Ba trường hợp được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Theo dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông áp dụng cho kỳ thi năm 2020, có ba trường hợp học sinh được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thứ nhất, người được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc khu vực các môn văn hóa với yêu cầu được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12 và có kết quả xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm tốt, học lực từ khá trở lên, có tên trong danh sách miễn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thứ hai, người trong đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc khu vực về khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ và có kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt từ trung bình trở lên; thứ ba, người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng theo quy định của Nghị định số 28 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.