Trang chủKinh tếBan Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài Chính

Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài Chính

Sáng nay 30.9, Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Tài chính nhằm xem xét, đánh giá nội dung Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi và mức ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức lễ đón nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng và lễ kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngày truyền thống, ngày thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo nội dung Tờ trình, các mức chi và mức ngân sách tỉnh hỗ trợ hầu hết được điều chỉnh tăng từ 14% đến 100% so với quy định hiện hành. Trong đó, thấp nhất là mức chi quà tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” tăng 14% và cao nhất là mức chi tổ chức lễ đón nhận danh hiệu tập thể là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động đối với cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh tăng 100%.

Ngoài ra, Tờ tình cũng nêu rõ nguồn kinh phí thực hiện phụ thuộc vào nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp hiện hành. Trong đó, nguồn ngân sách tỉnh phân bổ đối với lễ trao tặng hằng năm, bao gồm lễ tổng kết phong trào thi đua và trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Đảng và Nhà nước (trừ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng) sử dụng nguồn Quỹ thi đua, khen thưởng hằng năm của tỉnh theo quyết định của UBND tỉnh.

Ngân sách tỉnh hỗ trợ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập như sau: Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo từ 10% đến dưới 30%: ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%; Đơn vị sự nghiệp công còn lại: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% mức hỗ trợ tại Nghị quyết này. Ngoài ra, kinh phí thực hiện cũng bao gồm: nguồn tài chính hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập; Nguồn huy động (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất việc đưa tờ trình vào nội dung làm việc tại kỳ họp HĐND sắp đến. Các ý kiến cho rằng việc ban hành Nghị quyết này là cần thiết nhằm đảm bảo đúng các quy định hiện hành, điều kiện kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh hiện nay và làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đúng quy định; đồng thời thay thế mức chi hiện hành không còn phù hợp với thực tế hiện nay.

Ngoài ra, tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đề nghị Sở Tài chính tỉnh giải trình, làm rõ cơ sở để điều chỉnh mức tăng; đồng thời phối hợp với các ngành xem xét xây dựng các hạng mục hợp lý để đảm bảo tính chất, ý nghĩa của sự kiện.

Ngọc Trang – Trần Đức

Bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

ĐỌC NHIỀU