Trang chủLịch phát sóng hằng tuần

  Lịch phát sóng hằng tuần

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 2.2024 (TỪ 19.2.2024 – 25.2.2024)

  Thứ Hai ngày 19.2.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 19/02 ĐẾN 25/02/2024)

  Thứ hai ngày 19/2/20245h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 15/02 ĐẾN 18/02/2024)

  Thứ năm ngày 15/2/20245h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 2.2024 (TỪ 5.2.2024 – 8.2.2024)

  Thứ Hai ngày 5.2.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM – LỊCH PHÁT SÓNG TẾT (TỪ NGÀY 08/02 ĐẾN 14/02/2024)

  Thứ năm ngày 8/2/2024 (29 tết)5h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 05/02 ĐẾN 07/02/2024)

  Thứ hai ngày 5/2/20245h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 1.2024 (TỪ 29.1.2024 – 4.2.2024)

  Thứ Hai ngày 29.1.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 29/01 ĐẾN 04/02/2024)

  Thứ hai ngày 29/01/20245h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 1.2024 (TỪ 22.1.2024 – 28.1.2024)

  Thứ Hai ngày 22.1.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 22/01 ĐẾN 28/01/2024)

  Thứ hai ngày 22/01/20245h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 1.2024 (TỪ 15.1.2024 – 21.1.2024)

  Thứ Hai ngày 15.1.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 15/01 ĐẾN 21/01/2024)

  Thứ hai ngày 15/01/20245h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 1.2024 (TỪ 8.1.2024 – 14.1.2024)

  Thứ Hai ngày 8.1.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 08/01 ĐẾN 14/01/2024

  Thứ hai ngày 08/01/20245h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 1.2024 (TỪ 1.1.2024 – 7.1.2024)

  Thứ Hai ngày 1.1.20245h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 01/01 ĐẾN 07/01/2024

  Thứ hai ngày 01/01/20245h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 12.2023 (TỪ 25.12.2023 – 31.12.2023)

  Thứ Hai ngày 25.12.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 25/12 ĐẾN 31/12/2023)

  Thứ hai ngày 25/12/20235h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...
  spot_img

  TIN MỚI

  spot_img
  spot_img