CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 27/11 ĐẾN 03/12/2023)

   0

    Thứ hai ngày 27/11/2023

   5h30: Giới thiệu chương trình

   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng

   5h40: Giai điệu Bolero

   6h00: Thông tin ngày mới

   6h30: Bản tin Tài chính thị trường 

   6h35: Tuyên truyền Nghị quyết 35 về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại

   6h50: Sâm Ngọc Linh – sâm Việt Nam

   6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên

   7h00: Cải cách hành chính

   7h15: Phim truyện Thái Lan: Cánh hoa danh vọng – tập 33

   8h00: Giáo dục đạo đức lối sống, phòng chống bạo lực gia đình

   8h15: Sắc màu cuộc sống: Tâm tình người đi gieo hạt

   8h30: Thông tin ngày mới

   9h00:Phim truyện Đài Loan: Bố tôi là người hùng – tập 30

   9h45: Bản tin Chính phủ tuần qua

   10h00: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu bất hủ

   10h20:Phim truyện Thái Lan: Yêu nhầm quỷ dữ – tập 13

   11h15: Thời sự QRT

   11h30: Tin nhanh Quảng Nam 365

   11h45: Phim truyện Thái Lan: Cánh hoa danh vọng – tập 34

   12h30:Phim truyện Việt Nam: Tiếng lòng – tập 12

   13h20: Văn học nghệ thuật: Đồng đội

   13h35: Nhịp cầu âm nhạc

   14h00: Thời sự QRT

   14h15: Ca nhạc

   14h25: Giai điệu tuổi thơ: Bốn mùa vui ca

   14h45: Tuyên truyền Nghị quyết 35 về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại

