TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM

No Image

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên ngày hôm qua (23/5) các địa phương trong tỉnh đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao

đọc tiếp

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM  

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG  TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM   

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM   Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên trưa hôm nay (23/5) các địa phương trong tỉnh đã có

đọc tiếp

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG  TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM   Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên ngày hôm qua (22/5) các địa phương trong tỉnh đã có

đọc tiếp

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM

No Image

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên trưa hôm nay (22/5) các địa phương trong tỉnh đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ và

đọc tiếp

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM

No Image

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên ngày hôm qua (21/5) các địa phương trong tỉnh đã có nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất và độ

đọc tiếp

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG  TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM   Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên trưa hôm nay (21/5) các địa phương trong tỉnh đã có

đọc tiếp

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG  TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM   Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên ngày hôm qua (20/5) các địa phương trong tỉnh đã có

đọc tiếp

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM

No Image

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên trưa hôm nay (20/5) các địa phương trong tỉnh đã có nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ và độ ẩm lúc

đọc tiếp

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM

No Image

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên ngày hôm qua (19/5) các địa phương trong tỉnh đã có nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất và độ

đọc tiếp

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG  TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM   Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên trưa hôm nay (19/5) các địa phương trong tỉnh đã có

đọc tiếp