CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 6/4 ĐẾN 12/4/2020

No Image

Thứ hai ngày 6/4/2020 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 5h50: Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 30/3 ĐẾN 5/4/2020

No Image

Thứ hai ngày 30/3/2020 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 5h50: Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 23/3 ĐẾN 29-3-2020

No Image

Thứ hai ngày 23/3/2020 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 5h50: Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 16/3 ĐẾN 24/3/2020

No Image

Thứ hai ngày 16/3/2020 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 5h50: Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 9/3 ĐẾN 15/3/2020

No Image

Thứ hai ngày 9/3/2020 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 5h50: Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 2/3 ĐẾN 8/3/2020

No Image

Thứ hai ngày 2/3/2020 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 5h50: Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM 24/2 ĐẾN 1/3/2020

No Image

Thứ hai ngày 24/2/2020 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 5h50: Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 17/2 ĐẾN 23/2/2020

No Image

Thứ hai ngày 17/2/2020 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 5h50: Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 10/2 ĐẾN 16/2/2020

No Image

Thứ hai ngày 10/2/2020 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 5h50: Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 3/2 ĐẾN 9/2/2020

No Image

Thứ hai ngày 3/2/2020 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Phóng sự: Bác Hồ với đại đoàn kết toàn dân 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài

đọc tiếp

1 2 3 38