CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 01/04 ĐẾN 07/04/2024)

   0

   Thứ hai ngày 1/4/2024
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Tuyên truyền Nghị quyết 35 về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại
   6h50: Sâm Ngọc Linh – sâm Việt Nam
   6h55: Quảng Nam tuần qua
   7h05: Phim tài liệu
   7h30: Phim truyện Thái Lan: Yêu thầm – tập 25
   8h15: Cho ngày mai tươi sáng
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Dân tộc và miền núi tiếng Cơ Tu
   9h15: Bản tin Chính phủ tuần qua
   9h30: Thời sự QRT
   9h40: Ca nhạc quốc tế: Những ban nhạc gia đình
   10h00: Phim truyện Trung Quốc: Đợi em ở Bắc Kinh – tập 35
   10h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
   11h00: Bản tin quốc tế
   11h15: Thời sự QRT
   11h30: Bản tin thể thao
   11h35: Tin nhanh Quảng Nam 365
   11h50: Phim truyện Thái Lan: Yêu thầm – tập 26
   12h35: Phim truyện Việt Nam: Gia đình võ thuật – tập 28
   13h20: Nhịp cầu âm nhạc
   13h40: Giai điệu tuổi thơ: Sống giữa yêu thương
   14h00: Phim truyện Hàn Quốc: Hồi ức quá khứ – tập 7
   14h45: Tuyên truyền Nghị quyết 35 về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại
   15h00: Cho ngày mai tươi sáng
   15h15: Dân tộc và miền núi tiếng Cơ Tu
   15h30: Thời sự QRT
   15h40: Bản tin thể thao
   15h45: Tin nhanh Quảng Nam 365
   16h00: Giai điệu bốn phương
   16h10: Thông tin kết nối

    16h20: Bản tin quốc tế
    16h30: Phim hoạt hình: Đội chó cứu hộ Paw Patrol
    16h50: Phim truyện Hàn Quốc: Hồi ức quá khứ – tập 8
    17h40: Trang địa phương: huyện Đông Giang
    17h55: Sâm Ngọc Linh – Sâm Việt Nam
    18h00: Bản tin An toàn giao thông
    18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
    18h30: Thời sự QRT
    19h00: Thời sự VTV
    19h40: Thông báo quảng cáo
    19h45: Tài nguyên và môi trường
    19h55: Thông tin khoa học và công nghệ
    20h00: Phim truyện Việt Nam: Gia đình võ thuật – tập 29
    20h50: Phim truyện Trung Quốc: Đợi em ở Bắc Kinh – tập 36
    21h35: Chuyển đổi số và thương mại điện tử
    21h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: MTTQVN Đại Lộc – 5 năm nhìn lại
    22h05: Thông tin kết nối
    22h15: Bản tin quốc tế
    22h25: Bản tin thể thao
    22h30: Bản tin cuối ngày
    22h40: Giai điệu Bolero
    23h00: Sách hay thay đổi cuộc đời

   Thứ ba ngày 2/4/2024
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Tài nguyên và môi trường
   6h50: Thông tin khoa học và công nghệ
   6h55: Bản tin An toàn giao thông
   7h10: Sâm Ngọc Linh – sâm Việt Nam
   7h15: Trang địa phương: huyện Đông Giang
   7h30: Phim truyện Thái Lan: Yêu thầm – tập 26
   8h15: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Chuyển đổi số và thương mại điện tử

