Trang ChủThông báo

  Thông báo

  Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam thông báo xác định thẩm định giá thiết bị

  Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam đang triển khai thực hiện việc lập dự toán các khoản...

  Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam thông báo tuyển dụng

  Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như...

  Công điện khẩn tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4

  Chiều nay 27.9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND yêu cầu tập...

  Thông báo Phát thanh trực tuyến trên website qrt.vn

  Thông báo Phát thanh trực tuyến trên website qrt.vn   Nhằm nâng cao chất lượng tín hiệu phát thanh,...

  THÔNG BÁO Thể lệ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ...

  UBND TỈNH QUẢNG NAM                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       BAN TỔ CHỨC                                         Độc lập -...

  Thông báo số 1, 2 và Chương trình Liên hoan phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Nam...

  CHƯƠNG TRÌNH Liên hoan phát thanh, truyền hình  tỉnh Quảng Nam lần thứ IV - năm...

  THỂ LỆ GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ HUỲNH THÚC KHÁNG TỈNH QUẢNG NAM – LẦN THỨ VIII (2013...

  THÔNG BÁO THỂ LỆ GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ HUỲNH THÚC KHÁNG TỈNH QUẢNG NAM - LẦN THỨ VIII (2013...

  THÔNG BÁO

  V/v thay đổi thông số thu chương trình phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh – Truyền hình...
  spot_img

  TIN MỚI