CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 30/1 ĐẾN 2/2/2020

No Image

Thứ năm ngày 30/1/2020 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường 6h35: Phim tài

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TẾT CANH TÝ 2020

No Image

Thứ năm ngày 23/1/2020( 29 tết ) 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Phóng sự: Đồng bào Cơ Tu giữ gìn bản sắc văn hóa 6h00: Thông tin ngày mới

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM NGÀY 20,21 VÀ 22/1/2020

No Image

Thứ hai ngày 20/1/2020 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát em yêu 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 13/1/ĐẾN 19/1/2020

No Image

Thứ hai ngày 13/1/2020 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Bé vui đến trường 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 5/1 ĐẾN 12/1/2020

No Image

Thứ hai ngày 6/1/2020 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Những ước mơ 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 30/12 ĐẾN 5/1/2020

No Image

Thứ hai ngày 30/12/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Tuổi thơ vui hát 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 23/12 ĐẾN 29/12/2019

No Image

Thứ hai ngày 23/12/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Em yêu chú bộ đội 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 16/12 ĐẾN 22/12/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 16/12/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Trong vòng tay mẹ cha

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 9/12 ĐẾN 15/12/2019

No Image

Thứ hai ngày 9/12/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát yêu thích 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 2/12 ĐẾN 8/12/2019

No Image

Thứ hai ngày 2/12/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát yêu thích 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị

đọc tiếp

1 2 3 37