LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 9.2022 (TỪ 5.9.2022 – 11.9.2022)

   0

   Thứ Hai ngày 5.9.2022

   5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
   5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
   5h45: Đảng trong cuộc sống hôm nay
   6h00: Nhạc top, báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
   7h00: Trang địa phương Duy Xuyên
   7h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút
   8h30: Bản tin thế giới 1
   8h45: Âm nhạc cổ truyền
   9h45: Quang Nam news PL, Dự báo thời tiết
   10h00: Chào ngày mới PL
   11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
   11h15: Văn hóa xã hội
   11h30: Những bài ca đi cùng năm tháng
   12h00: Tiếp sóng VOV1
   12h30: Ca nhạc tổng hợp PL
   13h30: Đảng trong cuộc sống hôm nay PL
   13h45: Tiếp chuyện Bạn nghe Đài PL
   14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
   14h15: Âm nhạc cổ truyền PL
   15h15: Bản tin thế giới 1 PL
   15h30: Ca nhạc tổng hợp PL
   16h30: Trang địa phương Duy Xuyên PL, Dự báo thời tiết
   17h00: Những bài ca đi cùng năm tháng PL
   17h30: Bản tin thế giới 2
   17h45: Quang Nam News PL
   18h00: Tiếp sóng VOV1
   18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối, Dự báo thời tiết
   19h00: Đất và người xứ Quảng PL
   19h15: Cải cách hành chính PL
   19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
   20h30: Âm nhạc cổ truyền PL
   21h30: Bản tin thế giới 2 PL
   21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
   22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
   23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
   23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

   Thứ Ba ngày 6.9.2022

   5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
   5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
   5h45: Thanh niên
   6h00: Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
   7h00: Trang địa phương Phú Ninh
   7h30: Ca nhạc tổng hợp
   8h30: Bản tin thế giới 1
   8h45: Dân ca bài chòi
   9h15: Ca nhạc tổng hợp 30 phút
   9h45: Sắc màu phái đẹp PL, Dự báo thời tiết
   10h00: Chào ngày mới PL
   11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
   11h15: Tài nguyên & môi trường
   11h30: Tuổi thần tiên xứ Quảng
   12h00: Tiếp sóng VOV1
   12h30: Ca nhạc tổng hợp PL
   13h30: Kiến thức cuộc sống
   13h45: Thế giới muôn màu
   14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều, Dự báo thời tiết
   14h15: Dân ca bài chòi PL
   14h45: Ca nhạc tổng hợp 30 phút PL
   15h15: Bản tin thế giới 1 PL
   15h30: Ca nhạc tổng hợp PL
   16h30: Trang địa phương Phú Ninh PL, Dự báo thời tiết
   17h00: Văn hoá, văn nghệ xứ Quảng
   17h30: Bản tin thế giới 2
   17h45: Sắc màu phái đẹp PL
   18h00: Tiếp sóng VOV1
   18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối , Dự báo thời tiết
   19h00: Văn hóa xã hội PL
   19h15: Bảo hiểm xã hội
   19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
   20h30: Dân ca bài chòi 30 phút PL
   21h00: Nhịp điệu cuộc sống PL
   21h15: Thế giới muôn màu PL
   21h30: Bản tin thế giới 2 PL
   21h45: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
   22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
   23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
   23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

   Thứ Tư ngày 7.9.2022

   5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
   5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
   5h45: Lao động và công đoàn
   5h50: Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động
   6h00: Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
   7h00: Kinh tế PL
   7h15: Thanh niên PL
   7h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút
   8h30: Bản tin thế giới 1
   8h45: Âm nhạc cổ truyền
   9h45: Đất và người xứ Quảng PL
   10h00: Chào ngày mới PL
   11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
   11h15: Dân tộc & miền núi
   11h30: Chi trả dịch vụ môi trường rừng PL
   11h45: Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động PL
   12h00: Tiếp sóng VOV1
   12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
   13h30: Kiến thức cuộc sống
   13h45: Thế giới muôn màu PL
   14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
   14h15: Âm nhạc cổ truyền PL
   15h15: Bản tin thế giới 1 PL
   15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
   16h30: Nhịp điệu cuộc sống PL
   16h45: Chi trả dịch vụ môi trường rừng PL
   17h00: Tuổi thần tiên xứ Quảng PL
   17h30: Bản tin thế giới 2
   17h45: Lao động và công đoàn
   17h50: Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
   18h00: Tiếp sóng VOV1
   18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối
   19h00: Thanh niên PL
   19h15: Tài nguyên & môi trường PL
   19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
   20h30: Âm nhạc cổ truyền PL
   21h30: Bản tin thế giới 2 PL
   21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
   22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
   23h00: Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
   23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

   Thứ Năm ngày 8.9.2022

   5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
   5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
   5h45: An ninh Quảng Nam
   6h00: Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
   7h00: Trang địa phương Tiên Phước
   7h30: Ca nhạc tổng hợp
   8h30: Bản tin thế giới 1
   8h45: Âm nhạc cổ truyền
   9h45: Chương trình tiếng Cơ tu PL
   10h00: Chào ngày mới PL
   11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
   11h15: Nông nghiệp & nông thôn
   11h30: Ca nhạc quốc tế
   11h45: Văn hoá văn nghệ miền núi
   12h00: Tiếp sóng VOV1
   12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
   13h30: Kiến thức cuộc sống
   13h45: Thế giới muôn màu
   14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
   14h15: Âm nhạc cổ truyền PL
   15h15: Bản tin thế giới 1 PL
   15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
   16h30: Trang địa phương Tiên Phước PL, Dự báo thời tiết
   17h00: Ca nhạc quốc tế PL
   17h15: Văn hoá văn nghệ miền núi PL
   17h30: Bản tin thế giới 2
   17h45: Chương trình tiếng Cơ tu PL
   18h00: Tiếp sóng VOV1
   18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối
   19h00: Lao động và công đoàn
   19h05: Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động
   19h15: Dân tộc & miền núi PL
   19h30: Ca nhạc tổng hợp PL
   20h30: Âm nhạc cổ truyền PL
   21h30: Bản tin quốc tế 2 PL
   21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
   22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
   23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
   23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

