​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

  I- Dự báo đêm 22 ngày 23/8 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ.

  Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C.

  Độ ẩm từ 60 đến 85%.

  Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

  Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C.

  Độ ẩm từ 58 đến 83%.

  Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

  Nhiệt độ từ 28 đến 34 độ C.

  Độ ẩm từ 58 đến 83%.

  Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ.

  Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C.

  Độ ẩm từ 60 đến 85%

  Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

  Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C.

  Độ ẩm từ 65 đến 95%.

  Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

  Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C.

  Độ ẩm từ 63 đến 93%.

  Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

  Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C.

  Độ ẩm từ 65 đến 93%.

  Gió nhẹ.

   

   

  II- Dự báo 2-3 ngày tới

   

  Thời gianĐiểm dự báoHiện tượng thời tiết, mưaNhiệt độ (0C)Gió
  Thấp nhấtCao nhấtHướngTốc độ (m/s)
  Đêm 23 ngày 24/8TP Tam KỳĐêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.2534Tây Nam 2 – 4
  TP Hội AnĐêm không mưa, ngày nắng.2633Tây Nam 2 – 4
  TX Điện BànĐêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.2633Tây Nam 2 – 4
  TT Núi ThànhĐêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.2534Tây Nam 2 – 4
  TT Trà MyĐêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.2434
  TT Thạnh MỹĐêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.2433
  TT PraoĐêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.2433
  Đêm 24 ngày 25/8TP Tam KỳĐêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.2533Tây Nam 2 – 4
  TP Hội AnĐêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.2632Tây Nam 2 – 4
  TX Điện BànĐêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.2632Tây Nam 2 – 4
  TT Núi ThànhĐêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.2533Tây Nam 2 – 4
  TT Trà MyĐêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.2433
  TT Thạnh MỹĐêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.2332
  TT PraoĐêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.2332
  Bình chọn

  ĐỌC NHIỀU