    9h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: MTTQVN Đại Lộc – 5 năm nhìn lại
    9h30: Thời sự QRT
    9h40: Giai điệu quê hương: Hoa sưa thành phố
    10h00: Phim truyện Trung Quốc: Đợi em ở Bắc Kinh – tập 36
    10h45: Cho ngày mai tươi sáng
    11h00: Bản tin quốc tế
    11h15: Thời sự QRT
    11h30: Bản tin thể thao
    11h35: Tin nhanh Quảng Nam 365 
    11h50: Phim truyện Thái Lan: Yêu thầm – tập 27
    12h35: Phim truyện Việt Nam: Gia đình võ thuật – tập 29
    13h20: Ca nhạc quốc tế: Những ban nhạc gia đình
    13h40: Phim hoạt hình: Đội chó cứu hộ Paw Patrol
    14h00: Phim truyện Hàn Quốc: Hồi ức quá khứ - tập 8
    14h45: Tài nguyên và môi trường
    15h00: Chuyển đổi số và thương mại điện tử
    15h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: MTTQVN Đại Lộc – 5 năm nhìn lại
    15h30: Thời sự QRT
    15h40: Bản tin thể thao
    15h45: Tin nhanh Quảng Nam 365
    16h00: Giai điệu bốn phương
    16h10: Thông tin kết nối
    16h20: Bản tin quốc tế
    16h30: Phim hoạt hình: Đội chó cứu hộ Paw Patrol
    16h50: Giai điệu bốn phương
    17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
    17h15: THTT kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam
    17h30: Phim truyện Hàn Quốc: Hồi ức quá khứ – tập 9
    18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
    18h30: Thời sự QRT
    19h00: Thời sự VTV
    19h40: Thông báo quảng cáo
    19h45: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
    20h00: Phim truyện Việt Nam: Gia đình võ thuật – tập 30
    20h50: Phim truyện Trung Quốc: Đợi em ở Bắc Kinh – tập 37
    21h35: Văn hóa xã hội: Hướng nghiệp cho học sinh THPT
    21h50: Hộp thư truyền hình
   
    22h05: Thông tin kết nối
    22h15: Bản tin quốc tế
    22h25: Bản tin thể thao
    22h30: Bản tin cuối ngày
    22h40: Giai điệu Bolero
    23h00: Sách hay thay đổi cuộc đời

   Thứ tư ngày 3/4/2024
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
   6h55: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
   7h10: Thông tin Khoa học và công nghệ
   7h15: Trang địa phương: huyện Núi Thành
   7h30: Phim truyện Thái Lan: Yêu thầm – tập 27
   8h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Văn hóa xã hội: Hướng nghiệp cho học sinh THPT
   9h15: Hộp thư truyền hình
   9h30: Thời sự QRT
   9h40: Dân ca nhạc cổ: Quan họ còn duyên
   10h00: Phim truyện Trung Quốc: Đợi em ở Bắc Kinh – tập 37
   10h45: Dân tộc và miền núi tiếng Cơ Tu
   11h00: Bản tin quốc tế
   11h15: Thời sự QRT
   11h30: Bản tin thể thao
   11h35: Tin nhanh Quảng Nam 365
   11h50: Phim truyện Thái Lan: Yêu thầm – tập 28
   12h35: Phim truyện Việt Nam: Gia đình võ thuật – tập 30
   13h20: Giai điệu quê hương: Hoa sưa thành phố
   13h40: Phim hoạt hình: Đội chó cứu hộ Paw Patrol
   14h00: Phim truyện Hàn Quốc: Hồi ức quá khứ – tập 9
   14h45: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
   15h00: Văn hóa xã hội: Hướng nghiệp cho học sinh THPT
   15h15: Hộp thư truyền hình

    15h30: Thời sự QRT
    15h40: Bản tin thể thao
    15h45: Tin nhanh Quảng Nam 365
    16h00: Giai điệu bốn phương
    16h10: Thông tin kết nối
    16h20: Bản tin quốc tế
    16h30: Phim hoạt hình: Đội chó cứu hộ Paw Patrol
    16h50: Phim truyện Hàn Quốc: Hồi ức quá khứ – tập 10
    17h40: Trang địa phương: thành phố Hội An
    17h55: Vấn đề quan tâm
    18h10: Quốc phòng toàn dân
    18h30: Thời sự QRT
    19h00: Thời sự VTV
    19h40: Thông báo quảng cáo
    19h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
    19h55: Thông tin đồng hành cùng doanh nghiệp
    20h00: Phim truyện Việt Nam: Gia đình võ thuật – tập 31
    20h50: Phim truyện Trung Quốc: Đợi em ở Bắc Kinh – tập 38
    21h35: Nhịp điệu cuộc sống: Phòng chống bệnh dại – những cách làm hiệu quả
    21h50: Kinh tế: Thành công từ sản xuất và chế biến yến sào
    22h05: Thông tin kết nối
    22h15: Bản tin quốc tế
    22h25: Bản tin thể thao
    22h30: Bản tin cuối ngày
    22h40: Giai điệu Bolero
    23h00: Sách hay thay đổi cuộc đời

