Bản tin hằng ngày

  BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 15 ngày 16 tháng 9 năm 2015)

  Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi,...

  BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 13 ngày 14 tháng 9 năm 2015)

  Khu vực Quảng Nam: Vùng đồng bằng: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông....

  BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 13 tháng 9 năm 2015)

    Vùng đồng bằng: Nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và dông, đêm có mưa vừa,...

  BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 11 ngày 12 tháng 9 năm 2015)

  Vùng đồng bằng: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và dông. Gió Đông đến Đông Namcấp 2 - cấp...

  BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 10 ngày 11 tháng 9 năm 2015)

  Vùng đồng bằng: Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm...

  BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 09 tháng 9 năm 2015)

    Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng nhẹ, chiều tối và đêm...

  BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 09 ngày 10 tháng 9 năm 2015)

    Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào nhẹ và dông vài...

  BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 08 ngày 09 tháng 9 năm 2015)

  Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng nhẹ, chiều tối mai...

  TIN NẮNG NÓNG

  Ngày hôm nay (08/9), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các địa phương trong tỉnh, với nền nhiệt...

  BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 08 tháng 9 năm 2015)

  Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, trưa chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào  và dông...

  TIN NẮNG NÓNG

    Ngày mai (08/9), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các địa phương trong tỉnh, với nền nhiệt...

  BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 07 ngày 08 tháng 9 năm 2015)

  Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào nhẹ...

  TIN NẮNG NÓNG

    Ngày hôm nay (07/9), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các địa phương trong...

  BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 07 tháng 9 năm 2015)

  Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, trưa chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào  và dông...

  BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 06 tháng 9 năm 2015)

  I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN 1. Khu vực Quảng Nam: Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, trưa...
  spot_img

  TIN MỚI