Chương trình truyền hình Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam từ 27/5 đến 2/6/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 27/5/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Tháng 5 học trò 6h00:

đọc tiếp

Chương trình truyền hình Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam từ 20/5 đến 26/5/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 20/5/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Nhớ ơn Bác 6h00: Thông

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 13/5/2019 ĐẾN 19/5/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 13/5/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát yêu thích 6h00:

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 6/5/2019 ĐẾN 12/5/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 6/5/20195h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu tuổi thơ: Quà tặng tuổi thơ6h00: Thông

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 29/4/2019 ĐẾN 5/5/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 29/4/20195h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu tuổi thơ: Thương lắm thầy cô ơi6h00:

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 22/4/2019 ĐẾN 28/4/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 22/4/20195h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu tuổi thơ: Thế giới tuổi thơ6h00:

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 15/4/2019 ĐẾN 21/4/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 15/4/20195h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát yêu thích6h00: Thông

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 1/4/2019 ĐẾN 7/4/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 6/5/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Quà tặng tuổi thơ 6h00:

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 8/4/2019 ĐẾN 14/4/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 8/4/20195h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu tuổi thơ: Khúc ca đồng nội6h00: Thông

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 1/4/2019 ĐẾN 7/4/2019

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 1/4/2019 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Trong vòng tay yêu thương

đọc tiếp

1 2 3 34