Giới thiệu chương trình (01.04.2024)

   0
   5h30GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
   5h35BÀI TẬP THỂ DỤC BUỔI SÁNG
   5h40GIAI ĐIỆU BOLERO
   6h00THÔNG TIN NGÀY MỚI
   6h30BẢN TIN TÀI CHÍNH THỊ TRƯỜNG
   6h35TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT 35 VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VƯỜN, KINH TẾ TRANG TRẠI
   6h50SÂM NGỌC LINH – SÂM VIỆT NAM
   6h55QUẢNG NAM TUẦN QUA
   7h00PHIM TÀI LIỆU
   
   7h30PHIM TRUYỆN THÁI LAN:YÊU THẦM – TẬP 25
   8h15CHO NGÀY MAI TƯƠI SÁNG
   8h30THÔNG TIN NGÀY MỚI
   9h00DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI TIẾNG CƠ TU
   9h15BẢN TIN CHÍNH PHỦ TUẦN QUA
   9h30THỜI SỰ QRT
   9h40CA NHẠC QUỐC TẾ:NHỮNG BAN NHẠC GIA ĐÌNH
   10h00PHIM TRUYỆN TRUNG QUỐC:ĐỢI EM Ở BẮC KINH – TẬP 35
   10h45TẠP CHÍ VĂN HÓA THẾ GIỚI
   11h15THỜI SỰ QRT
   11h30BẢN TIN THỂ THAO
   11h35TIN NHANH QUẢNG NAM 365
   11h50PHIM TRUYỆN THÁI LAN:YÊU THẦM – TẬP 26
   12h35PHIM TRUYỆN VIỆT NAMGIA ĐÌNH VÕ THUẬT – TẬP 28
   13h20NHỊP CẦU ÂM NHẠC
   13h40GIAI ĐIỆU TUỔI THƠ:SỐNG GIỮA YÊU THƯƠNG
   14h00PHIM TRUYỆN HÀN QUỐC:HỒI ỨC QUÁ KHỨ – TẬP 7
   14h45TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT 35 VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VƯỜN, KINH TẾ TRANG TRẠI
   15h00CHO NGÀY MAI TƯƠI SÁNG
   15h15DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI TIẾNG CƠ TU
   15h30THỜI SỰ QRT
   15h40BẢN TIN THỂ THAO
   15h45TIN NHANH QUẢNG NAM 365
   
   16h00GIAI ĐIỆU BỐN PHƯƠNG
   16h10THÔNG TIN KẾT NỐI
   16h20BẢN TIN QUỐC TẾ
   16h30PHIM HOẠT HÌNH:ĐỘI CHÓ CỨU HỘ PAW PATROL
   16h50PHIM TRUYỆN HÀN QUỐC:HỒI ỨC QUÁ KHỨ – TẬP 8
   17h40TRANG ĐỊA PHƯƠNG:HUYỆN ĐÔNG GIANG
   17h55SÂM NGỌC LINH – SÂM VIỆT NAM
   18h00BẢN TIN AN TOÀN GIAO THÔNG
   18h10TRANG ĐỊA PHƯƠNG:THÀNH PHỐ TAM KỲ
   18h30THỜI SỰ QRT
   19h00THỜI SỰ VTV
   19h40THÔNG BÁO, QUẢNG CÁO
   19h45TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
   19h55THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
   
   20h00PHIM TRUYỆN VIỆT NAMGIA ĐÌNH VÕ THUẬT – TẬP 29
   20h50PHIM TRUYỆN TRUNG QUỐC:ĐỢI EM Ở BẮC KINH – TẬP 36
   21h35CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
   21h50XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ:MTTQVN ĐẠI LỘC – 5 NĂM NHÌN LẠI
   22h05THÔNG TIN KẾT NỐI
   22h15BẢN TIN CUỐI NGÀY
   22h25BẢN TIN THỂ THAO
   22h30BẢN TIN CUỐI NGÀY
   22h40GIAI ĐIỆU BOLERO
   23h00SÁCH HAY THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI