Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 10/2019

Chiều 21/10, dưới sự chủ trì các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng và Nguyễn Hoàng Minh; thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa 9 tổ chức phiên họp tháng 10, nhằm đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11 và kỳ họp thứ 12; bàn bạc, thống nhất nội dung chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2019. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng.

Quang cảnh kỳ họp.

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa 9 đã xem xét, cho ý kiến đối với 11 nội dung; trong đó 01 nội dung do Thường trực HĐND tỉnh trình và 10 nội dung do UBND tỉnh trình. – Kỳ họp thứ 12 đã  thông qua đề án Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Hiệp Đức giai đoạn 2019 – 2021.  Công tác tổ chức các kỳ họp chặt chẽ, nội dung trình kỳ họp được chuẩn bị cơ bản chu đáo, các báo cáo thẩm tra thể hiện quan điểm phản biện và đề xuất nhiều vấn đề phù hợp thực tiễn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức kỳ họp đạt được nhiều kết quả tích cực… Chủ tọa kỳ họp đã gợi ý thảo luận chung tại Hội trường các vấn đề liên quan để đại biểu thẳng thắn trao đổi, tranh luận. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: Việc gửi tài liệu chưa đảm bảo thời gian theo quy định; một số dự án đầu tư đến sát ngày khai mạc mới gửi tài liệu; một số báo cáo, đề án trình kỳ họp nội dung còn thiếu sót, chất lượng  chưa cao, qua thẩm tra và thảo luận phải chuyển sang kỳ họp tiếp theo để cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục hoàn chỉnh ; có nội dung ý kiến của cơ quan soạn thảo và cơ quan quản lý chuyên ngành chưa nhất quán. Có nội dung đại biểu tham gia góp ý nhưng không được tiếp thu bổ sung vào dự thảo nghị quyết.

Trong quí 4/2019; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo hoàn chỉnh các nội dung trình HĐND tại kỳ họp thứ 13 và kỳ họp thường lệ cuối năm 2019; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong việc gửi tài liệu phục vụ các kỳ họp. Triển khai giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay.

Viết Tuyên-Trần Chiến