LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 5.2024 (TỪ 13.5.2024 – 19.5.2024)

   0

   Thứ Hai ngày 13.5.2024

   5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
   5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
   5h45: Đảng trong cuộc sống hôm nay
   6h00: Báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
   7h00: Nói chuyện với người có uy tín PL
   7h15: Thông tin chi trả DVMTR PL
   7h30: Ca nhạc tổng hợp
   8h30: Bản tin thế giới 1
   8h45: Âm nhạc cổ truyền
   9h45: Tin nhanh Quảng Nam, Dự báo thời tiết
   10h00: Chào ngày mới PL
   11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
   11h15: Văn hóa xã hội
   11h30: Những bài ca đi cùng năm tháng
   12h00: Tiếp sóng VOV1
   12h30: Ca nhạc tổng hợp PL
   13h30: Tiếng hát đất Quảng PL
   14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
   14h15: Âm nhạc cổ truyền PL
   15h15: Bản tin thế giới 1 PL
   15h30: Ca nhạc tổng hợp PL
   16h30: Văn hóa văn nghệ xứ Quảng
   17h00: Bản tin Chính sách tài chính
   17h10: Bản tin thể thao
   17h15: Tạp chí văn hóa, du lịch xứ Quảng
   17h30: Bản tin thế giới 2
   17h45: Quang Nam news PL
   18h00: Tiếp sóng VOV1
   18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối, Dự báo thời tiết
   19h00: Phổ biến giáo dục pháp luật
   19h15: Đất và người xứ Quảng PL
   19h30: Ca nhạc tổng hợp PL
   20h30: Âm nhạc cổ truyền PL
   21h30: Bản tin thế giới 2 PL
   21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
   22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày (PL18h45)
   23h00: Báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
   23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

   Thứ Ba ngày 14.5.2024

   5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
   5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
   5h45: Thanh niên
   6h00: Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
   7h00: Bản tin Chính sách tài chính (PL)
   7h15: Chuyên đề dân tộc phát triển tiếng Cơ tu (PL)
   7h30: Ca nhạc tổng hợp
   8h30: Bản tin thế giới 1
   8h45: Dân ca bài chòi
   9h15: Văn hóa văn nghệ xứ Quảng PL
   9h45: Tin nhanh Quảng Nam
   10h00: Chào ngày mới (PL)
   11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
   11h15: Tài nguyên & môi trường
   11h30: Tuổi thần tiên xứ Quảng
   12h00: Tiếp sóng VOV1
   12h30: Ca nhạc tổng hợp PL
   13h30: Những bài ca đi cùng năm tháng (PL)
   14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều, Dự báo thời tiết
   14h15: Dân ca bài chòi (PL)
   14h45: Tiếp chuyện Bạn nghe Đài (PL)
   15h00: Chương trình tiếng Cơ tu (PL)
   15h15: Bản tin thế giới 1 PL
   15h30: Ca nhạc tổng hợp PL
   16h30: Thanh niên (PL)
   16h45: Đảng trong cuộc sống hôm nay (PL)
   17h00: Bản tin Chính sách tài chính (PL)
   17h10: Bản tin Thể thao
   17h15: Phát thanh trực tiếp Kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam
   17h30: Bản tin thế giới 2
   17h45: Đất và người xứ Quảng PL
   18h00: Tiếp sóng VOV1
   18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối, Dự báo thời tiết
   19h00: Hương vị quê hương
   19h15: Tạp chí văn hóa, du lịch xứ Quảng (PL)
   19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
   20h30: Kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam PL
   20h45: An toàn giao thông tỉnh PL
   21h00: Phổ biến giáo dục pháp luật PL
   21h15: Café 360 – PL
   21h30: Dân ca bài chòi PL
   21h30: Bản tin thế giới 2 PL
   21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
   22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
   23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
   23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

   Thứ Tư ngày 15.5.2024

   5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
   5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
   5h45: Lao động và công đoàn
   6h00: Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
   7h00: Trang địa phương Hội An
   7h30: Ca nhạc tổng hợp
   8h30: Bản tin thế giới 1
   8h45: Âm nhạc cổ truyền
   9h45: Tin nhanh Quảng Nam
   10h00: Chào ngày mới PL
   11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
   11h15: Dân tộc & miền núi tiếng Kinh
   11h30: Cải cách hành chính
   11h45: Kinh tế
   12h00: Tiếp sóng VOV1
   12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
   13h30: Tuổi thần tiên xứ Quảng PL
   14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
   14h15: Âm nhạc cổ truyền PL
   15h15: Bản tin thế giới 1 PL
   15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
   16h30: Trang địa phương Hội An PL
   17h00: Bản tin Chính sách tài chính
   17h10: Bản tin thể thao
   17h15: Sắc màu phái đẹp
   17h30: Bản tin thế giới 2
   17h45: Nhịp sống trẻ
   18h00: Tiếp sóng VOV1
   18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối
   19h00: Câu chuyện tuần này
   19h15: Chuyển đổi số PL
   19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
   20h30: Âm nhạc cổ truyền PL
   21h30: Bản tin thế giới 2 PL
   21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
   22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
   23h00: Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
   23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

   Thứ Năm ngày 16.5.2024

   5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
   5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày
   5h45: An ninh Quảng Nam
   6h00: Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
   7h00: Bản tin Chính sách tài chính PL
   7h15: Tài nguyên & môi trường PL
   7h30: Ca nhạc tổng hợp
   8h30: Bản tin thế giới 1
   8h45: Âm nhạc cổ truyền
   9h45: Tin nhanh Quảng Nam
   10h00: Chào ngày mới PL
   11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
   11h15: Nông nghiệp & nông thôn
   11h30: Từ nghị quyết đến cuộc sống
   11h45: Văn hoá văn nghệ miền núi
   12h00: Tiếp sóng VOV1
   12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
   13h30: Cải cách hành chính PL
   13h45: Kinh tế PL
   14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
   14h15: Âm nhạc cổ truyền PL
   15h15: Bản tin thế giới 1 PL
   15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
   16h30: Lao động và công đoàn PL
   16h45: Nhịp sống trẻ PL
   17h00: Bản tin Chính sách tài chính
   17h10: Bản tin thể thao
   17h15: Cải cách hành chính PL
   17h30: Bản tin thế giới 2
   17h45: Sắc màu phái đẹp PL
   18h00: Tiếp sóng VOV1
   18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối
   19h00: Nông nghiệp nông thôn tiếng Cơ tu
   19h15: Nông thôn mới PL
   19h30: Ca nhạc tổng hợp PL
   20h30: Âm nhạc cổ truyền PL
   21h30: Bản tin quốc tế 2 PL
   21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
   22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
   23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
   23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

   Thứ Sáu ngày 17.5.2024

   5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
   5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
   5h35: Thông tin chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
   5h45: Quốc phòng toàn dân
   6h00: Báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
   7h00: Văn hóa xã hội PL
   7h15: Dân tộc và miền núi tiếng Kinh PL
   7h30: Ca nhạc tổng hợp
   8h30: Bản tin thế giới 1
   8h45: Âm nhạc cổ truyền
   9h45: Tin nhanh Quảng Nam
   10h00: Chào ngày mới PL
   11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
   11h15: Pháp luật và đời sống
   11h30: Thế giới muôn màu
   11h45: Kiến thức cuộc sống
   12h00: Tiếp sóng VOV1
   12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
   13h30: Từ Nghị quyết đến cuộc sống PL
   13h45: Văn hóa văn nghệ miền núi PL
   14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
   14h15: Âm nhạc cổ truyền PL
   15h15: Bản tin thế giới 1 PL
   15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
   16h30: An ninh Quảng Nam PL
   16h45: Quốc phòng toàn dân PL
   17h00: Bản tin Chính sách tài chính
   17h10: Bản tin Thể thao
   17h15: Vươn tới ước mơ
   17h30: Bản tin Thế giới 2
   17h45: Nhịp sống trẻ PL
   18h00: Tiếp sóng VOV1
   18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối
   19h00: Báo giờ, Nhịp điệu cuộc sống
   19h15: Biển đảo quê hương PL
   19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
   20h30: Âm nhạc cổ truyền PL
   21h30: Bản tin thế giới 2 PL
   21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
   22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
   23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
   23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

   Thứ Bảy ngày 18.5.2024

   5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
   5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
   5h45: Chuyển đổi số
   6h00: Báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
   7h00: Bản tin Chính sách tài chính PL
   7h15: Nông nghiệp và nông thôn PL
   7h30: Ca nhạc tổng hợp
   8h30: Bản tin thế giới 1
   8h45: Dân ca bài chòi
   9h30: Thế giới muôn màu PL
   9h45: Tin nhanh Quảng Nam
   10h00: Chào ngày mới PL
   11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
   11h15: Tiếp chuyện Bạn nghe Đài
   11h30: Ca nhạc giới thiệu tác giả, tác phẩm
   12h00: Tiếp sóng VOV1
   12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
   13h30: Thế giới muôn màu PL
   13h45: Kiến thức cuộc sống PL
   14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
   14h15: Dân ca bài chòi PL
   14h45: Ca nhạc tổng hợp 30 phút PL
   15h15: Bản tin thế giới 1 PL
   15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
   16h30: Văn hóa văn nghệ xứ Quảng PL, Dự báo thời tiết
   17h00: Bản tin chính sách tài chính PL
   17h10: Bản tin Thể thao
   17h15: Chuyển đổi số PL
   17h30: Bản tin thế giới 2
   17h45: Tiếp chuyện Bạn nghe Đài PL
   18h00: Tiếp sóng VOV1
   18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối
   19h00: Café 360
   19h15: Ca nhạc quốc tế
   19h30: Ca nhạc tổng hợp PL
   20h30: Hộp thư cộng tác viên
   20h35: Quảng bá
   20h45: Sự kiện trong tuần PL
   21h00: Dân ca bài chòi PL
   21h30: Bản tin thế giới 2 PL
   21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
   22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
   23h00: Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
   23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

   Chủ nhật ngày 19.5.2024

   5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng
   Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
   5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
   5h45: Bảo hiểm xã hội
   6h00: Báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
   7h00: Ca nhạc quốc tế PL
   7h15: Pháp luật và đời sống PL
   7h30: Quà tặng âm nhạc
   8h30: Thế giới tuần qua
   8h45: Âm nhạc cổ truyền
   9h45: Tin nhanh Quảng Nam, Dự báo thời tiết
   10h00: Chào ngày mới PL
   11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
   11h15: Chương trình tiếng Cơ tu
   11h30: Tiếng hát đất Quảng
   12h00: Tiếp sóng VOV1
   12h30: Quà tặng âm nhạc PL
   13h30: Ca nhạc giới thiệu tác giả, tác phẩm PL
   14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
   14h15: Âm nhạc cổ truyền PL
   15h15: Thế giới tuần qua PL
   15h30: Quà tặng âm nhạc PL
   16h30: Chuyên đề dân tộc phát triển tiếng Cơ tu
   16h45: Sự kiện trong tuần
   17h00: An toàn giao thông tỉnh
   17h10: Bản tin Thể thao
   17h15: Quang Nam News
   17h30: Thế giới tuần qua PL
   17h45: Nhịp điệu cuộc sống PL
   18h00: Tiếp sóng VOV1
   18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối, Thông báo, quảng cáo
   19h00: Đất và người xứ Quảng
   19h15: Nông nghiệp nông thôn tiếng Cơ tu PL
   19h30: Quà tặng âm nhạc PL
   20h30: Âm nhạc cổ truyền PL
   21h30: Thế giới tuần qua PL
   21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
   22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
   23h00: Báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
   23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)