Giới thiệu chương trình (14.5.2024)

   0
   5h30GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
   5h35BÀI TẬP THỂ DỤC BUỔI SÁNG
   5h40GIAI ĐIỆU BOLERO
   6h00THÔNG TIN NGÀY MỚI
   6h30BẢN TIN TÀI CHÍNH THỊ TRƯỜNG
   6h35TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
   6h50THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
   6h55BẢN TIN AN TOÀN GIAO THÔNG
   7h15TRANG ĐỊA PHƯƠNG:HUYỆN ĐẠI LỘC
   7h30THTT KHAI MẠC HỘI THAO QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN TỈNH QUẢNG NAM  NĂM 2024
   10h00PHIM TRUYỆN TRUNG QUỐCTHÁI TỬ PHI GIÁ ĐÁO – TẬP 10
   10h45XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ:GIẢM NGHÈO Ở MIỀN NÚI QUẢNG NAM
   11h00BẢN TIN QUỐC TẾ
   11h15THỜI SỰ QRT
   11h30BẢN TIN THỂ THAO
   11h35TIN NHANH QUẢNG NAM 365
   11h50PHIM TRUYỆN THÁI LAN:VÙNG ĐẤT HUYỀN BÍ – TẬP 6
   12h35PHIM TRUYỆN VIỆT NAMGIA ĐÌNH SOBIT – TẬP 35
   13h25DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI TIẾNG CƠ TU
   13h40PHIM HOẠT HÌNH:ĐỘI BAY SIÊU ĐẲNG
   14h00PHIM TRUYỆN TRUNG QUỐCTHỤC SƠN CHIẾN KỶ – TẬP 12
   14h45CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
   15H00BẢN TIN AN TOÀN GIAO THÔNG
   15H20TẠP CHÍ ÂM NHẠC THẾ GIỚI:NGHỆ SĨ ĐA TÀI MICHAEL BOLTON
   15h30THỜI SỰ QRT
   15h40BẢN TIN THỂ THAO
   15h45TIN NHANH QUẢNG NAM 365
   16h00GIAI ĐIỆU BỐN PHƯƠNG
   16h10THÔNG TIN KẾT NỐI
   16h20BẢN TIN QUỐC TẾ
   16h30PHIM HOẠT HÌNH:ĐỘI BAY SIÊU ĐẲNG
   16h50GIAI ĐIỆU BỐN PHƯƠNG
   17h00TRANG ĐỊA PHƯƠNG:HUYỆN NÚI THÀNH
   17h15THTT KẾT QUẢ XSKT TỈNH QUẢNG NAM
   17h30PHIM TRUYỆN TRUNG QUỐC:THỤC SƠN CHIẾN KỶ – TẬP 13
   18h15VÌ CHỦ QUYỀN AN NINH BIÊN GIỚI
   18h30THỜI SỰ QRT
   19h00THỜI SỰ VTV
   19h40THÔNG BÁO QUẢNG CÁO
   19h45PHỤ NỮ QUẢNG NAM
   20h00PHIM TRUYỆN VIỆT NAM:GIA ĐÌNH SOBIT – TẬP 36
   20h50PHIM TRUYỆN TRUNG QUỐC:THÁI TỬ PHI GIÁ ĐÁO – TẬP 11
   21h35VĂN HÓA XÃ HỘI:ĐỒNG THUẬN CHỦ TRƯƠNG SÁP NHẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
   21h50HỘP THƯ TRUYỀN HÌNH
   22h05THÔNG TIN KẾT NỐI
   22h15BẢN TIN QUỐC TẾ
   22h25BẢN TIN THỂ THAO
   22h30BẢN TIN CUỐI NGÀY
   22h40KÝ SỰ “ TỪ LÀNG SEN ĐẾN BẾN NHÀ RỒNG” – TẬP 2