Hội An mở rộng không gian đi bộ và xe không động cơ

Không gian phố đi bộ và xe không động cơ đã trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của phố cổ Hội An. Sắp tới đây, Đô thị cổ này sẽ tiếp tục kế hoạch mở rộng không gian “Đề án Phố đi bộ và xe không động cơ”.

Đề án sẽ bắt đầu từ tháng 3/2020 sẽ triển khai thực hiện thí điểm giai đoạn 1 với thời gian 1 năm, sau đó sẽ bước sang giai đoạn 2. Ở giai đoạn 1, thời gian thực hiện phố đi bộ trên tuyến đường Phan Châu Trinh bắt đầu từ 18h đến hết 21h30 vào mùa đông và 22h vào mùa hè. Thành phố Hội An đã triển khai không gian phố đi bộ và xe không động cơ từ 15 năm nay và đã 2 lần điều chỉnh mở rộng thêm để góp phần giảm áp lực lên khu di sản.

Hiền Viên – Trung Hiếu