Trang chủXã hộiUBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo giải quyết vướng mắc, tồn đọng kéo dài trong lĩnh vực đất đai

  UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo giải quyết vướng mắc, tồn đọng kéo dài trong lĩnh vực đất đai

  UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gởi Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc rà soát, tham mưu giải quyết đối với các nhóm trường hợp có vướng mắc, còn tồn đọng kéo dài trong lĩnh vực đất đai ở địa phương.

  Theo đó, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Phòng chức năng liên quan tập trung rà soát các vụ việc, hồ sơ có vướng mắc, còn tồn đọng kéo dài, đến nay chưa giải quyết trong lĩnh vực đất đai ở địa phương đối với các nhóm vấn đề theo Công văn của Sở Tài nguyên và Môi trường để chủ động giải quyết hoặc phối hợp giải quyết đối với những vấn đề mà quy định của pháp luật đã rõ và thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

  Đối với những vấn đề tồn tại do lịch sử để lại, hồ sơ liên quan không đầy đủ hoặc quy định của pháp luật chưa rõ ràng thì tổng hợp, báo cáo theo từng nhóm vấn đề thực tế ở địa phương và nghiên cứu kỹ quy định của pháp luật để kiến nghị, đề xuất hướng giải quyết; gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 04/5/2024 để tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương giải quyết.

  Trước đó, thực hiện yêu cầu rà soát, tổng hợp, tham mưu giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài trong lĩnh vực đất đai ảnh hưởng đến nhân dân của UBND tỉnh; qua tiếp thu ý kiến phản ánh về các vướng mắc của các địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phân nhóm các vấn đề hiện tồn đọng, vướng mắc, kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm trong lĩnh vực đất đai ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

  Cụ thể là các nhóm vấn đề về công nhận diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; về cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân thuộc diện di dân vùng sạt lở; về giao đất ở tái định cư khi thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; về cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên thực tế nhưng hồ sơ là đất 5%; về cấp Giấy chứng nhận hộ gia đình, cá nhân được giao đất trước 15/10/1993 có ghi nội dung hạn

  chế; về hồ sơ 299 lưu giữ tại địa phương không đảm bảo cơ sở pháp lý; về thực hiện chỉnh lý Giấy chứng nhận cho người dân hiến đất; về cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và các nội dung khác có liên quan.

  BTV

  Bình chọn

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

  ĐỌC NHIỀU