LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 3.2022 (TỪ 07.3.2022 – 13.3.2022)

   0

   Thứ Hai ngày 17.3.2022

    

   5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết

   5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo

   5h45: Đảng trong cuộc sống hôm nay

   6h00: Nhạc top, báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết

   7h00: Trang địa phương Duy Xuyên

   7h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút

   8h30: Bản tin thế giới 1

   8h45: Âm nhạc cổ truyền

   9h45: Quang Nam news PL, Dự báo thời tiết

   10h00: Chào ngày mới PL

   11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo

   11h15: Văn hóa xã hội

   11h30: Những bài ca đi cùng năm tháng

   12h00: Tiếp sóng VOV1

   12h30: Ca nhạc tổng hợp PL

   13h30: Đảng trong cuộc sống hôm nay PL

   13h45: Tiếp chuyện Bạn nghe Đài PL

   14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết

   14h15: Âm nhạc cổ truyền PL

   15h15: Bản tin thế giới 1 PL

   15h30: Ca nhạc tổng hợp PL

   16h30: Trang địa phương Duy Xuyên, Dự báo thời tiết

   17h00: Những bài ca đi cùng năm tháng PL

   17h30: Bản tin thế giới 2

   17h45: Quang Nam News PL

   18h00: Tiếp sóng VOV1

   18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối, Dự báo thời tiết

   19h00: Đất và người xứ Quảng

   19h15: Cải cách hành chính

   19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

   20h30: Âm nhạc cổ truyền PL

   21h30: Bản tin thế giới 2 PL

   21h45: Ca nhạc tổng hợp PL

   22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày

   23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết

   23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

    

    

    

   Thứ Ba ngày 08.3.2022

    

   5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết

   5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo

   5h45: Thanh niên

   6h00: Chào ngày mới, Dự báo thời tiết

   7h00: Trang địa phương Quế Sơn

   7h30: Ca nhạc tổng hợp

   8h30: Bản tin thế giới 1

   8h45: Dân ca bài chòi

   9h15: Ca nhạc tổng hợp 30 phút

   9h45: Sắc màu phái đẹp PL, Dự báo thời tiết

   10h00: Chào ngày mới PL

   11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo

   11h15: Tài nguyên & môi trường

   11h30: Tuổi thần tiên xứ Quảng

   12h00: Tiếp sóng VOV1

   12h30: Ca nhạc tổng hợp PL

   13h30: Kiến thức cuộc sống

   13h45: Thế giới muôn màu

   14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều, Dự báo thời tiết

   14h15: Dân ca bài chòi PL

   14h45: Ca nhạc tổng hợp 30 phút PL

   15h15: Bản tin thế giới 1 PL

   15h30: Ca nhạc tổng hợp PL

   16h30: Trang địa phương Quế Sơn

   17h00: Văn hoá, văn nghệ xứ Quảng

   17h30: Bản tin thế giới 2

   17h45: Sắc màu phái đẹp PL

   18h00: Tiếp sóng VOV1

   18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối , Dự báo thời tiết

   19h00: Đảng trong cuộc sống hôm nay

   19h15: Tài nguyên và môi trường

   19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

   20h30: Dân ca bài chòi 30 phút PL

   21h00: Ca nhạc tổng hợp 30 phút PL

   21h30: Bản tin thế giới 2 PL

   21h45: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

   22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL

   23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết

   23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

    

    

    

    

    

   Thứ Tư ngày 09.3.2022

    

