Trang chủThông báothông báoThông báo số 1, 2 và Chương trình Liên hoan phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Nam lần thứ IV-2014

Thông báo số 1, 2 và Chương trình Liên hoan phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Nam lần thứ IV-2014

CHƯƠNG TRÌNH

Liên hoan phát thanh, truyền hình  tỉnh Quảng Nam

lần thứ IV – năm 2014

(Từ ngày 02 đến ngày 03 /7/2014)

  

 

 

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Bộ phận tham gia

Ghi chú

14h00 ngày 02/7/2014

Đón tiếp, phát quà cho các đoàn đại biểu

Văn phòng Đài PT-TH Quảng Nam

Phòng TC-HC và các Đoàn

 

15h00 ngày 02/7/2014

Khai mạc Liên hoan và công chiếu các tác phẩm tại Liên hoan

Phim trường tầng 1, Đài PT-TH Quảng Nam

BTC, BGK, Trưởng các phòng Đài tỉnh và các Đoàn

 

 

17h00 ngày 02/7/2014

Tiệc chiêu đãi của Giám đốc Đài PT-TH Quảng Nam

Nhà hàng An Hà, Tp. Tam Kỳ

BTC, BGK, toàn bộ CB, VC Đài tỉnh và các Đoàn

 

19h30-21h00 ngày 02/7/2014

Công chiếu các tác phẩm tại Liên hoan

Phim trường tầng 1, Đài PT-TH Quảng Nam

 

Phòng KT&CN, các Đoàn

 

8g00 ngày 03/7/2014

Hội thảo trao đổi nghiệp vụ về phim phóng sự và phim tài liệu. Công chiếu các tác phẩm tại Liên hoan

Phim trường tầng 1, Đài PT-TH Quảng Nam

 

02 GK Trương Vũ Quỳnh, Trí Trung; các trợ lý Vinh Quang, Viết Trung, Duy Hiển và các Đoàn

 

14h00-16h30 ngày 03/7/2014

Giới thiệu thiết bị truyền hình và công chiếu các tác phẩm tại Liên hoan

Phim trường tầng 1, Đài PT-TH Quảng Nam

 

Công ty MMC và Phòng Kỹ thuật-Công nghệ

14h00 các bộ phận chạy chương trình THTT tại Hội trường Trung tâm VH-TT tỉnh

16h30 ngày 03/7/2014

Tiệc chiêu đãi của Công ty MMC.

Nhà hàng An Hà, Tp.Tam Kỳ

BTC, BGK, Trưởng, phó các phòng, các bộ phận phục vụ của Đài tỉnh và các Đoàn

 

20h00 ngày 03/7/2014

Truyền hình trực tiếp Lễ bế mạc Liên hoan

Hội trường tầng 2 Trung tâm VHTT tỉnh.

Các đoàn dự thi, BTC, BGK, toàn thể CB VC, các phòng, các bộ phận phục vụ của Đài tỉnh.

 

 ——————————————————————————————————–

THÔNG BÁO SỐ 2

Về Liên hoan phát thanh, truyền hình  tỉnh Quảng Nam

lần thứ IV – năm 2014

 
  

 

 

Tiếp theo Thông báo số 1, Ban Tổ chức Liên hoan phát thanh, truyền hình toàn tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2014 xin thông báo một số thông tin tới các đơn vị tham gia Liên hoan như sau:

1- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LIÊN HOAN:

– Lễ khai mạc Liên hoan sẽ diễn ra vào lúc 15h00 ngày 02 tháng 7 năm 2014, tại phim trường Đài tỉnh.

– Bế mạc Liên hoan vào lúc 20h00 ngày 03 tháng 7 năm 2014 tại Hội trường tầng 2 Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Quảng Nam, có truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình QRT.

2- VỀ THỂ LOẠI DỰ THI:

Thực hiện đúng theo Thông báo số 1.

2.1. Phát thanh:

– Gương Người tốt, việc tốt: Mỗi đơn vị tham dự từ 1- 2 tác phẩm, thời lượng mỗi tác phẩm không quá 05 phút. Trong đó có 01 Gương Người tốt việc tốt nội dung đề cập đến chủ đề Hưởng ứng Cuộc động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Gương Người tốt, việc tốt có thể là một cá nhân hoặc một tập thể, địa phương, đơn vị điển hình.

– Phóng sự: Mỗi đơn vị tham dự  từ 1 – 2 tác phẩm, thời lượng mỗi phóng sự không quá 7 phút.

