Trang chủChính TrịTập huấn phần mềm Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ phiên bản 2.0

  Tập huấn phần mềm Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ phiên bản 2.0

  Chiều nay 22.9, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị tập huấn (theo hình thức trực tuyến) hướng dẫn sử dụng “Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao phiên bản 2.0” cho đầu mối các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Hội nghị tập huấn sử dụng hệ thống theo dõi nhiệm vụ phiên bản 2.0 theo hình thức trực tuyến

  Tại buổi tập huấn, đại biểu nghe báo cáo viên trình bày các nguyên tắc chung; nội dung, quy trình cập nhật thông tin nhiệm vụ được giao; công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ; chế độ thông tin, báo cáo; giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi.

  Đây là công cụ giúp các đơn vị trong Văn phòng Chính phủ quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng; công cụ để lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và Chính phủ đánh giá, so sánh tiến độ thực hiện các ý kiến chỉ đạo của các Bộ, cơ quan, địa phương. Đồng thời giúp các bộ, cơ quan, địa phương cập nhật và theo dõi tiến độ thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan có ý nghĩa quan trọng, giúp mỗi lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ nắm chắc được tình hình và tiến độ thực hiện công việc, kịp thời theo dõi để báo cáo. Qua đó nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và hiệu lực chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống hành chính Nhà nước.

  Quốc Thành

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

  ĐỌC NHIỀU