Trang chủChính TrịThường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 10/2023

  Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 10/2023

  Thực hiện quy chế làm việc, sáng nay 13/11, HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường trực tháng 10. UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Võ Xuân Ca.

  Phiên họp đã đánh giá rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh khoá X; chuẩn bị nội dung, tổ chức kỳ họp thứ mười bảy, kỳ họp thứ mười tám, HĐND tỉnh khóa X.

  Dự kiến kỳ họp thứ mười bảy, HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp chuyên đề) diễn ra vào ngày 28/11/2023. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu. Xem xét 07 nội dung chuyên đề và xem xét các nội dung đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất cho ý kiến theo đề nghị của UBND tỉnh để trình hoặc báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp.

  Về nội dung kỳ họp thứ mười tám, HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) dự kiến diễn ra từ ngày 06/12 đến 08/12/2023. Kỳ họp này ngoài việc xem xét, cho ý kiến các nội dung UBND tỉnh trình,  HĐND sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác như: Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; Tờ trình và dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2024; Tờ trình và dự thảo nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên một số lĩnh vực; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh về đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2026;  Dự thảo Nghị quyết về một số nhiệm vụ và giải pháp trong công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2026….

  Tại phiên họp này, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh báo cáo tình hình, tiến độ triển khai xây dựng các nội dung trình kỳ họp thứ mười bảy, kỳ họp thứ mười tám để thảo luận, thống nhất đưa vào chương trình kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục phối hợp giải quyết một số vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh  đã ban hành và yêu cầu các cơ quan chuyên môn tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết để có cơ sở trình HĐND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo đúng quy định pháp luật, phù hợp tình hình thực tiễn, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

  Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời hoàn chỉnh nội dung đảm bảo chất lượng, gửi văn bản chính thức theo đúng thời gian quy định; các Ban của HĐND tỉnh phối hợp thẩm tra để đảm bảo các nội dung trước khi trình tại các kỳ họp.

  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường yêu cầu chuẩn bị, tham mưu tốt công tác để lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu, đồng thời phối hợp với UBND tỉnh giải quyết một số vấn đề phát sinh và thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền để chuẩn bị đầy đủ các nội dung trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

  Trung Hiếu – Quang Phi

  Bình chọn

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

  ĐỌC NHIỀU