CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 27/6 ĐẾN 4/7/2022

No Image

Thứ hai ngày 27/6/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường 6h35: Chuyên

đọc tiếp

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 6.2022 (TỪ 27.6.2022 – 03.7.2022)

No Image

Thứ Hai ngày 27.6.2022 5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo 5h45: Đảng trong cuộc sống

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 20/6 ĐẾN 26/6/2022

No Image

Thứ hai ngày 20/6/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường

đọc tiếp

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 6.2022 (TỪ 20.6.2022 – 26.6.2022)

No Image

Thứ Hai ngày 20.6.2022 5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo 5h45: Đảng trong cuộc sống

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 13/6 ĐẾN 19/6/2022

No Image

Thứ hai ngày 13/6/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường

đọc tiếp

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 6.2022 (TỪ 13.6.2022 – 19.6.2022)

No Image

  Thứ Hai ngày 13.6.2022   5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo 5h45: Đảng trong

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 6/6 ĐẾN 12/6/2022

No Image

Thứ hai ngày 6/6/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường 6h35: Giới thiệu

đọc tiếp

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 6.2022 (TỪ 6.6.2022 – 12.6.2022)

No Image

Thứ Hai ngày 6.6.2022 5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo 5h45: Đảng trong cuộc sống

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 30/5 ĐẾN 5/6/2022

No Image

Thứ hai ngày 30/5/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường 6h35: Văn học

đọc tiếp

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 6.2022 (TỪ 30.5.2022 – 5.6.2022)

No Image

Thứ Hai ngày 30.5.2022 5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo 5h45: Đảng trong cuộc sống

đọc tiếp

1 2 3 53