CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 15/7 ĐẾN 21/7/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 15/7/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Khu vườn xôn xao 6h00:

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 8/7 ĐẾN 14/7/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 8/7/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát yêu thích 6h00:

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 1/7 ĐẾN 7/7/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 1/7/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Vui lắm hè ơi 6h00: Thông

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 24/6 ĐẾN 30/6/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 24/6/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát yêu thích 6h00:

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 17/6 ĐẾN 23/6/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 17/6/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Trong vòng tay yêu thương

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 10/6 ĐẾN 16/6/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 10/6/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Khúc đồng dao của em

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 3/6 ĐẾN 9/6/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 3/6/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Tuổi thơ và mùa hè 6h00:

đọc tiếp

Chương trình truyền hình Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam từ 27/5 đến 2/6/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 27/5/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Tháng 5 học trò 6h00:

đọc tiếp

Chương trình truyền hình Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam từ 20/5 đến 26/5/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 17/6/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Trong vòng tay yêu thương

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 13/5/2019 ĐẾN 19/5/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 13/5/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát yêu thích 6h00:

đọc tiếp

1 2 3 34