Bộ Công an hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú

Sáng 3/7; Bộ Công an hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị .

Theo quy định tại Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam thị thực có thể được cấp qua giao dịch điện tử và gọi là thị thực điện tử. Thị thực điện tử có giá trị một lần. Luật sửa đổi đã bổ sung 04 trường hợp thị thực được chuyển đổi mục đích, đó là khi người nước ngoài có giấy tờ chứng minh quan hệ là cha, mẹ, vợ, chồng, con với cá nhân mời, bảo lãnh; được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội thông qua. Đây là lần đầu tiên nước ta có riêng một đạo luật điều chỉnh nội dung về vấn đề xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài, vấn đề quản lý Nhà nước, trách nhiệm của các cơ quan ở Trung ương và địa phương. Luật được ban hành thể hiện rõ hơn chính sách mở cửa, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng nhằm thu hút người nước ngoài vào công tác, học tập, lao động, du lịch, thăm thân, chữa bệnh.v.v. đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước ta. Tại hội nghị, Bộ Công an giới thiệu, truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, nhất là những điểm mới, các văn bản mới được ban hành, bổ sung, sửa đổi.

Viết Tuyên-Trần Chiến