Trang chủXã hộiGiáo dụcĐẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường

  Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường

  Chiều nay 22.8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường”. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng đại diện các sở, ngành liên quan tham dự.

  Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam

  Văn hóa học đường là một môi trường quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ thành những con người phát triển toàn diện: đức – trí – thể – mỹ,có lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, cóý thức và trách nhiệm với đất nước, cộng đồng, gia đình và bản thân.

  Trong những năm qua, công tác giáodục lý tưởng cách mạng, văn hóa, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dântộc cho thế hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, nhà trường vàxã hội quan tâm.

  Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một bộ phận học sinh, sinh viên, nhà giáo biểuhiện lệch chuẩn về đạo đức, lối sống văn hóa, hành vi ứng xử trên bình diện xãhội và môi trường học đường. Ở một số địa phương, công tác xây dựng văn hóahọc đường chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, thường xuyên; việcthực hiện còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu

  Tại hội nghị, một số tham luận tập trung phân tích làm rõ và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm hướng đến mục tiêu xây dựng thành công văn hóa học đường Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập quốc tế như: Xây dựng văn hóa học đường góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Công tác chỉ đạo triển khai của đoàn, hội, đội về các giải pháp phối hợp với ngành giáo dục trong nhiệm xây dựng văn hóa học đường; Định hướng của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phối hợp triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường; Xây dựng hệ giá trị văn hóa cần hình thành trong học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới.

  Dương Oanh – Minh Quân

  Bình chọn

  ĐỌC NHIỀU