CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 29/01/ ĐẾN 6/02/2022

No Image

Thứ bảy ngày 29/01/2022 (27 AL) 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường 6h35:

đọc tiếp

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 2.2022 (TỪ 31.1.2022 – 06.02.2022)

No Image

Thứ Hai ngày 31.1.2022 (Nhằm 29 Tết Nguyên đán)   5h25:              Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30:              Bản

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM  TỪ NGÀY 24/1 ĐẾN 30/1/2022

No Image

  Thứ hai ngày 24/01/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 24/1 ĐẾN 30/1/2022

No Image

Thứ hai ngày 24/01/2022 5h30: Giới thiệu chương trìnH 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường 6h35: Giới

đọc tiếp

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 1.2022 (TỪ 24.01.2022 – 30.01.2022)

No Image

Thứ Hai ngày 24.1.2021   5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo 5h45: Đảng trong cuộc sống

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 17/1 ĐẾN 23/1/2022

No Image

Thứ hai ngày 17/01/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường

đọc tiếp

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 1.2022 (TỪ 17.01.2022 – 23.01.2022)

No Image

Thứ Hai ngày 17.1.2021 5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo 5h45: Đảng trong cuộc sống

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 10/1 ĐẾN 16/1/2022

No Image

Thứ hai ngày 10/01/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường

đọc tiếp

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 1.2022 (TỪ 10.01.2022 – 16.01.2022)

No Image

  Thứ Hai ngày 10.1.2021   5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết Bản tin Thời sự đầu ngày Thông báo, quảng cáo 5h45: Đảng trong cuộc sống

đọc tiếp

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 1.2022 (TỪ 03.01.2022 – 09.01.2022)

No Image

Thứ Hai ngày 03.1.2021   5h25:              Nhạc hiệu QRT, rao sóng Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết Bản tin Thời sự đầu ngày Thông báo, quảng cáo 5h45:             

đọc tiếp

1 2 3 49