CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 16/9 ĐẾN 22/9/2019

No Image

Thứ hai ngày 16/9/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Chúng em vui ca 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 9/9 ĐẾN 15/9/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 9/9/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Mái trường mến yêu 6h00:

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 2/9 ĐẾN 8/9/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 2/9/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Tổ quốc em đẹp ngàn

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 26/8 ĐẾN 1/9/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 26/8/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Đẹp lắm tuổi thơ em

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM 18/8 ĐẾN 25/8/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 19/8/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát yêu thích 6h00:

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 12/8 ĐẾN 18/8/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 12/8/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thần tiên 6h00:

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 5/8 ĐẾN 11/8/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 5/8/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thần tiên 6h00: Thông

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 29/7 ĐẾN 4/8/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 29/7/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Cội nguồn yêu thương

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 22/7 ĐẾN 28/7/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 22/7/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Thế giới bé thơ 6h00:

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 15/7 ĐẾN 21/7/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 15/7/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Khu vườn xôn xao 6h00:

đọc tiếp

1 2 3 35