Trang ChủThông tin ngày mới

Thông tin ngày mới

Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch luân chuyển cán bộ giai đoạn 2022 – 2025

Ngày 16. 6, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ký ban hành Kế hoạch luân chuyển cán bộ...

Thông tin ngày mới (27-10-2021)

https://www.youtube.com/watch?v=StS2JibDl0c&list=PLELP9jVM_D1CctCvyTY_gx4bARnyMcLfX&index=104
spot_img

TIN MỚI