Trang chủXã hộiQuảng Nam hoàn thành xây dựng Kho lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh

  Quảng Nam hoàn thành xây dựng Kho lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh

  Thực hiện Nghị quyết số 131, ngày 6/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đến nay Kho lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh đã hoàn thành.

  Nhằm xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia đáp ứng yêu cầu tái sử dụng dữ liệu theo quy định. Hiện nay, tỉnh Quảng Nam đã triển khai 29 dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu qua LGSP để kết nối các Hệ thống cơ sở dữ liệu của Trung ương, các cơ sở dữ liệu của tỉnh như: Qoffice, Hệ thống thông tin một cửa điện tử, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, Hệ thống IOC tỉnh, SMART, egov Quảng Nam.

  Về nội dung hợp nhất Cổng dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung duy nhất của tỉnh, đến nay tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành.

  Ngoài ra, Quảng Nam cũng tăng cường thực hiện hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh hoàn thành Kho dữ liệu cá nhân, tổ chức kết nối với Kho dữ liệu của Cổng dịch vụ công quốc gia; cấu hình quy trình, cập nhật thông tin thủ tục, biểu mẫu eForm và thành phần hồ sơ cho hơn 130 TTHC có mức độ sử dụng nhiều để thực hiện tại cấp sở, huyện, xã.

  Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử của tỉnh cơ bản được thực hiện hợp pháp, khoa học; bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn thông tin.

  Ngọc Trang – Quốc Thành

  Bình chọn

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

  ĐỌC NHIỀU