   Thứ năm ngày 4/4/2024
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
   6h45: Thông tin đồng hành cùng doanh nghiệp
   6h50: Vấn đề quan tâm
   7h10: Hộp thư truyền hình
   7h15: Trang địa phương: thành phố Hội An

    7h30: Phim truyện Thái Lan: Yêu thầm – tập 28
    8h15: Quốc phòng toàn dân
    8h30: Thông tin ngày mới
    9h00: Nhịp điệu cuộc sống: Phòng chống bệnh dại – những cách làm hiệu quả
    9h15: Kinh tế: Thành công từ sản xuất và chế biến yến sào
    9h30: Thời sự QRT
    9h40: Theo dòng nhạc trẻ: Ánh bình minh
    10h00: Phim truyện Trung Quốc: Đợi em ở Bắc Kinh – tập 38
    10h45: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
    11h00: Bản tin quốc tế
    11h15: Thời sự QRT
    11h30: Bản tin thể thao
    11h35: Tin nhanh Quảng Nam 365 
    11h50: Phim truyện Thái Lan: Yêu thầm – tập 29
    12h35: Phim truyện Việt Nam: Gia đình võ thuật – tập 31
    13h20: Dân ca nhạc cổ: Quan họ còn duyên
    13h40: Phim hoạt hình: Đội chó cứu hộ Paw Patrol
    14h00: Phim truyện Hàn Quốc: Hồi ức quá khứ - tập 10
    14h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
    14h55: Thông tin đồng hành cùng doanh nghiệp
    15h00: Nhịp điệu cuộc sống: Phòng chống bệnh dại – những cách làm hiệu quả
    15h15: Vấn đề quan tâm
    15h30: Thời sự QRT
    15h40: Bản tin thể thao
    15h45: Tin nhanh Quảng Nam 365
    16h00: Giai điệu bốn phương
    16h10: Thông tin kết nối
    16h20: Bản tin quốc tế
    16h30: Phim hoạt hình: Đội chó cứu hộ Paw Patrol
    16h50: Phim truyện Hàn Quốc: Hồi ức quá khứ – tập 11
    17h40: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
    17h55: Xóa nhà tạm, nhà dột nát
    18h10: An ninh Quảng Nam
    18h30: Thời sự QRT
    19h00: Thời sự VTV
    19h40: Thông báo quảng cáo
    19h45: Diễn đàn các cấp hội Nông dân Quảng Nam
   
    20h00: Phim truyện Việt Nam: Gia đình võ thuật – tập 32
    20h50: Phim truyện Trung Quốc: Đợi em ở Bắc Kinh – tập 39
    21h35: Dân tộc và miền núi
    21h50: Trải nghiệm xứ Quảng: Sắc màu chợ cá Tam Tiến
    22h05: Thông tin kết nối
    22h15: Bản tin quốc tế
    22h25: Bản tin thể thao
    22h30: Bản tin cuối ngày
    22h40: Giai điệu Bolero
    23h00: Sách hay thay đổi cuộc đời

