Trang chủLịch phát sóng hằng tuần

  Lịch phát sóng hằng tuần

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 09.2023(TỪ 18.9.2023 – 24.9.2023)

  Thứ Hai ngày 18.9.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 18/9 ĐẾN 24/9/2023)

  Thứ hai ngày 18/9/20235h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 09.2023(TỪ 11.9.2023 – 17.9.2023)

  Thứ Hai ngày 11.9.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 11/9 ĐẾN 17/9/2023)

  Thứ hai ngày 11/9/20235h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 4/9 ĐẾN 10/9/2023)

  Thứ hai ngày 4/9/20235h30: giới thiệu chương trình5h35: bài tập thể dục buổi sáng5h40: giai điệu bolero6h00: thông tin ngày mới6h30: bản tin tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 09.2023(TỪ 4.9.2023 – 10.9.2023)

  Thứ Hai ngày 4.9.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 28/8 ĐẾN 3/9/2023)

  Thứ hai ngày 28/8/20235h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 08.2023(TỪ 28.8.2023 – 3.9.2023)

  Thứ Hai ngày 28.8.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 08.2023(TỪ 21.8.2023 – 27.8.2023)

  Thứ Hai ngày 21.8.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 21/8 ĐẾN 27/8/2023)

  Thứ hai ngày 21/8/20235h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 08.2023(TỪ 14.8.2023 – 20.8.2023)

  Thứ Hai ngày 14.8.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 14/8 ĐẾN 20/8/2023)

  Thứ hai ngày 14/8/20235h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 7/8 ĐẾN 13/8/2023)

  Thứ hai ngày 7/8/20235h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 08.2023(TỪ 7.8.2023 – 13.8.2023)

  Thứ Hai ngày 7.8.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 31/7 ĐẾN 6/8/2023)

  Thứ hai ngày 31/7/20235h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 08.2023 (TỪ 31.7.2023 – 6.8.2023)

  Thứ Hai ngày 31.7.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 24/7 ĐẾN 30/7/2023)

  Thứ hai ngày 24/7/20235h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 07.2023 (TỪ 24.7.2023 – 30.7.2023)

  Thứ Hai ngày 24.7.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...
  spot_img

  TIN MỚI

  spot_img
  spot_img