BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

  I- Dự báo đêm 29 ngày 30 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to đến mưa rất to.

  Nhiệt độ từ 23 đến 26 độ C.

  Độ ẩm từ 90 đến 98%.

  Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to.

  Nhiệt độ từ 24 đến 26 độ C.

  Độ ẩm từ 88 đến 98%.

  Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to.

  Nhiệt độ từ 24 đến 27 độ C.

  Độ ẩm từ 88 đến 96%.

  Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to đến mưa rất to và giông, trong cơn giông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

  Nhiệt độ từ 24 đến 26 độ C.

  Độ ẩm từ 90 đến 98%

  Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to đến mưa rất to và giông, trong cơn giông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

  Nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C.

  Độ ẩm từ 90 đến 98%.

  Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và giông, trong cơn giông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

  Nhiệt độ từ 22 đến 26 độ C.

  Độ ẩm từ 88 đến 96%.

  Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Prao: Nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và giông, trong cơn giông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

  Nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C.

  Độ ẩm từ 88 đến 96%.

  Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

   

  II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

   

  Thời gianĐiểm dự báoHiện tượng thời tiết, mưaNhiệt độ (0C)Gió
  Thấp nhấtCao nhấtHướngTốc độ (m/s)
  Đêm 30 ngày 31/10TP Tam KỳCó mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to.2226Đông Bắc 4 – 6
  TP Hội AnCó mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to.2325Đông Bắc  4 – 6
  TX Điện BànCó mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to.2326Đông Bắc  4 – 6
  TT Núi ThànhCó mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to.2226Đông Bắc  4 – 6
  TT Trà MyCó mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to.2225Đông Bắc  2 – 4
  TT Thạnh MỹCó mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to.2125Đông Bắc  2 – 4
  TT PraoCó mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to.2125Đông Bắc  2 – 4
  Đêm 31/10 ngày 01/11TP Tam KỳCó mưa vừa, có lúc mưa to đến mưa rất to.2227Đông Bắc 4 – 6
  TP Hội AnCó mưa vừa, có lúc mưa to.2326Đông Bắc  4 – 6
  TX Điện BànCó mưa vừa, có lúc mưa to.2326Đông Bắc  4 – 6
  TT Núi ThànhCó mưa vừa, có lúc mưa to đến mưa rất to.2227Đông Bắc  4 – 6
  TT Trà MyCó mưa vừa, có lúc mưa to đến mưa rất to.2125Đông Bắc  2 – 4
  TT Thạnh MỹCó mưa vừa, có lúc mưa to.2126Đông Bắc  2 – 4
  TT PraoCó mưa vừa, có lúc mưa to.2125Đông Bắc  2 – 4
  Bình chọn

  ĐỌC NHIỀU