   15h00: Phim truyện Thái Lan: Cánh hoa danh vọng – tập 34

   15h50: Tin nhanh Quảng Nam 365

   16h05: Giới thiệu ca sĩ – nhạc sĩ: Bức họa đồng quê

   16h30: Phim hoạt hình: Thợ săn chiến xa – tập 42

   16h50: Ca nhạc

   17h00: Phim truyện Đài Loan: Bố tôi là người hùng – tập 31

   17h45: Trang địa phương: huyện Phú Ninh

   18h00: Người có uy tín mẫu mực vùng dân tộc thiểu số

   18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ

   18h30: Thời sự QRT

   19h00: Thời sự VTV

   19h40: Thông báo quảng cáo

   19h45: Tài nguyên và môi trường

   20h00: Phim truyện Việt Nam: Tiếng lòng – tập 13

   20h45: Phóng sự: Hướng dẫn xây dựng vùng an toàn dịch bệnh dại

   21h05: Phim truyện Thái Lan: Yêu nhầm quỷ dữ – tập 14

   21h50: Pháp luật và đời sống: Phú Ninh – từ nghị quyết đến thực tiễn

   22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

   22h10: Bản tin cuối ngày

   22h20: Giai điệu Bolero

   22h40: Sách hay thay đổi cuộc đời

   Thứ ba ngày 28/11/2023

   5h30: Giới thiệu chương trình

   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng

   5h40: Giai điệu Bolero

   6h00: Thông tin ngày mới

   6h30: Bản tin Tài chính thị trường

   6h35: Tài nguyên và môi trường

   6h50:Người có uy tín mẫu mực vùng dân tộc thiểu số

   7h00: Trang địa phương: huyện Phú Ninh

   7h15: Phim truyện Thái Lan: Cánh hoa danh vọng – tập 34

   8h00:Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ

   8h15: Pháp luật và đời sống: Phú Ninh – từ nghị quyết đến thực tiễn

   8h30: Thông tin ngày mới

   9h00: Phim truyện Đài Loan: Bố tôi là người hùng – tập 31

   9h45: Phóng sự: Hướng dẫn xây dựng vùng an toàn dịch bệnh dại

   10h00: Giai điệu quê hương: Khúc hành hương Mỹ Sơn

   10h25: Phim truyện Thái Lan: Yêu nhầm quỷ dữ – tập 14

   11h15: Thời sự QRT

   11h30: Tin nhanh Quảng Nam 365

   11h45: Phim truyện Thái Lan: Cánh hoa danh vọng – tập 35

   12h30: Phim truyện Việt Nam: Tiếng lòng – tập 13

   13h20: Cho ngày mai tươi sáng

   13h35: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu bất hủ

   14h00: Thời sự QRT

   14h15: Người có uy tín mẫu mực vùng dân tộc thiểu số

   14h25: Phim hoạt hình: Thợ săn chiến xa – tập 42

   14h45: Tài nguyên và môi trường

   15h00: Phim truyện Thái Lan: Cánh hoa danh vọng – tập 35

   15h50: Tin nhanh Quảng Nam 365

   16h05: Nhịp cầu âm nhạc

   16h30: Phim hoạt hình: Thợ săn chiến xa – tập 43

   16h50: Ca nhạc

   17h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

   17h15: THTT kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam

   17h30: Phim truyện Đài Loan: Bố tôi là người hùng – tập 32

   18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới

   18h30: Thời sự QRT

   19h00: Thời sự VTV

   19h40: Thông báo, quảng cáo

   19h45: Chuyên mục Giáo dục nghề nghiệp

   20h00: Phim truyện Việt Nam: Tiếng lòng – tập 14

   20h50: Phim truyện Thái Lan: Yêu nhầm quỷ dữ – tập 15

   21h35: Văn hóa xã hội: Ocop và văn hóa Quảng Nam

   21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

   22h00: Bản tin cuối ngày

   22h10: Giai điệu Bolero

   22h30: Sách hay thay đổi cuộc đời

   Thứ tư ngày 29/11/2023

   5h30: Giới thiệu chương trình

   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng

   5h40: Giai điệu Bolero

   6h00: Thông tin ngày mới

   6h30: Bản tin Tài chính thị trường

   6h35: Chuyên mục Giáo dục nghề nghiệp

   6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

   7h00: Văn hóa xã hội: Ocop và văn hóa Quảng Nam

   7h15:Phim truyện Thái Lan: Cánh hoa danh vọng – tập 35

   8h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới

   8h15: Cải cách hành chính

   8h30: Thông tin ngày mới

   9h00: Phim truyện Đài Loan: Bố tôi là người hùng – tập 32

   9h45: Sắc màu cuộc sống: Tâm tình người đi gieo hạt

   10h00: Dân ca nhạc cổ: Nợ em một khúc dân ca

   10h20: Phim truyện Thái Lan: Yên nhầm quỷ dữ – tập 15

   11h15: Thời sự QRT

   11h30: Tin nhanh Quảng Nam 365

   11h45: Phim truyện Thái Lan: Cánh hoa danh vọng – tập 36

   12h30: Phim truyện Việt Nam: Tiếng lòng – tập 14

   13h20: Pháp luật và đời sống: Phú Ninh – từ nghị quyết đến thực tiễn

   13h35: Giai điệu quê hương: Khúc hành hương Mỹ Sơn

   14h00: Thời sự QRT

   14h15: Ca nhạc

   14h25:Phim hoạt hình: Thợ săn chiến xa – tập 43

   14h45: Chuyên mục Giáo dục nghề nghiệp

   15h00: Phim truyện Thái Lan: Cánh hoa danh vọng – tập 36