2.2. Truyền hình:

– Phóng sự dài: Mỗi đơn vị tham dự từ 1 – 2 phóng sự, mỗi phóng sự thời lượng từ 10 – 12 phút. Trong đó khuyến khích các tác phẩm có chủ đề xây dựng nông thôn mới.

– Chuyên mục Những miền quê xứ Quảng: Mỗi đơn vị tham dự từ 1 – 2 chuyên mục, thời lượng 12 – 13 phút/01 chuyên mục.

Đề nghị các đơn vị chú ý đảm bảo thời lượng của mỗi tác phẩm dự thi phải đúng theo qui định.

3- VỀ CHỦ ĐỀ LIÊN HOAN:

Thực hiện như Thông báo số 1:

Trong đó, Ban Tổ chức khuyến khích các đơn vị tham gia với các chủ đề:

– Tuyên truyền động viên, cổ vũ những điển hình về công cuộc xây dựng Nông thôn mới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước hiện nay.

– Tuyên truyền kết quả phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi cũng như những sáng tạo, điển hình trong hoạt động của các cấp Hội nông dân trong tỉnh.

– Kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc: “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”.

– Việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

– Tuyên truyền về việc bản vệ chủ quyền an ninh biên giới và biển đảo quê hương.

4- VỀ GIẢI THƯỞNG:

– Mỗi thể loại dự thi tối đa có 2 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc, 3 Huy chương đồng và 1 giấy khen.

– Riêng đối với tác phẩm có chủ đề về hoạt động của các cấp Hội Nông dân và chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Ban Tổ chức sẽ có phần khen thưởng riêng.

Lưu ý: Các tác phẩm dự thi thuộc thể loại phát thanh và truyền hình phải là những tác phẩm mới sản xuất, chưa được phát trên sóng Đài tỉnh.

5- QUI ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT:

– Ban Tổ chức nhận các chương trình dự thi bằng ổ cứng HDD Box hoặc ổ di động USB.

5.1Đối với tác phẩm truyền hình:

Để đạt tiêu chuẩn dự thi  và có thể đưa vào phát sóng và lưu trữ, các chương trình dự thi phải được số hóa ở hệ SD, PAL với định dạng file phổ biến là AVI, sử dụng theo các tham số kỹ thuật sau:
           – Định dạng file (File type): Avi DV

            – Độ phân giải SD

– Frame rate: 25.00 [fps]

– Aspect Ratio: 4:3 (720 x 576 ) pixel

– Audio format: 48 KHz, , Stereo, 16bit

5.2- Đối với tác phẩm phát thanh:

– File WAV hoặc File MP3.

5.3- Qui định đặt tên file cho các tác phẩm dự thi:

* Việc đặt tên file được quy định theo cấu trúc sau:

–  Đối với tác phẩm Truyền hình: {TÊN ĐƠN VỊ DỰ THI}_{THỂ LOẠI DỰ THI}_{TÊN TÁC PHẨM}. AVI

 – Đối với tác phẩm Phát thanh: {TÊN ĐƠN VỊ DỰ THI}_{THỂ LOẠI DỰ THI}_{TÊN TÁC PHẨM}. WAV hoặc .MP3

Trong đó: {TÊN ĐƠN VỊ DỰ THI}: Tên đơn vị dự thi viết tắt theo tên của các đơn vị.

Ví dụ: Đài Truyền thanh – Truyền hình Nông Sơn được viết tắt là: TTTHNONGSON; Đài Truyền thanh – Truyền hình Thành phố Tam Kỳ được viết tắt là: TTTHTAMKY; Chuyên mục An ninh Quảng Nam được viết tắt là: CMANNINHQUANGNAM.

{THỂ LOẠI DỰ THI}: Thể loại dự thi được viết tắt theo tên của tác phẩm dự thi

Ví dụ: Thể loại Phóng sự dài truyền hình, viết tắt là: PSDTH

Thể loại Những miền quê xứ Quảng,  viết tắt là: CMNMQXQ

Thể loại Gương Người tốt việc tốt phát thanh,  viết tắt là: GNTVTPT

Thể loại Phóng sự phát thanh,  viết tắt là: PSPT

 Ví dụ: Đài TT-TH Nông Sơn tham gia một chuyên mục Những miền quê xứ Quảng với tên gọi “Có một làng cây trái Nam bộ ở Nông Sơn” thì sẽ được đặt tên file như sau: TTTHNONGSON_CMNMQXQ_COMOTLANGCAYTRAINAMBOONONGSON.AVI (đối với truyền hình); hay Đài Truyền thanh Núi Thành tham gia một tác phẩm Gương Người tốt việc tốt phát thanh với tên gọi “Tấm lòng người lính biên phòng” thì sẽ được đặt tên file như sau: TTNUITHANH_GNTVTPT_TAMLONGNGUOILINHBIENPHONG.WAV hoặc MP3 (đối với phát thanh).

