BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

  I- Dự báo đêm 21 ngày 22/8 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ.

  Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C.

  Độ ẩm từ 60 đến 83%.

  Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

  Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C.

  Độ ẩm từ 58 đến 81%.

  Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ.

  Nhiệt độ từ 28 đến 35 độ C.

  Độ ẩm từ 58 đến 81%.

  Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

  Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C.

  Độ ẩm từ 60 đến 83%

  Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

  Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C.

  Độ ẩm từ 65 đến 93%.

  Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

  Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C.

  Độ ẩm từ 63 đến 91%.

  Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

  Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C.

  Độ ẩm từ 65 đến 91%.

  Gió nhẹ.

   

  II- Dự báo 2-3 ngày tới

   

  Thời gianĐiểm dự báoHiện tượng thời tiết, mưaNhiệt độ (0C)Gió
  Thấp nhấtCao nhấtHướngTốc độ (m/s)
  Đêm 22 ngày 23/8TP Tam KỳĐêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ.2535Tây Nam 2 – 4
  TP Hội AnĐêm không mưa, ngày nắng nhẹ.2635Tây Nam 2 – 4
  TX Điện BànĐêm không mưa, ngày nắng nhẹ.2635Tây Nam 2 – 4
  TT Núi ThànhĐêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ.2535Tây Nam 2 – 4
  TT Trà MyĐêm không mưa, ngày nắng nhẹ.2535
  TT Thạnh MỹĐêm không mưa, ngày nắng nhẹ.2435
  TT PraoĐêm không mưa, ngày nắng.2434
  Đêm 23 ngày 24/8TP Tam KỳĐêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.2535Tây Nam 2 – 4
  TP Hội AnĐêm không mưa, ngày nắng.2634Tây Nam 2 – 4
  TX Điện BànĐêm không mưa, ngày nắng.2634Tây Nam 2 – 4
  TT Núi ThànhĐêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.2535Tây Nam 2 – 4
  TT Trà MyĐêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, sét và gió giật mạnh.2434
  TT Thạnh MỹĐêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, sét và gió giật mạnh.2434
  TT PraoĐêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, sét và gió giật mạnh.2434
  Bình chọn

  ĐỌC NHIỀU