Trang chủChính TrịHuyện ủy Nam Giang quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên cho cán bộ chủ chốt

Huyện ủy Nam Giang quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên cho cán bộ chủ chốt

Sáng 27/5, Huyện ủy Nam Giang tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

Toàn cảnh hội nghị sáng 27/5

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung về Quy định số 142, ngày 23/4/2024 của Ban Chấp hành Trung ương về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; Quy định 132, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Nghị quyết 46, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Kết luận số 69, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Hội nghị cũng thông qua báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình số 27, ngày 21/9/2021 về thực hiện Nghị quyết số 11, ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình số 28, ngày 21/9/2021 về thực hiện Nghị quyết số 13, ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển thương mại, du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Văn Khanh

Bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

ĐỌC NHIỀU