   Thứ Sáu ngày 9.9.2022

   5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
   5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
   5h45: Quốc phòng toàn dân
   6h00: Nhạc top, báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
   7h00: Trang địa phương Phước Sơn
   7h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút
   8h30: Bản tin thế giới 1
   8h45: Âm nhạc cổ truyền
   9h45: Nhịp điệu cuộc sống, Dự báo thời tiết
   10h00: Chào ngày mới PL
   11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
   11h15: Pháp luật và đời sống
   11h30: Thế giới muôn màu
   11h45: Kiến thức cuộc sống
   12h00: Tiếp sóng VOV1
   12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
   13h30: Đảng trong cuộc sống hôm nay PL
   13h45: Nông nghiệp và nông thôn PL
   14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
   14h15: Âm nhạc cổ truyền PL
   15h15: Bản tin thế giới 1 PL
   15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
   16h30: Trang địa phương Phước Sơn PL
   17h00: Thế giới muôn màu PL
   17h15: Kiến thức cuộc sống PL
   17h30: Bản tin thế giới 2
   17h45: Nhịp điệu cuộc sống PL
   18h00: Tiếp sóng VOV1
   18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối
   19h00: Báo giờ, An ninh Quảng Nam PL
   19h15: Nông nghiệp và nông thôn PL
   19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
   20h30: Âm nhạc cổ truyền PL
   21h30: Bản tin thế giới 2 PL
   21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
   22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
   23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
   23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

   Thứ Bảy ngày 10.9.2022

   5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
   5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
   5h35: Nông thôn mới
   5h45: Bảo hiểm xã hội PL
   6h00: Báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
   7h00: Ca nhạc quốc tế PL
   7h15: Pháp luật và đời sống PL
   7h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút
   8h30: Bản tin thế giới 1
   8h45: Dân ca bài chòi
   9h15: Ca nhạc tổng hợp 30 phút
   9h45: Sắc màu phái đẹp, Dự báo thời tiết
   10h00: Chào ngày mới PL
   11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
   11h15: Phổ biến giáo dục pháp luật
   11h30: Ca nhạc giới thiệu tác giả, tác phẩm
   12h00: Tiếp sóng VOV1
   12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
   13h30: Thế giới muôn màu PL
   13h45: Kiến thức cuộc sống PL
   14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
   14h15: Dân ca bài chòi PL
   14h45: Ca nhạc tổng hợp 30 phút PL
   15h15: Bản tin thế giới 1 PL
   15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
   16h30: Tiếng hát đất Quảng, Dự báo thời tiết
   17h00: Ca nhạc giới thiệu tác giả, tác phẩm PL
   17h30: Bản tin thế giới 2
   17h45: Sắc màu phái đẹp PL
   18h00: Tiếp sóng VOV1
   18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối
   19h00: Quốc phòng toàn dân PL
   19h15: Nhịp điệu cuộc sống PL
   19h30: Ca nhạc tổng hợp PL
   20h30: Hộp thư cộng tác viên
   20h35: Nông thôn mới PL
   20h45: Sắc màu phái đẹp
   21h00: Dân ca bài chòi PL
   21h30: Bản tin thế giới 2 PL
   21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
   22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
   23h00: Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
   23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

   Chủ nhật ngày 11.9.2022

   5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết
   5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo
   5h45: Thế trận lòng dân
   6h00: Báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết
   7h00: Văn hoá, văn nghệ xứ Quảng PL
   7h30: Quà tặng âm nhạc 60 phút
   8h30: Thế giới tuần qua
   8h45: Âm nhạc cổ truyền
   9h45: Quang Nam News, Dự báo thời tiết
   10h00: Chào ngày mới PL
   11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo
   11h15: Chương trình tiếng Cơ tu
   11h30: Tiếng hát đất Quảng PL
   12h00: Tiếp sóng VOV1
   12h30: Quà tặng âm nhạc PL
   13h30: Ca nhạc giới thiệu tác giả, tác phẩm PL
   14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết
   14h15: Âm nhạc cổ truyền PL
   15h15: Thế giới tuần qua PL
   15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL
   16h30: Văn hoá, văn nghệ xứ Quảng PL, Dự báo thời tiết
   17h00: Tiếng hát đất Quảng PL
   17h30: Thế giới tuần qua PL
   17h45: Quang Nam News PL
   18h00: Tiếp sóng VOV1
   18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối, Thông báo, quảng cáo
   19h00: Văn hóa xã hội PL
   19h15: Phổ biến giáo dục pháp luật PL
   19h30: Quà tặng âm nhạc 60 phút PL
   20h30: Âm nhạc cổ truyền PL
   21h30: Thế giới tuần qua PL
   21h45: Ca nhạc tổng hợp PL
   22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL
   23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết
   23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)