Trang chủChính TrịHội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XXII: Quảng Nam phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2024 từ 7,5% đến 8%

  Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XXII: Quảng Nam phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2024 từ 7,5% đến 8%

  Sáng nay 05/12, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 khóa XXII để đánh giá hình thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; xem xét, ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới và thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

  Năm 2023, cùng với cả nước, tỉnh Quảng Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; song, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị – xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt một số kết quả quan trọng.

  Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên, công tác phát triển đảng viên mới vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; tính đến ngày 30/11/2023, toàn tỉnh đã kết nạp được hơn 2.000 đảng viên, đạt gần 113% so với Nghị quyết đề ra; sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng 358 trường hợp.

  Quy mô nền kinh tế đạt 112,5 nghìn tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt gần 24.000 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa ước đạt 20.880 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ tăng trưởng khá; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhìn nhận, phân tích các tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trên một số lĩnh vực.

  Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu khai mạc hội nghị

  Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, đòi hỏi phải tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đại hội đã đề ra. Quảng Nam phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2024 từ 7,5% đến 8%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 23.600 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa đạt 20.100 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73%; phấn đấu giảm 2.900 hộ nghèo; tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ… Để thực hiện được các chỉ tiêu cơ bản trên, hội nghị tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá và đưa ra nhiều giải pháp khắc phục hạn chế, thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội đề ra.

  Ông Nguyễn Tri Ấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Núi Thành

  Về dự thảo Nghị quyết nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu dự thảo Đề án, sau khi tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan; ngày 01/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 19-ĐA/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện đối với công tác dân vận của hệ thống chính trị… góp phần phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

  Tại hội nghị Tỉnh ủy lần này đã thống nhất biểu quyết thông qua và ban hành 02 Nghị quyết: Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu cần sớm cụ thể hóa các Nghị quyết thành các cơ chế, chính sách, kế hoạch để triển khai thực hiện, sớm đưa nội dung các Nghị quyết của Tỉnh ủy đi vào cuộc sống.

  Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu

  Hội nghị cũng đã thống nhất thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; chương trình công tác năm 2024 của Tỉnh ủy; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2023; chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2024; báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác.

  Trung Hiếu – Quốc Thành

  Bình chọn

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

  ĐỌC NHIỀU