Trang chủChính TrịBan Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề quý II/2023

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề quý II/2023

  Sáng nay 26/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề cho ý kiến về thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác giám sát, phản biện, công tác dân vận, rèn luyện lối sống đạo đức người đứng đầu trong tình hình mới và công tác dân vận trong phát triển kinh tế – xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

  Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.

  Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.

  Phát biểu khai mạc, đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hội nghị chuyên đề lần này, những ý kiến đóng góp có ý nghĩa rất lớn đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ thể chế chính trị, góp phần vào thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

  Đặc biệt, từ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, hội nghị thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, đánh giá kết quả thực hiện theo hướng đã đầy đủ và sát, đúng với tình hình mới, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển ổn định không.

  Hội nghị chuyên đề quý II tập trung bàn thảo về các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217 và Quyết định số 218, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 214, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân đối với tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 29, ngày 06/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác dân tộc trong tình hình mới; thông qua Đề án nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế – xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

  Hội nghị tập trung bàn thảo nhiều nội dung liên quan đến phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi Quảng Nam. Nhiều địa phương, các cơ quan liên quan đều khẳng định những tác động tích cực từ các chính sách, chủ trương đã mang lại hiệu quả khá tốt đối khu vực miền núi. Tuy nhiên, do đặc thù vùng cao, giao thông cách trở, văn hoá tập tục cũ chưa thay đổi nên chuyển biến nhận thức của đồng bào vẫn còn chậm, tâm lý bằng lòng cuộc sống. Điều này đòi hỏi nguồn nhân lực phải có chất lượng, có tâm và có tầm trong công tác tuyên truyền vận động, xây dựng chính sách sát đúng với văn hoá, thực tế vùng cao.

  Đồng chí Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đánh giá cao những đóng góp ý kiến thiết thực, nhiều chiều và những quan điểm sát đúng với tình hình cụ thể từng vùng miền, địa phương, từng cơ quan đơn vị. Đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh đến công tác quán triệt, tuyên truyền, nhất là khi xây dựng dự thảo các chương trình, đề án, kế hoạch có tác động, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân; về đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Mặt trận, các tổ chức CT-XH phát huy nhiều hơn vai trò trong tham gia phản biện xã hội, những đề án, dự án liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Đặc biệt, công tác dân tộc, phát triển miền núi phải đảm bảo tính bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá trong quá trình phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khẳng định, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, khơi dậy nội lực, khát vọng vươn lên trong đồng bào dân tộc thiểu số.

  Thời gian đến, dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức từ tác động của tình hình thế giới, khu vực và diễn biến khó lường của thiên tai, dịch bệnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp; góp phần thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết năm 2023 của Tỉnh ủy đã đề, làm tiền đề để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

  Tấn Châu – Quốc Thành

  Bình chọn

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

  ĐỌC NHIỀU