LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 7.2024 (TỪ 8.7.2024 – 14.7.2024)

  0

  Thứ Hai ngày 8.7.2024

  5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
  5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
  5h45: Đảng trong cuộc sống hôm nay
  6h00: Báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
  7h00: Bảo hiểm xã hội PL
  7h15: Thông tin chi trả DVMTR PL
  7h30: Ca nhạc tổng hợp
  8h30: Bản tin thế giới 1
  8h45: Âm nhạc cổ truyền
  9h45: Tin nhanh Quảng Nam
  10h00: Chào ngày mới PL
  11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
  11h15: Văn hóa xã hội
  11h30: Những bài ca đi cùng năm tháng
  12h00: Tiếp sóng VOV1
  12h30: Ca nhạc tổng hợp PL
  13h30: Tiếng hát đất Quảng PL
  14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
  14h15: Âm nhạc cổ truyền PL
  15h15: Bản tin thế giới 1 PL
  15h30: Ca nhạc tổng hợp PL
  16h30: Văn hóa văn nghệ xứ Quảng
  17h00: Bản tin Chính sách tài chính
  17h10: Bản tin thể thao
  17h15: Tạp chí văn hóa, du lịch xứ Quảng
  17h30: Bản tin thế giới 2
  17h45: Quang Nam news PL
  18h00: Tiếp sóng VOV1
  18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối, Dự báo thời tiết
  19h00: Phổ biến giáo dục pháp luật
  19h15: Đất và người xứ Quảng PL
  19h30: Ca nhạc tổng hợp PL
  20h30: Âm nhạc cổ truyền
  21h30: Bản tin thế giới 2 PL
  21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
  22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày (PL18h45)
  23h00: Báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
  23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

  Thứ Ba ngày 9.7.2024

  5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
  5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
  5h45: Thanh niên
  6h00: Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
  7h00: Bản tin chính sách tài chính PL
  7h15: Chuyên đề dân tộc tiếng Cơ tu PL
  7h30: Ca nhạc tổng hợp
  8h30: Bản tin thế giới 1
  8h45: Dân ca bài chòi
  9h15: Văn hóa văn nghệ xứ Quảng PL
  9h45: Tin nhanh Quảng Nam
  10h00: Chào ngày mới (PL)
  11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
  11h15: Tài nguyên & môi trường
  11h30: Tuổi thần tiên xứ Quảng
  12h00: Tiếp sóng VOV1
  12h30: Ca nhạc tổng hợp PL
  13h30: Những bài ca đi cùng năm tháng (PL)
  14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều, Dự báo thời tiết
  14h15: Dân ca bài chòi (PL)
  14h45: Tiếp chuyện Bạn nghe Đài (PL)
  15h00: Chương trình tiếng Cơ tu (PL)
  15h15: Bản tin thế giới 1 PL
  15h30: Ca nhạc tổng hợp PL
  16h30: Thanh niên (PL)
  16h45: Đảng trong cuộc sống hôm nay (PL)
  17h00: Thông tin chính sách chi trả Dịch vụ môi trường rừng (PL)
  17h10: Bản tin Thể thao
  17h15: Phát thanh trực tiếp Kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam
  17h30: Bản tin thế giới 2
  17h45: Chuyển đổi số (PL)
  18h00: Tiếp sóng VOV1
  18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối, Dự báo thời tiết
  19h00: Hương vị quê hương
  19h15: Tạp chí văn hóa, du lịch xứ Quảng (PL)
  19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
  20h30: Kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam PL
  20h45: An toàn giao thông tỉnh PL
  21h00: Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng PL
  21h15: Café 360 – PL
  21h30: Dân ca bài chòi PL
  21h30: Bản tin thế giới 2 PL
  21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
  22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
  23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
  23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

