CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 1/3 ĐẾN 7/3/2021

No Image

Thứ hai ngày 01/3/2021 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường 6h35: Truyền

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 22/2 ĐẾN 28/2/2021

No Image

Thứ hai ngày 22/02/2021 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường 6h35: Giảm

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 17/2 ĐẾN 21/2/2021

No Image

Thứ tư ngày 17/02/2021 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h35: Chuyên mục Tòa án 6h50: Hỏi đáp Luật phòng

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TẾT TÂN SỬU 2021 (Từ 29 đến mùng 5 Tết Tân Sửu)

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TẾT TÂN SỬU 2021 (Từ 29 đến mùng 5 Tết Tân Sửu) Thứ tư ngày 10/02/2021 (29 Tết) 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 8/2-9/2/20201

No Image

Thứ hai ngày 08/02/2021 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường 6h35: Giảm

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 1/2 ĐẾN 7/2/2021

No Image

Thứ hai ngày 01/02/2021 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường 6h35: Văn học

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 25/1 ĐẾN 31/1/2021

No Image

Thứ hai ngày 25/1/2021 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường 6h35: Cải cách

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 18/1 ĐẾN 24/1/2021

No Image

Thứ hai ngày 18/1/2021 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường 6h35: Giảm nghèo

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 11/1 ĐẾN 17/1/2021

No Image

Thứ hai ngày 11/1/2021 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường 6h35: Mỗi xã

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 4/1/ĐẾN 10/1/2021

No Image

Thứ hai ngày 4/1/2021 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường 6h35: Giảm nghèo

đọc tiếp

1 2 3 42