CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH THÁNG 7/2024 (TỪ 08/07/2024 – 14/07/2024)

  0

  Thứ hai ngày 8/7/2024
  5h30: Giới thiệu chương trình
  5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
  5h40: Giai điệu Bolero
  6h00: Thông tin ngày mới
  6h30: Bản tin Tài chính thị trường
  6h35: Giảm nghèo Nam Trà My
  6h50: Sâm Ngọc Linh – sâm Việt Nam
  6h55: Quảng Nam tuần qua
  7h05: Xóa nhà tạm, nhà dột nát
  7h15: Phổ biến, giáo dục pháp luật
  7h30: Phim truyện Thái Lan: Đố kỵ – tập 26
  8h15: Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam với cử tri
  8h30: Thông tin ngày mới
  9h00: Dân tộc và miền núi tiếng Cơ Tu
  9h15: Bản tin Chính phủ tuần qua
  9h30: Thời sự QRT
  9h40: Tạp chí Âm nhạc thế giới: Ca khúc cổ động bóng đá
  10h00: Phim truyện Việt Nam: Ba Phi trị quan tham – tập 3
  10h45: Kiến thức cuộc sống: Techfest Quảng Nam – thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp
  11h00: Bản tin quốc tế
  11h15: Thời sự QRT
  11h30: Bản tin thể thao
  11h35: Tin nhanh Quảng Nam 365
  11h50: Phim truyện Thái Lan: Những câu chuyện tình – tập 1
  12h35: Phim truyện Việt Nam: Ba Phi trị quan tham – tập 4
  13h20: Nhịp cầu âm nhạc
  13h40: Giai điệu tuổi thơ: Mùa hè của bé
  14h00: Phim truyện Thái Lan: Yêu thầm – tập 15
  14h45: Giảm nghèo Nam Trà My
  15h00: Phổ biến, giáo dục pháp luật
  15h15: Người Quảng và thương hiệu
  15h30: Thời sự QRT
  15h40: Bản tin thể thao
  15h45: Tin nhanh Quảng Nam 365
  16h00: Giai điệu bốn phương

   16h10: Thông tin kết nối
   16h20: Bản tin quốc tế
   16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 43
   16h50: Phim truyện Thái Lan: Yêu thầm – tập 16
   17h40: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
   17h55: Sâm Ngọc Linh – sâm Việt Nam
   18h00: Bản tin An toàn giao thông
   18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h40: Thông báo quảng cáo
   19h45: Tài nguyên và môi trường
   20h00: Phim truyện Việt Nam: Linh hồn tội lỗi – tập 30
   20h50: Phim truyện Nga: Đội cứu hộ - tập 23
   21h35: Chuyển đổi số và thương mại điện tử
   21h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Thanh niên với phong trào 3 trách nhiệm
   22h05: Thông tin kết nối
   22h15: Bản tin quốc tế
   22h25: Bản tin thể thao
   22h30: Bản tin cuối ngày
   22h40: Giai điệu Bolero
   23h00: Sách hay thay đổi cuộc đời

  Thứ ba ngày 9/7/2024
  5h30: Giới thiệu chương trình
  5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
  5h40: Giai điệu Bolero
  6h00: Thông tin ngày mới
  6h30: Bản tin Tài chính thị trường
  6h35: Tài nguyên và môi trường
  6h50: Bản tin An toàn giao thông
  7h00: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
  7h15: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
  7h30: Phim truyện Thái Lan: Thái Lan: Những câu chuyện tình – tập 1
  8h15: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
  8h30: Thông tin ngày mới
  9h00: Chuyển đổi số và thương mại điện tử
  9h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Thanh niên với phong trào 3 trách nhiệm
  9h30: Thời sự QRT
  9h40: Giai điệu quê hương: Hà Nội trái tim hồng
  10h00: Phim truyện Nga: Đội cứu hộ – tập 23
  10h45: Sắc màu cuộc sống: Miên man niềm nhớ
  11h00: Bản tin quốc tế
  11h15: Thời sự QRT
  11h30: Bản tin thể thao
  11h35: Tin nhanh Quảng Nam 365
  11h50: Phim truyện Thái Lan: Những câu chuyện tình – tập 2
  12h35: Phim truyện Việt Nam: Linh hồn tội lỗi – tập 30
  13h20: Tạp chí Âm nhạc thế giới: Những ca khúc cổ động bóng đá
  13h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 43
  14h00: Chương trình “Đêm nhạc Hoàng Vân – 60 năm vang mãi bài ca”
  15h30: Thời sự QRT
  15h40: Bản tin thể thao
  15h45: Tin nhanh Quảng Nam 365
  16h00: Giai điệu bốn phương
  16h10: Thông tin kết nối
  16h20: Bản tin quốc tế
  16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 44
  16h50: Giai điệu bốn phương
  17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
  17h15: THTT kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam
  17h30: Phim truyện Thái Lan: Yêu thầm – tập 17
  18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
  18h30: Thời sự QRT
  19h00: Thời sự VTV
  19h40: Thông báo quảng cáo
  19h45: Phụ nữ Quảng Nam
  20h00: Phim truyện Việt Nam: Linh hồn tội lỗi – tập 31
  20h50: Phim truyện Nga: Đội cứu hộ – tập 24
  21h35: Pháp luật và đời sống: Nguồn vốn chính sách ở miền núi
  21h50: Hộp thư truyền hình
  22h05: Thông tin kết nối
  22h15: Bản tin quốc tế
  22h25: Bản tin thể thao
  22h30: Bản tin cuối ngày

   22h40: Giai điệu Bolero
   23h00: Sách hay thay đổi cuộc đời

  Thứ tư ngày 10/7/2024
  5h30: Giới thiệu chương trình
  5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
  5h40: Giai điệu Bolero
  6h00: Thông tin ngày mới
  6h30: Bản tin Tài chính thị trường
  6h35: Phụ nữ Quảng Nam
  6h50: Góc sáng tạo
  7h00: Người Quảng và thương hiệu
  7h15: Trang địa phương: huyện Núi Thành
  7h30: Phim truyện Thái Lan: Những câu chuyện tình – tập 2
  8h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
  8h30: Thông tin ngày mới
  9h00: Pháp luật và đời sống: Nguồn vốn chính sách ở miền núi
  9h15: Hộp thư truyền hình
  9h30: Thời sự QRT
  9h40: Dân ca nhạc cổ: Lý con sáo Bạc Liêu
  10h00: Phim truyện Nga: Đội cứu hộ – tập 24
  10h45: Dân tộc và miền núi tiếng Cơ Tu
  11h00: Bản tin quốc tế
  11h15: Thời sự QRT
  11h30: Bản tin thể thao
  11h35: Tin nhanh Quảng Nam 365
  11h50: Phim truyện Thái Lan: Những câu chuyện tình – tập 3
  12h35: Phim truyện Việt Nam: Linh hồn tội lỗi – tập 31
  13h20: Giai điệu quê hương: Hà Nội trái tim hồng
  13h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 44
  14h00: Chương trình nghệ thuật Lễ hội Vì hòa bình năm 2024
  15h00: Phụ nữ Quảng Nam
  15h15: Pháp luật và đời sống: Nguồn vốn chính sách ở miền núi
  15h30: Thời sự QRT
  15h40: Bản tin thể thao
  15h45: Tin nhanh Quảng Nam 365
  16h00: Giai điệu bốn phương
  16h10: Thông tin kết nối
  16h20: Bản tin quốc tế

   16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 45
   16h50: Phim truyện Thái Lan: Yêu thầm – tập 18
   17h40: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
   17h55: Vấn đề quan tâm
   18h10: Quốc phòng toàn dân
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h40: Thông báo quảng cáo
   19h45: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
   20h00: Phim truyện Việt Nam: Những linh hồn tội lỗi – tập 32
   20h50: Phim truyện Nga: Đội cứu hộ - tập 25
   21h35: Nhịp điệu cuộc sống: Học sinh với những ý tưởng sáng tạo
   21h50: Văn hóa xã hội: Đảm bảo mùa hè an toàn, bổ ích cho trẻ em
   22h05: Thông tin kết nối
   22h15: Bản tin quốc tế
   22h25: Bản tin thể thao
   22h30: Bản tin cuối ngày
   22h40: Giai điệu Bolero
   23h00: Sách hay thay đổi cuộc đời

  Thứ năm ngày 11/7/2024
  5h30: Giới thiệu chương trình
  5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
  5h40: Giai điệu Bolero
  6h00: Thông tin ngày mới
  6h30: Bản tin Tài chính thị trường
  6h35: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
  6h50: Vấn đề quan tâm
  7h00: Tạp chí Thiếu nhi: Phòng chống lao động trẻ em
  7h15: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
  7h30: Phim truyện Thái Lan: Những câu chuyện tình – tập 3
  8h15: Quốc phòng toàn dân
  8h30: Thông tin ngày mới
  9h00: Nhịp điệu cuộc sống: Học sinh với những ý tưởng sáng tạo
  9h15: Văn hóa xã hội: Đảm bảo mùa hè an toàn, bổ ích cho trẻ em
  9h30: Thời sự QRT
  9h40: Theo dòng nhạc trẻ: Em dạo này

   10h00: Phim truyện Nga: Đội cứu hộ - tập 25
   10h45: Hộp thư truyền hình
   11h00: Bản tin quốc tế
   11h15: Thời sự QRT
   11h30: Bản tin thể thao
   11h35: Tin nhanh Quảng Nam 365 
   11h50: Phim truyện Thái Lan: Những câu chuyện tình – tập 4
   12h35: Phim truyện Việt Nam: Linh hồn tội lỗi - tập 32
   13h25: Dân ca nhạc cổ: Lý con sáo Bạc Liêu
   13h45: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
   14h00: THTT phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
   17h00: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 45
   17h20: Thông tin kết nối
   17h30: Bản tin thế giới
   17h40: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
   17h55: Phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu
   18h10: An ninh Quảng Nam
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h40: Thông báo quảng cáo
   19h45: Phục hồi đa dạng sinh học – Quảng Nam 2024
   20h00: Phim truyện Việt Nam: Linh hồn tội lỗi – tập 33
   20h50: Phim truyện Nga: Đội cứu hộ - tập 26
   21h35: Dân tộc và miền núi
   21h50: Ẩm thực xứ Quảng: Sắc màu ẩm thực của đồng bào miền núi xứ Quảng
   22h05: Thông tin kết nối
   22h15: Bản tin quốc tế
   22h25: Bản tin thể thao
   22h30: Bản tin cuối ngày
   22h40: Giai điệu Bolero
   23h00: Sách hay thay đổi cuộc đời

  Thứ sáu ngày 12/7/2024
  5h30: Giới thiệu chương trình
  5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
  5h40: Giai điệu Bolero
  6h00: Thông tin ngày mới
  6h30: Bản tin Tài chính thị trường
  6h35: Phục hồi đa dạng sinh học – Quảng Nam 2024
  6h50: Phổ biến, giáo dục pháp luật
  7h00: Phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu
  7h15: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
  7h30: Phim truyện Thái Lan: Những câu chuyện tình – tập 4
  8h15: An ninh Quảng Nam
  8h30: Thông tin ngày mới
  9h00: Dân tộc và miền núi
  9h15: Người Quảng và thương hiệu
  9h30: Thời sự QRT
  9h40: Giai điệu vượt thời gian: Việt Nam đất nước tôi yêu
  10h00: Phim truyện Nga: Đội cứu hộ – tập 26
  10h45: Ẩm thực xứ Quảng: Sắc màu ẩm thực của đồng bào miền núi xứ Quảng
  11h00: Bản tin quốc tế
  11h15: Thời sự QRT
  11h30: Bản tin thể thao
  11h35: Tin nhanh Quảng Nam 365
  11h50: Phim truyện Thái Lan: Những câu chuyện tình – tập 5
  12h35: Phim truyện Việt Nam: Linh hồn tội lỗi – tập 33
  13h20: Theo dòng nhạc trẻ: Em dạo này
  13h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 46
  14h00: Phim truyện Thái Lan: Yêu thầm – tập 19
  14h45: Phục hồi đa dạng sinh học – Quảng Nam 2024
  15h00: Phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu
  15h15: Dân tộc và miền núi
  15h30: Thời sự QRT
  15h40: Bản tin thể thao
  15h45: Tin nhanh Quảng Nam 365
  16h00: Giai điệu bốn phương
  16h10: Thông tin kết nối
  16h20: Bản tin quốc tế

   16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 47 
   16h50: Phim truyện Thái Lan: Yêu thầm – tập 20
   17h40: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
   17h55: Bản tin tiếng Anh
   18h10: Truyền hình Thanh niên
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h40: Thông báo quảng cáo
   19h45: Thông tin và truyền thông
   20h00: Game show Quê mình xứ Quảng – số 5, năm 2024: xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh
   21h35: Truyền hình tiếng Cơ Tu
   21h50: Tạp chí Văn hóa thế giới
   22h05: Thông tin kết nối
   22h15: Bản tin quốc tế
   22h25: Bản tin thể thao
   22h30: Bản tin cuối ngày
   22h40: Giai điệu Bolero
   23h00: Sách hay thay đổi cuộc đời

  Thứ bảy ngày 13/7/2024
  5h30: Giới thiệu chương trình
  5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
  5h40: Giai điệu Bolero
  6h00: Thông tin ngày mới
  6h30: Bản tin Tài chính thị trường
  6h35: Thông tin và truyền thông
  6h50: Sâm Ngọc Linh – sâm Việt Nam
  6h55: Bản tin tiếng Anh
  7h10: Bản tin Sức khỏe cho mọi người tiếng Cơ Tu
  7h15: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
  7h30: Game show Quê mình xứ Quảng – số 5, năm 2024: xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh
  9h00: Truyền hình Thanh niên
  9h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
  9h30: Thời sự QRT
  9h40: Giới thiệu ca sĩ, nhạc sĩ: Ca sĩ Phạm Phương Thảo
  10h00: Phim truyện Việt Nam: Ba Phi trị quan tham – tập 5
  10h45: Tạp chí Thiếu nhi: Giáo lưu tiếng Anh cho trẻ mầm non
  11h00: Bản tin quốc tế