  Thứ Tư ngày 10.7.2024

  5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
  5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
  5h45: Lao động công đoàn
  6h00: Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
  7h00: Trang địa phương Quế Sơn
  7h30: Ca nhạc tổng hợp
  8h30: Bản tin thế giới 1
  8h45: Âm nhạc cổ truyền
  9h45: Tin nhanh Quảng Nam
  10h00: Chào ngày mới PL
  11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
  11h15: Dân tộc & miền núi tiếng Kinh
  11h30: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân
  11h45: Kinh tế
  12h00: Tiếp sóng VOV1
  12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
  13h30: Tuổi thần tiên xứ Quảng PL
  14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
  14h15: Âm nhạc cổ truyền PL
  15h15: Bản tin thế giới 1 PL
  15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
  16h30: Trang địa phương Quế Sơn PL
  17h00: Bản tin Chính sách tài chính
  17h10: Bản tin thể thao
  17h15: Sắc màu phái đẹp
  17h30: Bản tin thế giới 2
  17h45: Nhịp sống trẻ
  18h00: Tiếp sóng VOV1
  18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối
  19h00: Câu chuyện tuần này
  19h15: Chuyển đổi số PL
  19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
  20h30: Âm nhạc cổ truyền PL
  21h30: Bản tin thế giới 2 PL
  21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
  22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
  23h00: Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
  23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

  Thứ Năm ngày 11.7.2024

  5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
  5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày
  5h45: An ninh Quảng Nam
  6h00: Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
  7h00: Bản tin Chính sách tài chính PL
  7h15: Tài nguyên & môi trường PL
  7h30: Ca nhạc tổng hợp
  8h30: Bản tin thế giới 1
  8h45: Âm nhạc cổ truyền
  9h45: Tin nhanh Quảng Nam
  10h00: Chào ngày mới PL
  11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
  11h15: Nông nghiệp & nông thôn
  11h30: Từ nghị quyết đến cuộc sống
  11h45: Văn hoá văn nghệ miền núi
  12h00: Tiếp sóng VOV1
  12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
  13h30: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân PL
  13h45: Kinh tế PL
  14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
  14h15: Âm nhạc cổ truyền PL
  15h15: Bản tin thế giới 1 PL
  15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
  16h30: Lao động và công đoàn PL
  16h45: Nhịp sống trẻ PL
  17h00: Bản tin Chính sách tài chính
  17h10: Bản tin thể thao
  17h15: Bác sĩ của bạn
  17h30: Bản tin thế giới 2
  17h45: Sắc màu phái đẹp PL
  18h00: Tiếp sóng VOV1
  18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối
  19h00: Phòng chống thiên tai
  19h15: Hương vị quê hương PL
  19h30: Ca nhạc tổng hợp PL
  20h30: Âm nhạc cổ truyền PL
  21h30: Bản tin quốc tế 2 PL
  21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
  22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
  23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
  23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

  Thứ Sáu ngày 12.7.2024

  5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
  5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
  5h35: Thông tin chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
  5h45: Quốc phòng toàn dân
  6h00: Báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
  7h00: Văn hóa xã hội PL
  7h15: Dân tộc và miền núi tiếng Kinh PL
  7h30: Ca nhạc tổng hợp
  8h30: Bản tin thế giới 1
  8h45: Âm nhạc cổ truyền
  9h45: Tin nhanh Quảng Nam
  10h00: Chào ngày mới PL
  11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
  11h15: Pháp luật và đời sống
  11h30: Thế giới muôn màu
  11h45: Kiến thức cuộc sống
  12h00: Tiếp sóng VOV1
  12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
  13h30: Từ Nghị quyết đến cuộc sống PL
  13h45: Văn hóa văn nghệ miền núi PL
  14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
  14h15: Âm nhạc cổ truyền PL
  15h15: Bản tin thế giới 1 PL
  15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
  16h30: An ninh Quảng Nam PL
  16h45: Quốc phòng toàn dân PL
  17h00: Bản tin Chính sách tài chính
  17h10: Bản tin Thể thao
  17h15: Hương sắc xứ Quảng
  17h30: Bản tin Thế giới 2
  17h45: Bác sĩ của bạn PL
  18h00: Tiếp sóng VOV1
  18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối
  19h00: Báo giờ, Nhịp điệu cuộc sống
  19h15: Phổ biến giáo dục pháp luật PL
  19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
  20h30: Âm nhạc cổ truyền PL
  21h30: Bản tin thế giới 2 PL
  21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
  22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
  23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
  23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