   5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết

   5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo

   5h45: Lao động và công đoàn

   5h50: Giảm nghèo đa chiều

   6h00: Chào ngày mới, Dự báo thời tiết

   7h00: Trang địa phương Hội An

   7h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút

   8h30: Bản tin thế giới 1

   8h45: Âm nhạc cổ truyền

   9h45: Đất và người xứ Quảng

   10h00: Chào ngày mới PL

   11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo

   11h15: Dân tộc & miền núi

   11h30: Đất và người xứ Quảng

   11h45: Sắc màu phái đẹp PL

   12h00: Tiếp sóng VOV1

   12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

   13h30: Kiến thức cuộc sống

   13h45: Thế giới muôn màu PL

   14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết

   14h15: Âm nhạc cổ truyền PL

   15h15: Bản tin thế giới 1 PL

   15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

   16h30: Trang địa phương Hội An PL, Dự báo thời tiết

   17h00: Tuổi thần tiên xứ Quảng PL

   17h30: Bản tin thế giới 2

   17h45: Lao động và công đoàn

   17h50: Giảm nghèo đa chiều

   18h00: Tiếp sóng VOV1

   18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối

   19h00: Thanh niên PL

   19h15: Tài nguyên & môi trường PL

   19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

   20h30: Âm nhạc cổ truyền PL

   21h30: Bản tin thế giới 2 PL

   21h45: Ca nhạc tổng hợp PL

   22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL

   23h00: Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết

   23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

    

   Thứ Năm ngày 10.3.2022

    

   5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết

   5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo

   5h45: An ninh Quảng Nam

   6h00: Chào ngày mới, Dự báo thời tiết

   7h00: Trang địa phương Tiên Phước

   7h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút

   8h30: Bản tin thế giới 1

   8h45: Âm nhạc cổ truyền

   9h45: Chương trình tiếng Cơ tu PL, Dự báo thời tiết

   10h00: Chào ngày mới PL

   11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo

   11h15: Nông nghiệp & nông thôn

   11h30: Ca nhạc quốc tế

   11h45: Văn hoá văn nghệ miền núi

   12h00: Tiếp sóng VOV1

   12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

   13h30: Kiến thức cuộc sống

   13h45: Thế giới muôn màu

   14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết

   14h15: Âm nhạc cổ truyền PL

   15h15: Bản tin thế giới 1 PL

   15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

   16h30: Trang địa phương Tiên Phước PL, Dự báo thời tiết

   17h00: Ca nhạc quốc tế PL

   17h15: Văn hoá văn nghệ miền núi PL

   17h30: Bản tin thế giới 2

   17h45: Chương trình tiếng Cơ tu PL

   18h00: Tiếp sóng VOV1

   18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối

   19h00: Lao động và công đoàn PL

   19h05: Giảm nghèo đa chiều PL

   19h15: Dân tộc & miền núi PL

   19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

   20h30: Âm nhạc cổ truyền PL

   21h30: Bản tin thế giới 2 PL

   21h45: Ca nhạc tổng hợp PL

   22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL

   23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết

   23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

    

   Thứ Sáu ngày 11.3.2022

    

   5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết

   5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo

   5h45: Quốc phòng toàn dân

   6h00: Nhạc top, báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết

   7h00: Trang địa phương Phước Sơn

   7h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút

   8h30: Bản tin thế giới 1

   8h45: Âm nhạc cổ truyền

   9h45: Nhịp điệu cuộc sống; Dự báo thời tiết

   10h00: Chào ngày mới PL

   11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo

   11h15: Pháp luật và đời sống

   11h30: Thế giới muôn màu

   11h45: Kiến thức cuộc sống

   12h00: Tiếp sóng VOV1

   12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

   13h30: Đảng trong cuộc sống hôm nay PL

   13h45: Nông nghiệp và nông thôn PL

   14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết

   14h15: Âm nhạc cổ truyền PL

   15h15: Bản tin thế giới 1 PL

   15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

   16h30: Trang địa phương Phước Sơn PL, Dự báo thời tiết

   17h00: Thế giới muôn màu PL

   17h15: Kiến thức cuộc sống PL

   17h30: Bản tin thế giới 2

   17h45: Nhịp điệu cuộc sống PL

   18h00: Tiếp sóng VOV1

   18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối

   19h00: Báo giờ, An ninh Quảng Nam PL

   19h15: Nông nghiệp và nông thôn PL

   19h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

   20h30: Âm nhạc cổ truyền PL

   21h30: Bản tin thế giới 2 PL

   21h45: Ca nhạc tổng hợp PL

   22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL

   23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết

   23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

    