   Thứ sáu ngày 5/4/2024
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Diễn đàn các cấp hội Nông dân Quảng Nam
   6h50: Thông tin khoa học và công nghệ
   6h55: Xóa nhà tạm, nhà dột nát
   7h10: Góc sáng tạo
   7h15: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
   7h30: Phim truyện Thái Lan: Yêu thầm – tập 29
   8h15: An ninh Quảng Nam
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Dân tộc và miền núi
   9h15: Văn hóa xã hội: Hướng nhiệp cho học sinh THPT
   9h30: Thời sự QRT
   9h40: Giai điệu vượt thời gian: Ca khúc cách mạng một thời để nhớ
   10h00: Phim truyện Trung Quốc: Đợi em ở Bắc Kinh – tập 39
   10h45: Trải nghiệm xứ Quảng: Sắc màu chợ cá Tam Tiến
   11h00: Bản tin quốc tế
   11h15: Thời sự QRT
   11h30: Bản tin thể thao
   11h35: Tin nhanh Quảng Nam 365
   11h50: Phim truyện Thái Lan: Yêu thầm – tập 30
   12h35: Phim truyện Việt Nam: Gia đình võ thuật – tập 32
   13h20: Theo dòng nhạc trẻ: Ánh bình minh

    13h40: Phim hoạt hình: Đội chó cứu hộ Paw Patrol
    14h00: Phim truyện Hàn Quốc: Hồi ức quá khứ - tập 11
    14h45: Diễn đàn các cấp hội Nông dân Quảng Nam
    15h00: An ninh Quảng Nam
    15h15: Dân tộc và miền núi
    15h30: Thời sự QRT
    15h40: Bản tin thể thao
    15h45: Tin nhanh Quảng Nam 365
    16h00: Giai điệu bốn phương
    16h10: Thông tin kết nối
    16h20: Bản tin quốc tế
    16h30: Phim hoạt hình: Đội chó cứu hộ Paw Patrol
    16h50: Phim truyện Hàn Quốc: Hồi ức quá khứ – tập 12
    17h40: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
    17h55: Bản tin tiếng Anh
    18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
    18h30: Thời sự QRT
    19h00: Thời sự VTV
    19h40: Thông báo quảng cáo
    19h45: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
    19h55: Ngân hàng Chính sách xã hội đồng hành cùng người dân
    20h00: Phim truyện Việt Nam: Gia đình võ thuật – tập 33
    20h50: Phim truyện Trung Quốc: Đợi em ở Bắc Kinh – tập 40
    21h35: Truyền hình tiếng Cơ Tu
    21h50: Tạp chí Văn hóa thế giới
    22h05: Thông tin kết nối
    22h15: Bản tin quốc tế
    22h25: Bản tin thể thao
    22h30: Bản tin cuối ngày
    22h40: Giai điệu Bolero
    23h00: Sách hay thay đổi cuộc đời

   Thứ bảy ngày 6/4/2024
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
   6h45: Ngân hàng Chính sách xã hội đồng hành cùng người dân
   6h55: Bản tin tiếng Anh
   7h10: Bản tin Chính sách tài chính
   7h15: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
   7h30: Phim truyện Thái Lan: Yêu thầm – tập 30
   8h15: Tạp chí Thiếu nhi: Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe”
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Tiếp sóng THTT Hội nghị Công bố quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ
   2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
   11h15: Thời sự QRT
   11h30: Bản tin thể thao
   11h35: Tin nhanh Quảng Nam 365
   11h50: Phim truyện Thái Lan: Yêu thầm – tập 31
   12h35: Phim truyện Việt Nam: Gia đình võ thuật – tập 33
   13h20: Giai điệu vượt thời gian: Ca khúc cách mạng một thời để nhớ
   13h40: Phim hoạt hình: Đội chó cứu hộ Paw Patrol
   14h00: Phim truyện Hàn Quốc: Hồi ức quá khứ – tập 12
   14h45: Chuyên mục Đại đoàn kết
   15h00: Bản tin tiếng Anh
   15h15: Truyền hình tiếng Cơ Tu
   15h30: Thời sự QRT
   15h40: Bản tin thể thao
   15h45: Tin nhanh Quảng Nam 365
   16h00: Giai điệu bốn phương
   16h10: Thông tin kết nối
   16h20: Bản tin quốc tế
   16h30: Phim hoạt hình: Đội chó cứu hộ Paw Patrol
   16h50: Phim truyện Hàn Quốc: Hồi ức quá khứ – tập 13
   17h40: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
   17h55: Người Quảng và thương hiệu