– Các ổ cứng HDD Box hoặc ổ di động USB chứa đựng các tác phẩm dự thi có thể gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Phòng Kỹ thuật và Công nghệ, Đài PT-TH Quảng Nam, số 58 đường Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam, hạn chót trước 16h00 ngày 26 tháng 6 năm 2016. Mọi thông tin liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật xin liên hệ đ/c Nguyễn Năm, Trưởng phòng (DĐ: 0983.509.159) hoặc các đ/c Phó phòng Nguyễn Cao Tài (DĐ: 0905.100.094), Phan Công Toàn (DĐ: 0905.854.948).

6- QUI ĐỊNH VỀ VĂN BẢN ĐỐI VỚI CÁC TÁC PHẨM DỰ THI:

– Để thuận tiện, đề nghị các đơn vị gửi Bản tổng hợp đăng ký các tác phẩm dự thi theo mẫu qua email hạn chót vào ngày 20/6/2014 và  nội dung văn bản các tác phẩm dự thi cả phát thanh và truyền hình, hạn chót trước 16h00 ngày 26/6 /2014 qua email: viettrungqrt@yahoo.com.vn. (Không cần in sao văn bản ra giấy gửi như mọi năm). Mọi thông tin liên quan đến việc gửi và tiếp nhận văn bản qua email xin liên hệ đ/c Trần Viết Trung, Phó phòng phụ trách Phòng Chương trình (DĐ 0974.159.231).

7- CÁC QUI ĐỊNH KHÁC:

– Thành phần tham dự Liên hoan của các đơn vị dự thi bao gồm 01 Lãnh đạo, 01 người khối nội dung và 01 người khối kỹ thuật. Số lượng mỗi đoàn 03 người. Đề nghị các đơn vị đăng ký danh sách trước ngày 20/6/2014 qua Phòng Tổ chức – Hành chính và quản lý nghiệp vụ địa phương của Đài tỉnh, qua email đ/c Phạm Văn Phát, Phó phòng: phatkt@qrt.com.vn  (DĐ: 0913.499.677).

– Các đơn vị tự lo ăn, ở theo chế độ qui định.

Trên đây là Thông báo số 2 về Liên hoan phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2014. Kính đề nghị các đơn vị nghiên cứu và phổ biến nội dung thông báo tại đơn vị mình, phát động các bộ phận tham gia sản xuất, thực hiện các tác phẩm, chương trình đạt hiệu quả cao nhất.

Mọi thông tin liên quan đến Liên hoan xin liên hệ đ/c Mai Văn Tư, Phó Tổng Biên tập, DĐ: 0913.480.669.

Liên hoan phát thanh, truyền hình toàn tỉnh lần thứ IV năm 2014 đã cận kề, kính mong các đơn vị quan tâm chọn và sản xuất nhiều chương trình tốt mang về dự thi Liên hoan.

Trân trọng cảm ơn!

—————————————————————————————————————————-

THÔNG BÁO SỐ 1

Về Liên hoan Phát thanh, truyền hình  tỉnh Quảng Nam

lần thứ IV – năm 2014

  

 

 

Căn cứ khoản 1 Điều 16 chương III Thông tư số 15/2009/TT-BTTTT ngày 04/5/2009 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định về việc tổ chức Liên hoan phát thanh, truyền hình.

Căn cứ Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý tổ chức hội thi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và khen thưởng thành tích đoạt giải tại các hội thi, kỳ thi quốc tế, quốc gia, và cấp tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 775/UBND-VX ngày 10 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép tổ chức Liên hoan phát thanh, truyền hình toàn tỉnh lần thứ IV – năm 2014.

Liên hoan phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2014 dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6 năm 2014 tại Thành phố Tam Kỳ.

Đây là một trong những hoạt động nghiệp vụ của ngành, là dịp để những người làm công tác phát thanh – truyền hình trong tỉnh gặp gỡ, trao đổi, học hỏi lẫn nhau, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; chọn ra những tác phẩm phát thanh, truyền hình xuất sắc để phát sóng, phục vụ yêu cầu công tác tuyên truyền các địa phương trong tỉnh.