   15h50: Tin nhanh Quảng Nam 365

   16h05: Phóng sự: Hướng dẫn xây dựng vùng an toàn dịch bệnh dại

   16h30: Phim hoạt hình: Thợ săn chiến xa – tập 44

   16h50: Ca nhạc

   17h00: Phim truyện Đài Loan: Bố tôi là người hùng – tập 33

   17h45: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

   18h00: Thị trường vùng cao

   18h10: Quốc phòng toàn dân

   18h30: Thời sự QRT

   19h00: Thời sự VTV

   19h40: Thông báo quảng cáo

   19h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Đảng viên gương mẫu

   20h00: Phim truyện Việt Nam: Tiếng lòng – tập 15

   20h50: Phim truyện Thái Lan: Yêu nhầm quỷ dữ – tập 16

   21h35: Cải cách hành chính

   21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

   22h00: Bản tin cuối ngày

   22h10: Giai điệu Bolero

   22h30: Sách hay thay đổi cuộc đời

   Thứ năm ngày 30/11/2023

   5h30: Giới thiệu chương trình

   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng

   5h40: Giai điệu Bolero

   6h00: Thông tin ngày mới

   6h30: Bản tin Tài chính thị trường

   6h35: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Đảng viên gương mẫu

   6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

   7h00: Thị trường vùng cao

   7h15:Phim truyện Thái Lan: Cánh hoa danh vọng – tập 36

   8h00: Quốc phòng toàn dân

   8h15: Tài nguyên và môi trường

   8h30: Thông tin ngày mới

   9h00: Phim truyện Đài Loan: Bố tôi là người hùng – tập 33

   9h45: Pháp luật và đời sống: Phú Ninh – từ nghị quyết đến thực tiễn

   10h00: Theo dòng nhạc trẻ: Dành cả thanh xuân để yêu ai đó

   10h20: Phim truyện Thái Lan: Yêu nhầm quỷ dữ – tập 16

   11h15: Thời sự QRT

   11h30: Tin nhanh Quảng Nam 365

   11h45: Phim truyện Thái Lan: Cánh hoa danh vọng – tập 37

   12h30: Phim truyện Việt Nam: Tiếng lòng – tập 15

   13h20: Văn hóa xã hội: Ocop và văn hóa Quảng Nam

   13h35: Phóng sự: Hướng dẫn xây dựng vùng an toàn dịch bệnh dại

   14h00: Thời sự QRT

   14h15: Thị trường vùng cao

   14h25:Phim hoạt hình: Thợ săn chiến xa – tập 44

   14h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Đảng viên gương mẫu

   15h00: Phim truyện Thái Lan: Cánh hoa danh vọng – tập 37

   15h50: Tin nhanh Quảng Nam 365

   16h05: Giai điệu quê hương: Khúc hành hương Mỹ Sơn

   16h30: Phim hoạt hình: Thợ săn chiến xa – tập 45

   16h50: Chuyên đề tiếng Anh

   17h00: Phim truyện Đài Loan: Bố tôi là người hùng – tập 34

   17h45: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

   18h00: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ

   18h10: An ninh Quảng Nam

   18h30: Thời sự QRT

   19h00: Thời sự VTV

   19h40: Thông báo quảng cáo

   19h45: Đại biểu dân cử với cử tri

   20h00: Phim truyện Việt Nam: Tiếng lòng – tập 16

   20h50: Phim truyện Đài Loan: Trọng lực cầu vồng – tập 1

   21h35: Chuyên đề tiếng Anh

   21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

   22h00: Bản tin cuối ngày

   22h10: Giai điệu Bolero

   22h30: Sách hay thay đổi cuộc đời

   Thứ sáu ngày 1/12/2023

   5h30: Giới thiệu chương trình

   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng

   5h40: Giai điệu Bolero

   6h00: Thông tin ngày mới

   6h30: Bản tin Tài chính thị trường

   6h35: Đại biểu dân cử với cử tri

   6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

   7h00: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ

   7h15: Phim truyện Thái Lan: Cánh hoa danh vọng – tập 37

   8h00: An ninh Quảng Nam

   8h15: Chuyên đề tiếng Anh

   8h30: Thông tin ngày mới

   9h00: Phim truyện Đài Loan: Bố tôi là người hùng – tập 34

   9h45: Văn hóa xã hội: Ocop và văn hóa Quảng Nam

   10h00: Giai điệu vượt thời gian: Biển quê hương

   10h20: Phim truyện Đài Loan: Trọng lực cầu vồng – tập 1

   11h15: Thời sự QRT

   11h30: Tin nhanh Quảng Nam 365

   11h45: Phim truyện Thái Lan: Cánh hoa danh vọng – tập 38

   12h30: Phim truyện Việt Nam: Tiếng lòng – tập 16

   13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Đảng viên gương mẫu

   13h35: Theo dòng nhạc trẻ: Dành cả thanh xuân để yêu ai đó

   14h00: Thời sự QRT

   14h15: Ca nhạc

   14h25:Phim hoạt hình: Thợ săn chiến xa – tập 45

   14h45: Đại biểu dân cử với cử tri

   15h00: Game show: Đội viên đất Quảng đa tài – số 3 năm 2023

   16h30: Phim hoạt hình: Thợ săn chiến xa – tập 46

   16h50: Bản tin chính sách tài chính

   17h00: Phim truyện Đài Loan: Bố tôi là người hùng – tập 35

