Trang chủChính TrịKỳ họp 13, HĐND tỉnh khoá X quyết định nhiều nội dung quan trọng

  Kỳ họp 13, HĐND tỉnh khoá X quyết định nhiều nội dung quan trọng

  Trong phiên họp buổi chiều nay 21.3 kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh khoá X, các đại biểu tập trung thảo luận tại hội trường để xem xét, quyết định 17tờ trình, báo cáo, đề án; trong đó, có nhiều nội dung thực tiễn đặt ra cần phải giải quyết; một số lĩnh vực cụ thể cần có cơ chế, chính sách để khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn đến.

  Quang cảnh kỳ họp

  Thay mặt chủ toạ kỳ họp, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm là đại biểu dân cử đóng góp ý kiến làm rõ hơn Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án; bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung và kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương năm 2023 còn lại thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; quy định nội dung, mức chi thực hiện cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy…Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ cho 58 xã thuộc khu vực III và 02 xã đảo theo Quyết định 1464 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã; cung cấp dịch vụ thông tin công cộng tại các điểm bưu chính công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân; thiết lập cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại cửa khẩu quốc tế Nam Giang.

  Trong phiên thảo luận chiều nay, các đại biểu đều thống nhất cao nội dung trình tại kỳ họp thứ 13 lần này. Các nội dung trình kỳ họp đã được chuẩn bị kỹ lưỡng; được các Ban của HĐND tỉnh phối hợp thẩm tra theo luật định. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đăng tải toàn bộ tài liệu phục vụ kỳ họp trên Trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh để đại biểu nghiên cứu.

  Thay mặt Chủ toạ kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh lần lượt trình bày thông qua các Nghị quyết kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khoá X. Nghị quyết về Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My và dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam. Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương bổ sung giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2023 còn lại thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều của Nghị quyết số 33/2016 và Nghị quyết số 28/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan các quy định về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền. Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2021. Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Về bổ sung kế hoạch vốn trung hạn và thông qua danh mục của Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

  Sau một ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh; Kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Quảng Nam khoá X đã thành công tốt đẹp và hoàn thành toàn bộ nội dung đã đề ra. Thay mặt Chủ toạ kỳ họp, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường thông qua diễn văn Bế mạc kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Quảng Nam khoá X.

  Viết Tuyên – Quang Phi

   

  Bình chọn

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

  ĐỌC NHIỀU