Bản tin nguy hiểm

  Tin cảnh báo gió mạnh trên biển

  1. Tình trạng biển trong 24 giờ qua:Vùng biển Quảng Nam trong 24 giờ qua: Có mưa vài nơi,...

  TIN CẢNH BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN VÀ MƯA DÔNGTRÊN VÙNG BIỂN QUẢNG NAM

  Tình trạng biển trong 24 giờ qua:Vùng biển Quảng Nam trong 24 giờ qua: Có mưa rải rác, gió...

  Bản tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

  1. Tình trạng biển trong 24 giờ qua:Vùng biển Quảng Nam trong 24 giờ qua: Có mưa, mưa rào...

  Tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

  1. Tình trạng biển trong 24 giờ qua:Vùng biển Quảng Nam trong 24 giờ qua: Có mưa, mưa rào...

  Tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

  1. Tình trạng biển trong 24 giờ qua:Vùng biển Quảng Nam trong 24 giờ qua: Có mưa rào rải...

  Tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

   1. Tình trạng biển trong 24 giờ qua:Vùng biển Quảng Nam trong 24 giờ qua: Có mưa rào vài...

  Tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

  1. Tình trạng biển trong 24 giờ qua:Vùng biển Quảng Nam trong 24 giờ qua: Có mưa vài nơi, gió...

  Tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn

  1. Tình trạng biển trong 24 giờ qua:Vùng biển Quảng Nam trong 24 giờ qua: Có mưa vài nơi,...

  TIN CUỐI CÙNG VỀ ĐỢT MƯA DIỆN RỘNG

  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAMTừ đêm ngày 29/11 đến trưa nay (02/12), do ảnh hưởng của phần phía...

  Tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

  1. Tình trạng biển trong 24 giờ qua:Vùng biển Quảng Nam trong 24 giờ qua: Có mưa vài nơi, gió...

  Thông tin về đợt mưa lớn

  Tin phát 21h00, ngày 30/11/2023:Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Các địa phương Quảng Nam có mưa, mưa...

  Tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

  1. Tình trạng biển trong 24 giờ qua:Vùng biển Quảng Nam trong 24 giờ qua: Có mưa vài nơi, gió...

  TIN CẢNH BÁO GIÓ MẠNH,  SÓNG LỚN VÀ MƯA DÔNG, LỐC XOÁY, TRÊN VÙNG BIỂN QUẢNG NAM

  1. Tình trạng biển trong 24 giờ qua:Vùng biển Quảng Nam trong 24 giờ qua: Có mưa vài nơi, gió...

  Tin cảnh báo gió mạnh trên biển

  1. Tình trạng biển trong 24 giờ qua:Vùng biển Quảng Nam trong 24 giờ qua: Có mưa rải rác,...

  Tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

  TIN CẢNH BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN VÀ MƯA DÔNG, LỐC XOÁY,TRÊN VÙNG BIỂN QUẢNG NAMTình trạng biển trong...
  spot_img

  TIN MỚI