   17h45: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên

   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

   18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết

   18h30: Thời sự QRT

   19h00: Thời sự VTV

   19h40: Thông báo quảng cáo

   19h45: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

   20h00: Phim truyện Việt Nam: Tiếng lòng – tập 17

   20h50: Phim truyện Đài Loan: Trọng lực cầu vồng – tập 2

   21h35: Truyền hình tiếng Cơ Tu

   21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

   22h00: Bản tin cuối ngày

   22h10: Giai điệu Bolero

   22h30: Sách hay thay đổi cuộc đời

   Thứ bảy ngày 2/12/2023
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
   6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   7h00: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
   7h15: Phim truyện Thái Lan: Cánh hoa danh vọng – tập 38
   8h00: Cuộc thi Tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam lần thứ I năm 2023 – bán kết 2
   9h30: Chuyên mục Đại đoàn kết
   9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
   10h00: Giới thiệu ca sĩ – nhạc sĩ: Tiếng hát ca sĩ Quang Hào
   10h20: Phim truyện Đài Loan: Trọng lực cầu vồng – tập 2
   11h15: Thời sự QRT
   11h30: Tin nhanh Quảng Nam 365
   11h45: Phim truyện Thái Lan: Cánh hoa danh vọng – tập 39
   12h30: Phim truyện Việt Nam: Tiếng lòng – tập 17
   13h20: Kiến thức cuộc sống: Viêm đường hô hấp trên ở trẻ em – cách điều trị và chăm sóc
   13h35: Giai điệu vượt thời gian: Biển quê hương
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Phim hoạt hình: Thợ săn chiến xa – tập 46
   14h45: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
   15h00: Cuộc thi Tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam lần thứ I năm 2023 – bán kết 2
   16h30: Phim hoạt hình: Thợ săn chiến xa – tập 47
   16h50: Bản tin tiếng Anh
   17h00: Phim truyện Đài Loan: Bố tôi là người hùng – tập 36
   17h45: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   18h10: Xây dựng nông thôn mới
   18h30: Thời sự QRT
   18h53: Thông báo, quảng cáo
   19h00: Thời sự VTV
   19h45: Lao động và công đoàn
   20h00: Agribank đồng hành cùng nông dân
   20h05: Game show: Sao nhập ngũ (mùa 1- tập 2)
   20h35: Tạp chí Văn hóa thế giới
   20h50: Phim truyện Đài Loan: Trọng lực cầu vồng – tập 3
   21h35: Tiếng hát đất Quảng: Giới thiệu tiếng hát giáo viên thành phố Tam Kỳ
   22h00: Bản tin tiếng Anh
   22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h20: Bản tin cuối ngày
   22h30: Giai điệu Bolero
   22h50: Sách hay thay đổi cuộc đời


   Chủ nhật ngày 3/12/2023
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
   6h40: Lao động và công đoàn
   6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
   7h00: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
   7h15: Phim truyện Thái Lan: Cánh hoa danh vọng – tập 39
   8h00: Game show: Đội viên đất Quảng đa tài – số 4 năm 2023
   9h30: Xây dựng nông thôn mới
   9h45: Kiến thức cuộc sống: Viêm đường hô hấp trên ở trẻ em – cách điều trị và chăm sóc
   10h00: Nhịp cầu âm nhạc
   10h20: Phim truyện Đài Loan: Trọng lực cầu vồng – tập 3
   11h15: Thời sự QRT
   11h30: Tin nhanh Quảng Nam 365
   11h45: Phim truyện Thái Lan: Cánh hoa danh vọng – tập 40
   12h30: Game show: Sao nhập ngũ (mùa 1- tập 2)
   13h00: Tiếng hát đất Quảng: Giới thiệu tiếng hát giáo viên thành phố Tam Kỳ
   13h25: Tạp chí Văn hóa thế giới
   13h40: Giới thiệu ca sĩ – nhạc sĩ: Tiếng hát ca sĩ Quang Hào
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Phim hoạt hình: Thợ săn chiến xa – tập 47
   14h45: Lao động và công đoàn
   15h00: Game show: Đội viên đất Quảng đa tài – số 4 năm 2023
   16h30: Giai điệu tuổi thơ: Khúc hát đôi bàn tay
   16h50: Ca nhạc
   17h00: Phim truyện Đài Loan: Bố tôi là người hùng – tập 37
   17h45: Phổ biến, giáo dục pháp luật
   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   18h10: Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam với cử tri
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h45: Ocop thương hiệu xứ Quảng
   20h00: Sâm Ngọc Linh – Sâm Việt Nam
   20h05: Phim truyện Việt Nam: Tiếng lòng – tập 18
   20h50: Phim truyện: Đài Loan: Trọng lực cầu vồng – tập 4
   21h35: Kiến thức cuộc sống: Viêm đường hô hấp trên ở trẻ em – cách điều trị và chăm sóc
   21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h00: Bản tin cuối ngày
   22h10: Giai điệu Bolero
   22h30: Sách hay thay đổi cuộc đời