CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TU 21/9 DEN 27/9/2020

No Image

Thứ hai ngày 21/9/2020 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường 6h35: Giảm nghèo

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 14/9 ĐẾN 20/9/2020

No Image

Thứ hai ngày 14/9/2020 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường 6h35: Điện

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 7/9 ĐẾN 13/9/2020

No Image

Thứ hai ngày 7/9/2020 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 5h50: Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 31/8 ĐẾN 6/9/2020

No Image

Thứ hai ngày 31/8/2020 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 5h50: Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 24/8 ĐẾN NGÀY 30/8/2020

No Image

Thứ hai ngày 24/8/2020 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 5h50: Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 17/8 ĐẾN 23/8/202

No Image

Thứ hai ngày 17/8/2020 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 5h50: Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 10/8 ĐẾN 16/8/2020

No Image

Thứ hai ngày 10/8/2020 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 5h50: Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 3/8 ĐẾN 9/8/2020

No Image

Thứ hai ngày 3/8/2020 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 5h50: Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 27/7 ĐẾN 2/8/202

No Image

Thứ hai ngày 27/7/2020 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường 6h35: Điện

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 20/7 ĐẾN 26/7/2020

No Image

Thứ hai ngày 20/7/2020 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường 6h35:Giảm nghèo

đọc tiếp

1 2 3 41