Trang chủKinh tếQuảng Nam tiết kiệm hơn 96,6 tỷ đồng trong đầu tư xây dựng

  Quảng Nam tiết kiệm hơn 96,6 tỷ đồng trong đầu tư xây dựng

  Thông tin từ UBND tỉnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh, trên lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng ngân sách Nhà nước, qua công tác quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023, Quảng Nam ước tiết kiệm được cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 96,6 tỷ đồng.

  Trong đó, tiết kiệm qua công tác thẩm định thiết kế, dự toán số tiền hơn 16,5 tỷ đồng; tiết kiệm qua công tác đấu thầu, chào hàng cạnh tranh số tiền hơn 71,1 tỷ đồng; tiết kiệm qua công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, số tiền hơn 8,9 tỷ đồng.

  Để thực hiện đạt kết quả trên, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương để chỉ đạo, đôn đốc đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời có nhiều văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư các dự án, sử dụng vốn đầu tư các dự án. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên thực hiện kiểm tra, rà soát đối với danh mục dự án đầu tư; kịp thời phát hiện và xử lý dự án đầu tư không hiệu quả, chưa cân đối đủ nguồn vốn, không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

  UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng, đảm bảo chất lượng công trình; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử phạt vi phạm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công…

  Dương Oanh – Quốc Thành

  Bình chọn

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

  ĐỌC NHIỀU