BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

   I- Dự báo đêm 05 ngày 06/8 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng nhẹ.

  Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C.

  Độ ẩm từ 60 đến 90%.

  Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào nhẹ và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng.

  Nhiệt độ từ 27 đến 33 độ C.

  Độ ẩm từ 62 đến 88%.

  Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào nhẹ và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng.

  Nhiệt độ từ 28 đến 34 độ C.

  Độ ẩm từ 62 đến 88%.

  Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng nhẹ.

  Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C.

  Độ ẩm từ 60 đến 90%.

  Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng.

  Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C.

  Độ ẩm từ 67 đến 95%.

  Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

  Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C.

  Độ ẩm từ 65 đến 93%.

  Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

  Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C.

  Độ ẩm từ 65 đến 93%.

  Gió nhẹ.

  ĐỌC NHIỀU