Trang ChủHộp thư truyền hình

  Hộp thư truyền hình

  Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là gì?

  Hỏi : Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là gì? Trả lời: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

  Theo quy định giá trị tài sản bị chiếm đoạt bao nhiêu thì cấu thành tội lừa...

  Hỏi : Theo quy định giá trị tài sản bị chiếm đoạt bao nhiêu thì cấu thành tội lừa...

  Hình phạt của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định như thế nào ?

  Hỏi : Hình phạt của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định như thế nào ?Trả...

  Tội cho vay nặng lãi bị xử phạt như thế nào?

  Hỏi : Tội cho vay nặng lãi bị xử phạt như thế nào?Trả lời: Theo Điều 201 Bộ luật hình...

  Mức lãi suất cho vay hiện nay được quy định như thế nào

  Hỏi : Mức lãi suất cho vay hiện nay được quy định như thế nào? Trả lời: Theo quy định...

  Hành vi cố tình tụ tập đông người tại vùng dịch COVID-19 bị phạt bao nhiêu tiền?

  Hỏi: Hành vi cố tình tụ tập đông người tại vùng dịch COVID-19 bị phạt bao nhiêu tiền?Trả lời:...

  Người không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra...

  Hỏi: Người không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào...

  Hành vi dùng vũ lực chống đối khi lực lượng chức năng tiến hành đo thân nhiệt...

  Hỏi: Hành vi dùng vũ lực chống đối khi lực lượng chức năng tiến hành đo thân nhiệt để...

  Hành vi không cách ly y tế bị xử phạt như thế nào

  Hỏi : Hành vi không cách ly y tế bị xử phạt như thế nào?Trả lời : Hành vi...

  Hạn chế tập trung đông người bị xử phạt như thế nào

  Hỏi :Hành vi hạn chế tập trung đông người bị xử phạt như thế nào?Trả lời  : Hành vi...

  Hành vi không khai báo y tế bị xử phạt hành chính như thế nào?

  Hỏi : Hành vi không khai báo y tế bị xử phạt hành chính như thế nào?Trả lời :...

  Trường hợp nào thì bị xử lý hình sự với hành vi trốn khỏi nơi cách ly

  Hỏi : Trường hợp nào thì bị xử lý hình sự với hành vi trốn khỏi nơi cách ly...

  Triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao...

  Thông tin về chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng...

  Triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao...

  Thông tin về chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ người lao động chấm dứt...

  Triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao...

  Thông tin về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình...
  spot_img

  TIN MỚI