    18h10: Xây dựng nông thôn mới
    18h30: Thời sự QRT
    19h00: Thời sự VTV
    19h40: Thông báo quảng cáo
    19h45: Lao động và công đoàn
    20h00: Agribank đồng hành cùng nông dân
    20h05: Phim truyện Việt Nam: Gia đình võ thuật – tập 34
    20h50: Phim truyện Trung Quốc: Đợi em ở Bắc Kinh - tập 41
    21h35: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
    21h50: Tiếng hát đất Quảng: Ngàn ước mơ
    22h10: Thông tin kết nối
    22h20: Bản tin quốc tế
    22h30: Bản tin thể thao
    22h35: Bản tin cuối ngày
    22h45: Giai điệu Bolero
    23h00: Sách hay thay đổi cuộc đời

   Chủ nhật ngày 7/4/2024
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Lao động và công đoàn
   6h50: Agribank đồng hành cùng nông dân
   6h55: Người Quảng và thương hiệu
   7h15: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
   7h30: Phim truyện Thái Lan: Yêu thầm – tập 31
   8h15: Xây dựng nông thôn mới
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
   9h15: Trải nghiệm xứ Quảng: Sắc màu chợ cá Tam Tiến
   9h30: Thời sự QRT
   9h40: Nhịp cầu âm nhạc
   10h00: Phim truyện Trung Quốc: Đợi em ở Bắc Kinh – tập 41
   10h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
   11h00: Bản tin quốc tế
   11h15: Thời sự QRT

    11h30: Bản tin thể thao
    11h35: Tin nhanh Quảng Nam 365 
    11h50: Phim truyện Thái Lan: Yêu thầm – tập 32
    12h35: Phim truyện Việt Nam: Gia đình võ thuật – tập 34
    13h20: Giới thiệu ca sĩ, nhạc sĩ: Trở về dòng sông tuổi thơ
    13h40: Phim hoạt hình: Đội chó cứu hộ Paw Patrol
    14h00: Phim truyện Hàn Quốc: Hồi ức quá khứ - tập 13
    14h45: Lao động và công đoàn
    15h00: Xây dựng nông thôn mới
    15h15: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
    15h30: Bản tin thời sự
    15h40: Bản tin thể thao
    15h45: Tin nhanh Quảng Nam 365
    16h00: Giai điệu bốn phương
    16h10: Thông tin kết nối
    16h20: Bản tin quốc tế
    16h30: Giai điệu tuổi thơ: Ca khúc về chú mèo
    16h50: Phim truyện Hàn Quốc: Hồi ức quá khứ – tập 14
    17h40: Phổ biến, giáo dục pháp luật
    17h55: Bản tin chính sách tài chính
    18h00: Quảng Nam tuần qua
    18h10: Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam với cử tri
    18h30: Thời sự QRT
    19h00: Thời sự VTV
    19h40: Thông báo quảng cáo
    19h45: Người Quảng và thương hiệu
    20h00: Sâm Ngọc Linh – Sâm Việt Nam
    20h05: Phim truyện Việt Nam: Gia đình võ thuật – tập 35
    20h50: Phim truyện Trung Quốc: Đợi em ở Bắc Kinh - tập 42
    21h35: Sắc màu cuộc sống: Quảng Nam, điểm hẹn của sắc đẹp doanh nhân
    21h50: Kiến thức cuộc sống: Đặc sắc lễ hội Bà Thu Bồn
    22h05: Thông tin kết nối
    22h15: Bản tin quốc tế
    22h25: Bản tin thể thao
    22h30: Bản tin cuối ngày
    22h40: Giai điệu Bolero
    23h00: Sách hay thay đổi cuộc đời