   Thứ Bảy ngày 12.3.2022

    

   5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết

   5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo

   5h35: Nông thôn mới

   5h45: Chương trình tiếng Cadong PL

   6h00: Báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết

   7h00: Ca nhạc quốc tế PL

   7h15: Pháp luật và đời sống PL

   7h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút

   8h30: Bản tin thế giới 1

   8h45: Dân ca bài chòi

   9h15: Ca nhạc tổng hợp 30 phút

   9h45: Sắc màu phái đẹp, Dự báo thời tiết

   10h00: Chào ngày mới PL

   11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo

   11h15: Phổ biến giáo dục pháp luật

   11h30: Ca nhạc giới thiệu tác giả, tác phẩm

   12h00: Tiếp sóng VOV1

   12h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

   13h30: Thế giới muôn màu PL

   13h45: Kiến thức cuộc sống PL

   14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết

   14h15: Dân ca bài chòi PL

   14h45: Ca nhạc tổng hợp 30 phút PL

   15h15: Bản tin thế giới 1 PL

   15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

   16h30: Tiếng hát đất Quảng, Dự báo thời tiết

   17h00: Ca nhạc giới thiệu tác giả, tác phẩm PL

   17h30: Bản tin thế giới 2

   17h45: Sắc màu phái đẹp PL

   18h00: Tiếp sóng VOV1

   18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối

   19h00: Quốc phòng toàn dân PL

   19h15: Nhịp điệu cuộc sống PL

   19h30: Ca nhạc tổng hợp PL

   20h30: Hộp thư Cộng tác viên

   21h30: Bản tin thế giới 2 PL

   21h45: Ca nhạc tổng hợp PL

   22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL

   23h00: Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết

   23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)

    

    

   Chủ nhật ngày 13.3.2022

    

   5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết

   5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo

   5h45: Đất và người xứ Quảng

   6h00: Báo giờ, Chào ngày mới, Dự báo thời tiết

   7h00: Văn hoá, văn nghệ xứ Quảng PL

   7h30: Quà tặng âm nhạc 60 phút

   8h30: Thế giới tuần qua

   8h45: Âm nhạc cổ truyền

   9h45: Quang Nam News, Dự báo thời tiết

   10h00: Chào ngày mới PL

   11h00: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự trưa, Thông báo, quảng cáo

   11h15: Chương trình tiếng Cơ tu

   11h30: Tiếng hát đất Quảng PL

   12h00: Tiếp sóng VOV1

   12h30: Quà tặng âm nhạc PL

   13h30: Ca nhạc giới thiệu tác giả, tác phẩm PL

   14h00: Bản tin Thời sự đầu giờ chiều PL, Dự báo thời tiết

   14h15: Âm nhạc cổ truyền PL

   15h15: Thế giới tuần qua PL

   15h30: Ca nhạc tổng hợp 60 phút PL

   16h30: Văn hoá, văn nghệ xứ Quảng PL, Dự báo thời tiết

   17h00: Tiếng hát đất Quảng PL

   17h30: Thế giới tuần qua PL

   17h45: Quang Nam News PL

   18h00: Tiếp sóng VOV1

   18h45: Nhạc hiệu QRT, Bản tin Thời sự tối, Thông báo, quảng cáo

   19h00: Đất và người xứ Quảng PL

   19h15: Phổ biến giáo dục pháp luật PL

   19h30: Quà tặng âm nhạc 60 phút PL

   20h30: Âm nhạc cổ truyền PL

   21h30: Thế giới tuần qua PL

   21h45: Ca nhạc tổng hợp PL

   22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày PL

   23h00: Nhạc top, báo giờ, Giới thiệu chương trình ngày mai, Dự báo thời tiết

   23h05: Xuống sóng (nhạc chờ)