BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

  BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

   I- Dự báo đêm 31/8 ngày 01/9 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.

  Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C.

  Độ ẩm từ 70 đến 97%.

  Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.

  Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C.

  Độ ẩm từ 70 đến 95%.

  Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.

  Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C.

  Độ ẩm từ 72 đến 95%.

  Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.

  Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C.

  Độ ẩm từ 70 đến 96%

  Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.

  Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C.

  Độ ẩm từ 75 đến 96%.

  Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông.

  Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C.

  Độ ẩm từ 75 đến 94%.

  Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông.

  Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C.

  Độ ẩm từ 73 đến 94%.

  Gió nhẹ.

  II- Dự báo 2-3 ngày tới:

   

  Thời gianĐiểm dự báoHiện tượng thời tiết, mưaNhiệt độ (0C)Gió
  Thấp nhấtCao nhấtHướngTốc độ (m/s)
  Đêm 01 ngày 02/9TP Tam KỳChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.2534Tây Nam 2 – 4
  TP Hội AnChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.2533Tây Nam 2 – 4
  TX Điện BànChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.2633Tây Nam 2 – 4
  TT Núi ThànhChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.2534Tây Nam 2 – 4
  TT Trà MyChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.2433
  TT Thạnh MỹChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.2432
  TT PraoChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.2433
  Đêm 02 ngày 03/9TP Tam KỳChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.2434Tây Nam 2 – 4
  TP Hội AnChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.2433Tây Nam 2 – 4
  TX Điện BànChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.2534Tây Nam 2 – 4
  TT Núi ThànhChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.2434Tây Nam 2 – 4
  TT Trà MyChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.2333
  TT Thạnh MỹChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.2333
  TT PraoChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.2333

  ĐỌC NHIỀU