Trang chủChính TrịHĐND huyện Núi Thành thông qua 5 Nghị quyết tại kỳ họp thứ XII

HĐND huyện Núi Thành thông qua 5 Nghị quyết tại kỳ họp thứ XII

Sáng ngày 29/9, Hội đồng nhân dân huyện Núi Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp lần thứ XII (kỳ họp chuyên đề) và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Kỳ họp lần thứ XII Hội đồng nhân dân huyện Núi Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Kỳ họp đã thảo luận và thông qua 5 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và bổ sung danh mục dự án đầu tư năm 2023, 2024; Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Nghị quyết về thống nhất điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của các chương trình, dự án được giao kế hoạch vốn nhưng đến nay còn chưa giải ngân, chưa có nhu cầu giải ngân sang cho các chương trình, dự án có khối lượng, có nhu cầu bổ sung vốn;  Nghị quyết về thống nhất tỷ lệ đối ứng của ngân sách huyện để triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết về thống nhất tỷ lệ đối ứng của ngân sách huyện để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Núi Thành miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Núi Thành khóa XII và bầu bổ sung ông Trần Ngọc Trung – Trưởng Công an huyện Núi Thành làm Ủy viên UBND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Văn Phin

Bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

ĐỌC NHIỀU