Trang ChủDự báo thời tiết

  Dự báo thời tiết

  BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

  I. Dự báo đêm 29 ngày 30/4/2024 (24 giờ tới)1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không...

  THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

  Tin 14h00 ngày 29/4/2024:Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng gay...

  THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

  Tin 08h00 ngày 29/4/2024:Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng gay...

  Bản tin dự báo thời tiết

  I. Dự báo đêm 28 ngày 29/4/2024 (24 giờ tới)1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không...

  THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

  Tin 14h00 ngày 28/4/2024:Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng gay...

  THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

  Tin 08h00 ngày 28/4/2024:Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng gay...

  THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

  Tin 14h00 ngày 25/4/2024:1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng...

  THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

  Tin 08h00 ngày 25/4/2024:1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng,...

  THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

  THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAMTin 20h00 ngày 24/4/2024:Hiện trạng 24 giờ qua:...

  Bản tin dự báo thời tiết

  Dự báo đêm 24 ngày 25/4/2024 (24 giờ tới)1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa,...

  THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAMTin 08h00 ngày 24/4/2024:1. Hiện trạng 24 giờ...

  Bản tin dự báo thời tiết

  I. Dự báo đêm 23 ngày 24/4/2024 (24 giờ tới)1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không...

  THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

  Tin 08h00 ngày 23/4/2024:Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng và...

  Bản tin dự báo thời tiết

  Dự báo đêm 21 ngày 22/4/2024 (24 giờ tới)Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày...

  THÔNG TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

  Tin 08h00 ngày 21/4/2024:1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng...
  spot_img

  TIN MỚI