Trang chủChính TrịĐảng bộ Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam: Đề cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu cán bộ Đảng viên trong tình hình mới

  Đảng bộ Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam: Đề cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu cán bộ Đảng viên trong tình hình mới

  Hướng tới chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890 – 19/5/2024), sáng 16/5, Đảng bộ Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024 gắn với sinh hoạt chuyên đề về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan”.

  Đảng bộ Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sáng 16/5

  Hội nghị được nghe đồng chí Mai Văn Tư – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PT-TH Quảng Nam quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024, trong đó tập trung làm rõ quan điểm của Đảng trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới; những đặc trưng nổi bật truyền thống văn hóa con người Quảng Nam…. Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động về những nội dung cơ bản, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của giá trị văn hóa, con người Quảng Nam qua các giai đoạn cách mạng và trong tình hình hiện nay.

  Đồng chí Mai Văn Tư – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Đài PT-TH Quảng Nam quán triệt chuyên đề

  Cũng tại hội nghị, Đảng bộ Đài PT-TH Quảng Nam đã tổ sinh hoạt chuyên đề về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan”. Căn cứ tình hình thực tiễn của tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên cũng tập trung đề ra những giải pháp nhằm khắc phục tồn tại hạn chế trong thực thi công vụ, đồng thời đề cao tinh thần, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của từng bộ phận như: sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; xây dựng các cơ chế ràng buộc trách nhiệm đối với CBCCVC, khuyến khích CBCCVC dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cụ thể hoá tiêu chí đánh giá, xếp loại. Tăng cường giáo dục, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; chú trọng “tự soi, tự sửa”; bố trí, sử dụng, tăng cường chuyển đổi vị trí công tác phù hợp trình độ chuyên môn chức năng từng cán bộ, đảng viên.

  Mục đích của đợt sinh hoạt lần này nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao nhận thức về ý thức trách nhiệm, hiệu quả trong thực thi công vụ, nhiệm vụ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Từ nhận thức chuyển thành ý chí và hành động thật sự góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

  Toàn cảnh hội nghị

  Thời gian qua, ngoài việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, quần chúng theo tinh thần nội dung Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hằng năm, Đài tổ chức phát sóng 48 số chuyên mục truyền hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời tích cực tuyên tuyền thông tin những vụ việc, vấn đề nhạy cảm, nổi cộm, kịp thời định hướng dư luận; góp phần làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên sóng QRT.

  Ngọc Trang – Quang Phi

  Bình chọn

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

  ĐỌC NHIỀU