứng… nhưng nhờ sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, được Nhân dân đồng lòng hưởng ứng, công cuộc khôi phục và xây dựng quê hương đã giành được nhiều thành tựu to lớn.

Ở thời điểm mới vừa được tái lập tỉnh (1/1997), Quảng Nam là một tỉnh thuần nông, nằm trong nhóm những tỉnh nghèo nhất nước. Nhưng với tinh thần quyết tâm đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy chủ động, sáng tạo, tập trung trí tuệ tháo gỡ khó khăn, phát huy lợi thế, huy động nội lực, thu hút đầu tư, tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, sự hỗ trợ của các tỉnh, thành phố trong cả nước, của bạn bè quốc tế, nhất là chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, đến nay, sau hơn hai thập kỷ tái lập, Quảng Nam đã tạo nên nhiều kỳ tích rất đáng tự hào, tạo ra những chuyển biến lớn, quan trọng và đầy tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới gần 40 năm qua và 27 năm tái lập, từ một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, đến nay, Quảng Nam đã trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung và trong nhóm các tỉnh, thành phố có đóng góp ngân sách cho Trung ương.

Hồ Phú Ninh là công trình thủy lợi quy mô lớn, với diện tích mặt nước 3.433 ha và 23.000 ha rừng phòng hộ. Hồ có sức chứa 344 triệu m³ nước phục vụ tưới tiêu cho 23.000 ha lúa và hoa màu thuộc các huyện Phú Ninh, Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn, thành phố Tam Kỳ và một phần diện tích của huyện Duy Xuyên

Năm 2023, Đảng bộ tỉnh đã đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; theo đó, kết quả đạt được khá toàn diện: Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức được các cấp ủy đảng chú trọng và triển khai đồng bộ, thường xuyên lãnh đạo thực hiện bằng nhiều phương thức; công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ được triển khai toàn diện, quyết liệt; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng tiếp tục được đổi mới; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên; công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức, trách nhiệm và hành động. Phương thức lãnh đạo của Đảng được chú trọng, đổi mới. Kinh tế – xã hội đạt được kết quả tự hào, động lực cho sự phát triển của tỉnh…

Đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường Đoàn ĐBQH tỉnh quán triệt nội dung đợt sinh hoạt chính trị

Năm 2024, có ý nghĩa hết sức quan trọng và được Tỉnh ủy xác định là năm tăng tốc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXII của Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy được ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay và chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030; năm kỷ niệm nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, quê hương. Là năm được Tỉnh ủy xác định chủ đề: “Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, chủ động vượt khó, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024”.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu: (1) Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. (2) Đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững. (3) Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 72/QĐ-TTg, ngày 17/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ. (4) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba nhiệm vụ đột phá chiến lược. (5) Phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội. (6) Thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. (7) Tăng cường công tác nội chính; quốc phòng, an ninh; đối ngoại. (8) Xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh…

Quang cảnh Hội nghị sinh hoạt chính trị Vững bước dưới cờ Đảng

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, tự hào dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên tỉnh nhà tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ trọn lời thề với Đảng, ra sức thi đua, học tập, công tác góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa “Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Nam phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững, mang đậm bản chất văn hóa, con người xứ Quảng.


Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024) và 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930-28/3/2024), ngày 02/02/2024 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Vững bước dưới cờ Đảng”.
Nội dung sinh hoạt chính trị “Vững bước dưới cờ Đảng” do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng truyền đạt đến hơn 11.900 đại biểu ở 329 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh đã ôn lại truyền thống lịch sử, quá trình đấu tranh cách mạng, những chiến công, thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 94 năm qua. Cũng như sự trưởng thành lớn mạnh và khẳng định vai trò, vị thế của vùng đất và con người Quảng Nam trong quá trình đấu tranh cách mạng kể từ khi Đảng bộ tỉnh Quảng Nam ra đời đến  nay.
“Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng của phong trào cách mạng tỉnh Quảng Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong 94 năm qua đã thể hiện sức mạnh nội sinh, là kết tinh của bản lĩnh, trí tuệ, là thành quả của một quá trình nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, khát vọng vươn lên, ý chí không cam chịu thân phận nô lệ, không cam chịu đói nghèo; là nhân tố hết sức quan trọng, tạo tiền đề để tỉnh Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn đến” – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh.
Đặc biệt, phát biểu kết luận tại buổi sinh hoạt chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết đã nhấn mạnh: “Lịch sử vẻ vang của Đảng qua 94 năm là minh chứng sinh động, là động lực to lớn để chúng ta vững tin tiến bước dưới cờ Đảng, nuôi dưỡng, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước và quê hương hùng cường, giàu đẹp. Khát vọng càng cao, niềm tin phải càng mãnh liệt và hành động phải quyết liệt, hiệu quả hơn theo lời hiệu triệu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta bình tĩnh, tự tin, từng bước khắc phục khó khăn, vững vàng tiến bước vào năm 2024 với tâm thế mạnh mẽ hơn”.

Lê Năng Đông

2.2/5 - (6 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây