Giới thiệu chương trình (02.04.2024)

   0
   5h30GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
   5h35BÀI TẬP THỂ DỤC BUỔI SÁNG
   5h40GIAI ĐIỆU BOLERO
   6h00THÔNG TIN NGÀY MỚI
   6h30BẢN TIN TÀI CHÍNH THỊ TRƯỜNG
   6h35TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
   6h50THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
   6h55BẢN TIN AN TOÀN GIAO THÔNG
   7h00SÂM NGỌC LINH – SÂM VIỆT NAM
   7h15TRANG ĐỊA PHƯƠNG:HUYỆN ĐÔNG GIANG
   7h30PHIM TRUYỆN THÁI LAN:YÊU THẦM – TẬP 26
   8h15TRANG ĐỊA PHƯƠNG:THÀNH PHỐ TAM KỲ
   8h30THÔNG TIN NGÀY MỚI
   9h00CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
   9h15XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ:MTTQVN ĐẠI LỘC – 5 NĂM NHÌN LẠI
   9h30THỜI SỰ QRT
   9h40GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG:HOA SƯA THÀNH PHỐ
   10h00PHIM TRUYỆN TRUNG QUỐC:ĐỢI EM Ở BẮC KINH – TẬP 36
   10h45CHO NGÀY MAI TƯƠI SÁNG
   11h00BẢN TIN QUỐC TẾ
   11h15THỜI SỰ QRT
   11h30BẢN TIN THỂ THAO
   11h35TIN NHANH QUẢNG NAM 365
   11h50PHIM TRUYỆN THÁI LAN:YÊU THẦM – TẬP 27
   12h35PHIM TRUYỆN VIỆT NAMGIA ĐÌNH VÕ THUẬT – TẬP 29
   13h20CA NHẠC QUỐC TẾ:NHỮNG BAN NHẠC GIA ĐÌNH
   13h40PHIM HOẠT HÌNH:ĐỘI CHÓ CỨU HỘ PAW PATROL
   14h00PHIM TRUYỆN HÀN QUỐC:HỒI ỨC QUÁ KHỨ – TẬP 8
   14h45TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
   15h00CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
   15h15XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ:MTTQVN ĐẠI LỘC – 5 NĂM NHÌN LẠI
   15h30THỜI SỰ QRT
   15h40BẢN TIN THỂ THAO
   15h45TIN NHANH QUẢNG NAM 365
   16h00GIAI ĐIỆU BỐN PHƯƠNG
   16h10THÔNG TIN KẾT NỐI
   16h20BẢN TIN QUỐC TẾ
   16h30PHIM HOẠT HÌNH:ĐỘI CHÓ CỨU HỘ PAW PATROL
   16h50GIAI ĐIỆU BỐN PHƯƠNG
   17h00TRANG ĐỊA PHƯƠNG:HUYỆN NÚI THÀNH
   17h15THTT KẾT QUẢ XSKT TỈNH QUẢNG NAM
   17h30PHIM TRUYỆN HÀN QUỐC:HỒI ỨC QUÁ KHỨ – TẬP 9
   18h15VÌ CHỦ QUYỀN AN NINH BIÊN GIỚI
   18h30THỜI SỰ QRT
   19h00THỜI SỰ VTV
   19h40THÔNG BÁO, QUẢNG CÁO
   19h45CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
   20h00PHIM TRUYỆN VIỆT NAMGIA ĐÌNH VÕ THUẬT – TẬP 30
   20h50PHIM TRUYỆN TRUNG QUỐC:ĐỢI EM Ở BẮC KINH – TẬP 37
   21h35VĂN HÓA XÃ HỘI:HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH THPT
   21h50HỘP THƯ TRUYỀN HÌNH
   22h05THÔNG TIN KẾT NỐI
   22h15BẢN TIN QUỐC TẾ
   22h25BẢN TIN THỂ THAO
   22h30BẢN TIN CUỐI NGÀY
   22h40PHIM TÀI LIỆUĐỒNG CHÍ SAO ĐỎ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG