CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM

   0

   Thứ hai ngày 3/7/2023
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Chuyên mục Thế trận lòng dân
   6h50: Sâm Ngọc Linh – sâm Việt Nam
   6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
   7h00: Phổ biến giáo dục pháp luật
   7h15: Phim truyện Thái Lan: Hai số phận – tập 29
   8h00: Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam với cử tri
   8h15: Sách hay thay đổi cuộc đời (số 13)
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Chị em nhà Đông Các – tập 29
   9h45: Bản tin Chính phủ tuần qua
   10h00: Ca nhạc quốc tế: Hoàng tử hát tình ca Charlie Puth
   10h20: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 41
   11h15: Thời sự QRT
   11h35: Phim truyện Thái Lan: Hai số phận – tập 30
   12h20: Phim truyện Việt Nam: Cần một bờ vai – tập 7
   13h10: Phim tài liệu: Việt Nam – thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình (tập 51)
   13h40: Nhịp cầu âm nhạc
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Giai điệu tuổi thơ: Mùa hè của bé
   14h45: Chuyên mục Thế trận lòng dân
   15h00: Game show Quê mình xứ Quảng: xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc
   16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 17
   16h50: Ca nhạc
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Chị em nhà Đông Các – tập 30
   17h45: Trang địa phương: huyện Đông Giang
   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h40: Thông báo quảng cáo
   19h45: Tài nguyên và môi trường
   19h55: Thông tin khoa học và công nghệ
   20h00: Phim truyện Việt Nam: Cần một bờ vai – tập 8
   20h50: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 42
   21h35: Hộp thư truyền hình
   21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h10: Giai điệu Bolero
   22h30: Phim tài liệu: Việt Nam – thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình (tập 52)
   Thứ ba ngày 4/7/2023
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Tài nguyên và môi trường
   6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
   6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   7h00: Trang địa phương: huyện Đông Giang
   7h15: Phim truyện Thái Lan: Hai số phận – tập 30
   8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
   8h15: Hộp thư truyền hình
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Chị em nhà Đông Các – tập 30
   9h45: Phổ biến, giáo dục pháp luật
   10h00: Ca nhạc: Giai điệu Hà Nội
   10h20: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 42
   11h15: Thời sự QRT
   11h35: Phim truyện Thái Lan: Hai số phận – tập 31
   12h20: Phim truyện Việt Nam: Cần một bờ vai – tập 8
   13h10: Phim tài liệu: Việt Nam – thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình (tập 52)
   13h40: Ca nhạc quốc tế: Hoàng tử hát tình ca Charlie Puth
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 17
   14h45: Tài nguyên và môi trường
   14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
   15h00: Phim truyện Thái Lan: Hai số phận – tập 31
   15h50: Hộp thư truyền hình
   16h05: Nhịp cầu âm nhạc
   16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 18
   16h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
   17h15: THTT kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam
   17h30: Phim truyện Việt Nam: Chị em nhà Đông Các – tập 31
   18h15: Sức khỏe cho mọi người
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h40: Thông báo quảng cáo
   19h45: Phóng sự: Đông Giang 60 năm hình thành và phát triển
   20h05: Phim truyện Việt Nam: Cần một bờ vai – tập 9
   20h50: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
   21h05: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 43
   21h55: Kinh tế: Hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó
   22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h30: Giai điệu Bolero
   22h50: Phim tài liệu: Việt Nam – thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình (tập 53)
   Thứ tư ngày 5/7/2023
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
   6h50: Phóng sự: Đông Giang 60 năm hình thành và phát triển
   7h10: Trang địa phương: huyện Núi Thành
   7h25: Phim truyện Thái Lan: Hai số phận – tập 31
   8h15: Sức khỏe cho mọi người
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Chị em nhà Đông Các – tập 31
   9h45: Kinh tế: Hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó
   10h00: Dân ca nhạc cổ: Em của miền quan họ
   10h20: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 43
   11h15: Thời sự QRT
   11h35: Phim truyện Thái Lan: Hai số phận – tập 32
   12h20: Phim truyện Việt Nam: Cần một bờ vai – tập 9
   13h10: Phim tài liệu: Việt Nam – thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình (tập 53)
   13h40: Ca nhạc: Giai điệu Hà Nội
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 18
   14h45: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
   15h00: Phim truyện Thái Lan: Hai số phận – tập 32
   15h50: Kinh tế: Hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó
   16h05: Ca nhạc quốc tế: Hoàng tử hát tình ca Charlie Puth
   16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 19
   16h50: Ca nhạc
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Chị em nhà Đông Các – tập 32
   17h45: Trang địa phương: thành phố Hội An
   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   18h10: Quốc phòng toàn dân
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h30: THTT Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Đông Giang
   21h00: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 44
   21h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
   22h00: Nhịp điệu cuộc sống: Tuổi cao gương sáng
   22h15: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h25: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h30: Giai điệu Bolero
   22h50: Phim tài liệu: Việt Nam – thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình (tập 54)
   Thứ năm ngày 6/7/2023
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
   6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   7h00: Trang địa phương: thành phố Hội An
   7h15: Phim truyện Thái Lan: Hai số phận – tập 32
   8h00: Quốc phòng toàn dân
   8h15: Nhịp điệu cuộc sống: Tuổi cao gương sáng
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Chị em nhà Đông Các – tập 32
   9h45: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
   10h00: Ca nhạc: Tình đất
   10h20: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 44
   11h15: Thời sự QRT
   11h35: Phim truyện
   12h20: Phim truyện Việt Nam:
   13h10: Phim tài liệu: Việt Nam – thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình (tập 54)
   13h40: Dân ca nhạc cổ: Em của miền quan họ
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 19
   14h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
   15h00: Phim truyện
   15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Tuổi cao gương sáng
   16h05: Ca nhạc: Giai điệu Hà Nội
   16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 20
   16h50: Ca nhạc
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Chị em nhà Đông Các – tập 33
   17h45: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
   18h00: Phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu
   18h10: An ninh Quảng Nam
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h40: Thông báo quảng cáo
   19h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
   20h00: Phim truyện Việt Nam: Cần một bờ vai – tập 10
   20h50: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 45
   21h35: Dân tộc và miền núi
   21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h10: Giai điệu Bolero
   22h30: Phim tài liệu: Việt Nam – thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình (tập 55)
   Thứ sáu ngày 7/7/2023
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
   6h50: Phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu
   7h00: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
   7h15: Phim truyện
   8h00: An ninh Quảng Nam
   8h15: Sách hay thay đổi cuộc đời (số 14)
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Chị em nhà Đông Các – tập 33
   9h45: Dân tộc và miền núi
   10h00: Giai điệu vượt thời gian: Những bài ca đi cùng năm tháng
   10h20: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 45
   11h15: Thời sự QRT
   11h35: Phim truyện
   12h20: Phim truyện Việt Nam: Cần một bờ vai – tập 10
   13h10: Phim tài liệu: Việt Nam – thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình (tập 55)
   13h40: Ca nhạc: Tình đất
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu
   14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 20
   14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
   15h00: Phim truyện
   15h50: Dân tộc và miền núi
   16h05: Dân ca nhạc cổ: Em của miền quan họ
   16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 21
   16h50: Bản tin chính sách tài chính
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Chị em nhà Đông Các – tập 34
   17h45: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h40: Thông báo quảng cáo
   19h45: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
   20h00: Phim truyện Việt Nam: Cần một bờ vai – tập 11
   20h50: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 46
   21h35: Truyền hình tiếng Cơ Tu
   21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h10: Giai điệu Bolero
   22h30: Phim tài liệu: Việt Nam – thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình (tập 56)

