CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 11/11 ĐẾN 17/11/2019

No Image

Thứ hai ngày 11/11/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Em yêu khúc hát dân ca 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 4/11 ĐẾN 10/11/2019

No Image

Thứ hai ngày 4/11/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Khúc hát em yêu 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 28/10 ĐẾN 3/11/2019

No Image

Thứ hai ngày 28/10/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Hát lên chào ngày mới 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 21/10 ĐẾN 27/10/2019

No Image

Thứ hai ngày 21/10/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Quà tặng của tuổi thơ 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 14/10 ĐẾN 20/10/2019

No Image

Thứ hai ngày 14/10/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Tuổi thơ vui ca 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 7/10 ĐẾN 13/10/2019

No Image

Thứ hai ngày 7/10/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Trong vòng tay yêu thương 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 30/9 ĐẾN 6/10/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 30/9/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Ước mơ tuổi thần tiên

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 23/9 ĐẾN 29/9/2019

No Image

Thứ hai ngày 23/9/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Khúc hát em yêu 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 16/9 ĐẾN 22/9/2019

No Image

Thứ hai ngày 16/9/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Chúng em vui ca 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 9/9 ĐẾN 15/9/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 9/9/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Mái trường mến yêu 6h00:

đọc tiếp

1 2 3 36