Chế đội trợ cấp tuất một lần được quy định như thế nào đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam

htth copy

 

Chế đội trợ cấp tuất một lần được quy định như thế nào đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 -1975?