   Thứ bảy ngày 8/7/2023
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
   6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   7h00: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
   7h15: Phim truyện
   8h00: Chuyên mục Đại đoàn kết
   8h15: Tạp chí Thiếu nhi: Thiếu nhi Quảng Nam – dấu ấn những phong trào
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Chị em nhà Đông Các – tập 34
   9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
   10h00: Ca nhạc: Giấc mơ của Nguyễn Ngọc Anh
   10h20: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 46
   11h15: Thời sự QRT
   11h35: Phim truyện
   12h20: Phim truyện Việt Nam: Cần một bờ vai – tập 11
   13h10: Kiến thức cuộc sống: Tam Thanh mùa lễ hội
   13h25: Giai điệu vượt thời gian: Những bài ca đi cùng năm tháng
   13h45: Dân tộc và miền núi
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 21
   14h45: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
   15h00: Phim truyện
   15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
   16h05: Ca nhạc: Tình đất
   16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 22
   16h50: Bản tin tiếng Anh
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Chị em nhà Đông Các – tập 35
   17h45: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
   18h00: Người Quảng và thương hiệu
   18h10: Xây dựng nông thôn mới
   18h30: Thời sự QRT
   18h53: Thông báo, quảng cáo
   19h00: Thời sự VTV
   19h45: Chung tay ngăn chặn hiểm họa ma túy
   20h00: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
   20h05: Phim truyện Việt Nam: Cần một bờ vai – tập 12
   20h50: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 47
   21h35: Sắc màu cuộc sống: Sắc màu hoa hậu doanh nhân biển Kam Kỳ
   21h50: Bản tin tiếng Anh
   22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h10: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h20: Giai điệu Bolero
   22h40: Phim tài liệu: Việt Nam – thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình (tập 57)
   Chủ nhật ngày 9/7/2023
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
   6h40: Chung tay ngăn chặn hiểm họa ma túy
   6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   7h00: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
   7h15: Phim truyện
   8h00: Xây dựng nông thôn mới
   8h15: Bản tin tiếng Anh
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Chị em nhà Đông Các – tập 35
   9h45: Kiến thức cuộc sống: Tam Thanh mùa lễ hội
   10h00: Nhịp cầu âm nhạc
   10h20: Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 47
   11h15: Thời sự QRT
   11h35: Phim truyện
   12h20: Phim truyện Việt Nam: Cần một bờ vai – tập 12
   13h10: Tạp chí thiếu nhi: Thiếu nhi Quảng Nam – dấu ấn những phong trào
   13h25: Ca nhạc: Giấc mơ của Nguyễn Ngọc Anh
   13h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 22
   14h45: Chung tay ngăn chặn hiểm họa ma túy
   15h00: Phim truyện
   15h50: Xây dựng nông thôn mới
   16h05: Giai điệu vượt thời gian: Những bài ca đi cùng năm tháng
   16h30: Giai điệu tuổi thơ: Ca khúc thiếu nhi đặc sắc
   16h50: Bản tin chính sách tài chính
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Chị em nhà Đông Các – tập 36
   17h45: Cải cách hành chính
   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   18h10: Giáo dục và đào tạo Quảng Nam
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h45: Ocop – thương hiệu xứ Quảng
   20h00: Sâm Ngọc Linh – Sâm Việt Nam
   20h05: Phim truyện Việt Nam: Cần một bờ vai – tập 13
   20h50: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 48
   21h35:
   21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h10: Giai điệu Bolero
   22h30: Phim tài liệu: Việt Nam – thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình (tập 58)