Trang chủChính TrịBan chỉ đạo phát triển vùng Tây họp triển khai nhiệm vụ trong tâm thời gian đến

Ban chỉ đạo phát triển vùng Tây họp triển khai nhiệm vụ trong tâm thời gian đến

Sáng 20/5, Ban chỉ đạo phát triển vùng Tây tổ chức phiên họp thứ 4 đánh giá kết quả hoạt động trong thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trong tâm trong thời gian đến. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lương Nguyễn Minh Triết – Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Ban chỉ đạo phát triển vùng Tây họp triển khai nhiệm vụ trong tâm thời gian đến sáng 20/5

Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh uỷ về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; định hướng một số dự án quan trọng tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 đặt ra 15 chỉ tiêu quan trọng để tạo động lực phát triển KT-XH vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lương Nguyễn Minh Triết – Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp

Theo đó, 5 nhóm dự án được xem là động lực phát triển, gồm: nhóm dự án bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển kinh tế rừng và lâm sản ngoài gỗ; sắp xếp dân cư, ổn định chỗ ở phòng tránh thiên tai; phát triển hạ tầng trọng điểm; phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, sản phẩm Ocop gắn với phát triển du lịch cộng đồng và phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hoá đồng bào dân tộc thiểu số…đã triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tổng thu ngân sách Nhà nước của 9 huyện miền núi đến cuối năm 2023 khoảng 1.800 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 24 triệu đồng/năm, tăng gần 4 triệu đồng so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 23%; có gần 99% thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa, tỷ lệ che phủ rừng đạt gần 67%…văn hoá truyền thống dân tộc được bảo tồn và phát triển.

Ngoài việc tiếp tục triển khai 2 chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, khu vực miền núi, Trung ương đã bổ sung thêm chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đây là nguồn lực quan trọng tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào…

Tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại cần phải có giải pháp cụ thể để tháo gỡ, như: kinh tế – xã hội miền núi phát triển vẫn còn chậm, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế của khu vực; kết cấu hạ tầng mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn còn thiếu và yếu chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất và phục vụ dân sinh. Theo phân tích, nhu cầu đầu tư hạ tầng vẫn còn lớn đặc biệt là hạ tầng tái thiết sau thiên tai và hạ tầng vùng đặc biệt khó khăn; chất lượng nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ cơ sở ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu…

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, nguồn lực, cơ chế chính sách và các chương trình MTQG đã tạo nhiều chuyển biến cho vùng Tây. Trong 15 chỉ tiêu đề ra, hiện tại đã đạt 7 chỉ tiêu, trong đó kéo giảm tốt tỷ lệ hộ nghèo, có sự vượt trội so với tiến độ và tốc độ theo yêu cầu…

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ của Nghị quyết, tập trung vào 5 nhóm dự án quan trọng. Theo đó, các ban, ngành, địa phương phải đẩy mạnh tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, khơi dậy ý thức vươn lên thoát nghèo từ trong nhân dân. Bên cạnh đó, phải tiếp tục triển khai hiệu quả 3 chương trình MTQG, xem đây là động lực căn cơ để phát triển KT-XH vùng khó khăn. Bên cạnh đó, tập trung giải pháp thực hiện các chỉ tiêu không đạt, đồng bộ các giải pháp theo hướng sát thực tế, phù hợp với đặc thù của từng nơi.

Trung Hiếu – Quang Phi

Bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

ĐỌC NHIỀU