BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

  BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

  I- Dự báo đêm 06 ngày 07/8 (24 giờ tới)
  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng.
  Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ C.
  Độ ẩm từ 60 đến 90%.
  Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.
  2. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ.
  Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C.
  Độ ẩm từ 62 đến 88%.
  Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.
  3. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ.
  Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C.
  Độ ẩm từ 62 đến 88%.
  Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.
  4. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng.
  Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ C.
  Độ ẩm từ 60 đến 90%.
  Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.
  5. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng.
  Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ C.
  Độ ẩm từ 67 đến 95%.
  Gió nhẹ.
  6. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng nhẹ.
  Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C.
  Độ ẩm từ 65 đến 93%.
  Gió nhẹ.
  7. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng nhẹ.
  Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C.
  Độ ẩm từ 65 đến 93%.
  Gió nhẹ.

  II- Dự báo 2-3 ngày tới

  Thời gianĐiểm dự báoHiện tượng thời tiết, mưaNhiệt độ (0C)Gió
  Thấp nhấtCao nhấtHướngTốc độ (m/s)
  Đêm 07 ngày 08/8TP Tam KỳĐêm không mưa, ngày nắng nóng.2536Tây Nam 2 – 4
  TP Hội AnĐêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ.2635Tây Nam 2 – 4
  TX Điện BànĐêm không mưa, ngày nắng nóng.2736Tây Nam 2 – 4
  TT Núi ThànhChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng.2536Tây Nam 2 – 4
  TT Trà MyChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng .2536
  TT Thạnh MỹChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng nhẹ.2535
  TT PraoChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng.2536
  Đêm 08 ngày 09/8TP Tam KỳĐêm không mưa, ngày nắng nóng.2536Tây Nam 2 – 4
  TP Hội AnĐêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ.2635Tây Nam 2 – 4
  TX Điện BànĐêm không mưa, ngày nắng nóng.2736Tây Nam 2 – 4
  TT Núi ThànhĐêm không mưa, ngày nắng nóng.2536Tây Nam 2 – 4
  TT Trà MyĐêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.2536
  TT Thạnh MỹĐêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.2535
  TT PraoĐêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.2536

  ĐỌC NHIỀU