   11h15: Thời sự QRT
   11h30: Bản tin thể thao
   11h35: Tin nhanh Quảng Nam 365 
   11h50: Phim truyện Thái Lan: Những câu chuyện tình – tập 6
   12h35: Phim truyện Việt Nam: Ba Phi trị quan tham – tập 6
   13h20: Giai điệu vượt thời gian: Việt Nam đất nước tôi yêu
   13h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 47
   14h00: Phim truyện Thái Lan: Yêu thầm – tập 20
   14h45: Thông tin và truyền thông
   15h00: Bản tin tiếng Anh
   15h15: Truyền hình tiếng Cơ Tu
   15h30: Thời sự QRT
   15h40: Bản tin thể thao
   15h45: Tin nhanh Quảng Nam 365
   16h00: Giai điệu bốn phương
   16h10: Thông tin kết nối
   16h20: Bản tin quốc tế
   16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 48 
   16h50: Phim truyện Thái Lan: Yêu thầm – tập 21
   17h40: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
   17h55: Sức khỏe và đời sống
   18h10: Xây dựng nông thôn mới
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h40: Thông báo quảng cáo
   19h45: Nông thôn mới miền núi xứ Quảng
   20h00: Agribank đồng hành cùng nông dân
   20h05: Phim truyện Việt Nam: Linh hồn tội lỗi – tập 35
   20h50: Phim truyện Nga: Đội cứu hộ - tập 28
   21h35: Truyền hình tiếng Ca Dong
   21h50: Văn học nghệ thuật: Trở về cùng với đam mê
   22h10: Thông tin kết nối
   22h20: Bản tin quốc tế
   22h30: Bản tin thể thao
   22h35: Bản tin cuối ngày
   22h40: Giai điệu Bolero
   23h00: Sách hay thay đổi cuộc đời

  Chủ nhật ngày 14/7/2024
  5h30: Giới thiệu chương trình
  5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
  5h40: Giai điệu Bolero
  6h00: Thông tin ngày mới
  6h30: Bản tin Tài chính thị trường
  6h35: Nông thôn mới miền núi xứ Quảng
  6h50: Agribank đồng hành cùng nông dân
  6h55: Văn học nghệ thuật: Trở về cùng với đam mê
  7h10: Góc sáng tạo
  7h15: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
  7h30: Phim truyện Thái Lan: Những câu chuyện tình – tập 6
  8h15: Xây dựng nông thôn mới
  8h30: Thông tin ngày mới
  9h00: Truyền hình tiếng Ca Dong
  9h15: Tạp chí Thiếu nhi: Giao lưu tiếng Anh cho trẻ mầm non
  9h30: Thời sự QRT
  9h40: Nhịp cầu âm nhạc
  10h00: Phim truyện Nga: Đội cứu hộ – tập 28
  10h45: Ẩm thực xứ Quảng: Sắc màu ẩm thực của đồng bào miền núi xứ Quảng
  11h00: Bản tin quốc tế
  11h15: Thời sự QRT
  11h30: Bản tin thể thao
  11h35: Tin nhanh Quảng Nam 365
  11h50: Phim truyện Thái Lan: Những câu chuyện tình – tập 7
  12h35: Phim truyện Việt Nam: Linh hồn tội lỗi – tập 35
  13h30: Game show Quê mình xứ Quảng – số 5, năm 2024: xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh
  15h00: Sức khỏe và đời sống
  15h15: Truyền hình tiếng Ca Dong
  15h30: Bản tin thời sự
  15h40: Bản tin thể thao
  15h45: Tin nhanh Quảng Nam 365
  16h00: Giai điệu bốn phương
  16h10: Thông tin kết nối
  16h20: Bản tin quốc tế
  16h30: Giai điệu tuổi thơ: Cún con xinh yêu
  16h50: Phim truyện Thái Lan: Yêu thầm – tập 22

   17h40: Cải cách hành chính
   18h00: Quảng Nam tuần qua
   18h10: Giáo dục và đào tạo Quảng Nam
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h40: Thông báo quảng cáo
   19h45: Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
   20h00: Sâm Ngọc Linh – Sâm Việt Nam
   20h05: Phim truyện Việt Nam: Linh hồn tội lỗi – tập 36
   20h50: Phim truyện Nga: Đội cứu hộ - tập 29
   21h35: Sắc màu cuộc sống: Sắc màu miền quê biển
   21h50: Kiến thức cuộc sống: Ung thư phổi và những điều cần biết
   22h05: Thông tin kết nối
   22h15: Bản tin quốc tế
   22h35: Bản tin thể thao
   22h30: Bản tin cuối ngày
   22h40: Giai điệu Bolero
   23h00: Sách hay thay đổi cuộc đời