Để chuẩn bị tốt cho Liên hoan Phát thanh, truyền hình toàn tỉnh lần này, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam xin thông báo một số qui định để các địa phương, đơn vị tham gia chủ động thực hiện:

I. MỘT SỐ GỢI Ý VỀ NỘI DUNG CHỦ ĐỀ LIÊN HOAN:

Tuyên truyền những đổi thay trên quê hương Quảng Nam qua 17 năm xây dựng và phát triển kể từ ngày chia tách tỉnh; tuyên truyền những điển hình tiên tiến, cách làm hay trên các lĩnh vực; trong đó đặc biệt khuyến khích các chủ đề xây dựng nông thôn mới; kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc: “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”; việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Liên hoan lần này khuyến khích những tác phẩm có chủ đề mới, lạ, mang tính phát hiện cao từ thực tế sinh động của các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

II. CÁC THỂ LOẠI THAM DỰ LIÊN HOAN PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH:

1. Phát thanh:

– Gương Người tốt, việc tốt: Mỗi đơn vị tham dự từ 1- 2 tác phẩm, thời lượng mỗi tác phẩm không quá 05 phút. Trong đó có 01 Gương Người tốt việc tốt nội dung đề cập đến chủ đề Hưởng ứng Cuộc động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Gương Người tốt, việc tốt có thể là một cá nhân hoặc một tập thể, địa phương, đơn vị điển hình.

– Phóng sự: Mỗi đơn vị tham dự  từ 1 – 2 tác phẩm, thời lượng mỗi phóng sự không quá 7 phút.

2. Truyền hình:

– Phóng sự dài: Mỗi đơn vị tham dự từ 1 – 2 phóng sự, mỗi phóng sự thời lượng từ 10 – 12 phút. Trong đó khuyến khích các tác phẩm có chủ đề xây dựng nông thôn mới.

– Chuyên mục Những miền quê xứ Quảng: Mỗi đơn vị tham dự từ 1 – 2 chuyên mục, thời lượng 12 – 13 phút/01 chuyên mục.

* Một số lưu ý:

–  Đối với các thể loại dự thi ở lĩnh vực phát thanh yêu cầu bắt buộc phải sử dụng tiếng động.

– Các tác phẩm dự thi thuộc thể loại phát thanh và truyền hình phải là những tác phẩm mới sản xuất, chưa được phát trên sóng Đài tỉnh.

III. CÁC ĐƠN VỊ DỰ THI LIÊN HOAN :

– Dự kiến sẽ có 23 đơn vị dự thi, bao gồm 18 Đài huyện, thành phố và các chuyên mục có chương trình cộng tác phát trên sóng Đài tỉnh (Công an, Quân sự, Biên phòng, Thanh niên, Y tế).

– Những đơn vị có cộng tác viên cộng tác thường xuyên tin, bài, chương trình trên sóng Đài tỉnh muốn tham gia Liên hoan đề nghị có văn bản đối với Đài Phát thanh- Truyền hình Quảng Nam.

IV. VỀ GIẢI THƯỞNG:

Mỗi thể loại có Huy chương vàng, Huy chương bạc, Huy chương đồng và giấy khen kèm theo tiền thưởng cho các thể loại. Về số lượng cụ thể sẽ thông tin đến các đơn vị trong thông báo sau.

Các tác phẩm được phát sóng, Đài Phát thanh- Truyền hình Quảng Nam sẽ trả nhuận bút theo qui định.

V. VỀ THỜI GIAN NHẬN CÁC TÁC PHẨM:

– Các đơn vị gửi trước bản đăng ký tên tác phẩm (theo mẫu quy định) cho đồng chí Trần Viết Trung, Phó phòng phụ trách Phòng Chương trình qua địa chỉ: trungct@qrt.com.vn trước ngày 15/5/2014.

– Các đơn vị gửi ổ cứng chứa tác phẩm và file chứa văn bản nội dung, các đơn vị gửi cho Ban Tổ chức phải xong trước 16h00 ngày 20/6/2014. Ban Tổ chức sẽ gửi hướng dẫn các quy định về kỹ thuật trong thông báo sau.

Trên đây là Thông báo số 1 về Liên hoan phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2014. Kính đề nghị các đơn vị nghiên cứu và phổ biến nội dung thông báo tại đơn vị mình, phát động các bộ phận tham gia sản xuất, thực hiện các tác phẩm, chương trình đạt hiệu quả cao nhất.

Mong các đơn vị chọn và sản xuất nhiều chương trình tốt mang về dự thi Liên hoan Phát thanh – Truyền hình toàn tỉnh Quảng Nam lần thứ IV – năm 2014. 

Bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

ĐỌC NHIỀU