  Thứ Bảy ngày 13.7.2024

  5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
  5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
  5h45: Chuyển đổi số
  6h00: Báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
  7h00: Bản tin Chính sách tài chính PL
  7h15: Nông nghiệp và nông thôn PL
  7h30: Ca nhạc tổng hợp
  8h30: Bản tin thế giới 1
  8h45: Dân ca bài chòi
  9h30: Thế giới muôn màu PL
  9h45: Tin nhanh Quảng Nam
  10h00: Chào ngày mới PL
  11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
  11h15: Tiếp chuyện Bạn nghe Đài
  11h30: Ca nhạc giới thiệu tác giả, tác phẩm
  12h00: Tiếp sóng VOV1
  12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
  13h30: Thế giới muôn màu PL
  13h45: Kiến thức cuộc sống PL
  14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
  14h15: Dân ca bài chòi PL
  14h45: Ca nhạc tổng hợp 30 phút PL
  15h15: Bản tin thế giới 1 PL
  15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
  16h30: Văn hóa văn nghệ xứ Quảng PL, Dự báo thời tiết
  17h00: Bản tin chính sách tài chính PL
  17h10: Bản tin Thể thao
  17h15: Chuyển đổi số PL
  17h30: Bản tin thế giới 2
  17h45: Hương sắc xứ Quảng PL
  18h00: Tiếp sóng VOV1
  18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối
  19h00: Café 360
  19h15: Ca nhạc quốc tế
  19h30: Ca nhạc tổng hợp PL
  20h30: Hộp thư cộng tác viên
  20h35: Quảng bá
  20h45: Thế giới muôn màu PL
  21h00: Dân ca bài chòi PL
  21h30: Bản tin thế giới 2 PL
  21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
  22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
  23h00: Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
  23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

  Chủ nhật ngày 14.7.2024

  5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng
  Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
  5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
  5h45: Nói chuyện với người có uy tín
  6h00: Báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
  7h00: Ca nhạc quốc tế PL
  7h15: Pháp luật và đời sống PL
  7h30: Quà tặng âm nhạc
  8h30: Thế giới tuần qua
  8h45: Âm nhạc cổ truyền
  9h45: Tin nhanh Quảng Nam, Dự báo thời tiết
  10h00: Chào ngày mới PL
  11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
  11h15: Chương trình tiếng Cơ tu
  11h30: Tiếng hát đất Quảng
  12h00: Tiếp sóng VOV1
  12h30: Quà tặng âm nhạc PL
  13h30: Ca nhạc giới thiệu tác giả, tác phẩm PL
  14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
  14h15: Âm nhạc cổ truyền PL
  15h15: Thế giới tuần qua PL
  15h30: Quà tặng âm nhạc PL
  16h30: Chuyên đề dân tộc phát triển tiếng Cơ tu
  16h45: Sự kiện trong tuần, Dự báo thời tiết
  17h00: An toàn giao thông tỉnh
  17h10: Bản tin Thể thao
  17h15: Quang Nam News
  17h30: Thế giới tuần qua PL
  17h45: Nhịp điệu cuộc sống PL
  18h00: Tiếp sóng VOV1
  18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối, Thông báo, quảng cáo
  19h00: Đất và người xứ Quảng
  19h15: Phòng chống thiên tai PL
  19h30: Quà tặng âm nhạc PL
  20h30: Âm nhạc cổ truyền PL
  21h30: Thế giới tuần qua PL
  21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
  22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
  23h00: Báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
  23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)